settings icon
share icon
سوال

آنیمیسم (زنده انگاری) چیست؟

جواب


آنیمیسم عقیده ای است که در آن همه چیز مانند حیوانات، گیاهان، صخره ها، کوه ها، رودخانه ها، ستارگان و غیره دارای حیات (آنیما به لاتین) می باشند. آنیمیست ها معتقدند آنیما یک روح قدرتمند است که می تواند به آنها کمک کند و یا آسیب برساند و باید پرستش شود و یا از آن بترسیم و باید به گونه ای شناسایی شود. آنیمیسم یک دین مربوط به دوران نخستین بشر است که طرفداران آن هزاران سال است از آن پیروی می کنند و به حیوانات، ستارگان، بت ها مقام خدایی می دهد و روح گرا، جادوگر، غیب گو و طالع بین می باشند. آنها از طلسم، جادو، سحر، خرافات و هر چیز دیگری استفاده می کنند و عقیده دارند که از آنها در برابر پلیدی محافظت می کنند و ارواح خوب را خوشحال می کند.

نشانه ها و عناصر آنیمیسم در بسیاری از ادیان دروغین مانند هندوئیسم، مورمونیسم و همه فرقه های امروزی وجود دارد. یک دین غلط همیشه به پیروان خود این را آموزش می دهد که روح درون وجود همه انسان ها در واقع خداوند است و با انجام اعمال آن دین می توانند به این شناخت برسند و این «روح-خدا» را ارتقاء دهند تا شاید خودشان هم خدا شوند. این همان دروغی است که شیطان در باغ عدن از آدم و حوا شروع کرد و تا به امروز نیز پخش شده است، «مانند خدا می شوید» (پیدایش فصل 3 آیه 5).

کتاب مقدس با جدیت تمام می گوید که فقط یک خدا وجود دارد و او همه چیز از فرشتگان آسمان تا شن های ساحل را آفریده است (پیدایش فصل 1 آیه 1). هر دینی که می گوید بیش از یک خدا وجود دارد، دروغ را آموزش می دهد. « تنها من خدا هستم و خدايی ديگر هرگز نبوده و نيست و نخواهد بود» (اشعیا فصل 43 آیه 10) و «من خداوند هستم و غير از من خدايی نيست» (اشعیا فصل 45 آیه 5). پرستش خدایان دیگر، که در واقع اصلا خدا نیستند، گناه است و خدا از آن متنفر است برای اینکه جلال و شکوه او را به سرقت می برند، بزرگی و شکوهی که فقط زیبنده خداست. خداوند در کتاب مقدس بارها پرستش بت ها و خدایان دروغین را ممنوع کرده است.

علاوه بر این، کتاب مقدس با جدیت اعمالی آنیمیستی را ممنوع کرده است. «احضاركنندهٔ روح يا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، بايد حتماً سنگسار شود. خون او به گردن خودش است» (لاویان فصل 20 آیه 27). اعمال آنیمیستی راه را برای ارواح پلید باز می کند تا بتوانند وارد زندگی مردم شوند. کتاب مقدس چنین اعمالی را به شدت محکوم کرده است (تثنیه فصل 18، لاویان فصل 20، اشعیا فصل 47).

آنیمیسم هم مانند ادیان دروغین دیگر طرح و نقشه شیطان، یعنی پدر دروغ گویان است. اما بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا گول او را می خورند، «هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد» (اول پطرس فصل 5 آیه 8).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آنیمیسم (زنده انگاری) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries