settings icon
share icon
سوال

آیا فرشتگان سرود می خوانند؟

جواب


این پرسش که آیا فرشتگان سرود می خوانند! سوال عجیبی به نظر می رسد، برای اینکه عقیده سنتی می گوید بله آنها سرود می خوانند. فرشتگان در حال سرود و آواز خواندن به تصویر کشیده شده اند. مردم معمولا آن را به داستان کریسمس مربوط می کنند: «فرشتگان هنگام تولد مسیح برای چوپانان آواز خواندند. درست است؟». مشکل اینجاست که سرود خواندن فرشتگان، در گزارش کتاب مقدس از تولد مسیح ثبت نشده است. در واقع، شواهد بسیار کم کتاب مقدسی مبنی بر سرود خواندن فرشتگان وجود دارد.

احتمالا واضح ترین متن در این مورد ایوب فصل 38 آیه 7 است که می گوید: «ميان غريو شادی ستارگان صبح و فرشتگان آسمان، زمين بنياد نهاده می‌شد». «ستارگان صبح» در اشعار عبری برابر با «فرشتگان» است و سرود خواندن با فریاد شادی برابری می کند. بسیار ساده است: فرشتگان سرود می خوانند. با این حال، کلمه ای که از زبان عبری به «آواز و سرود» ترجمه شده است، همیشه به معنی موسیقی نمی باشد. بلکه می تواند به معانی «فریاد شادی»، «فریاد پرطنین» و «سرور» هم باشد.

مکاشفه فصل 5 متن دیگری است که شاید به آوازخوانی فرشتگان اشاره می کند. آیه نهم از موجوداتی صحبت می کند که در بهشت سرود جدید می خواندند. احتمالا این موجودات آوازخوان همان 24 رهبر و چهار موجود زنده (احتمالا فرشته) هستند، اما به طور مشخص به این نام توصیف نشده اند. در آیه 11، صدای تعداد زیادی از فرشتگان شنیده می شود. اما این کلمات اشاره به «گفتن، صحبت کردن» دارند نه «آواز خواندن». کلمات (صحبت) فرشتگان در آیه 12 کاملا شبیه کلمات «سرود» در آیه نهم است، اما کلمات فرشتگان مشخصا آواز نامیده نشده است. بنابراین، مدرک قطعی در مکاشفه فصل 5 مبنی بر آواز خواند فرشتگان وجود ندارد.

درباره داستان تولد مسیح چه چیزی می توان گفت؟ لوقا فصل 2 آیه های 13 تا 14 می گوید: «ناگهان گروه بيشماری از فرشتگان آسمانی به آن فرشته پيوستند. آنان در ستايش خدا می‌گفتند: خدا را در آسمانها جلال باد و بر زمين، در ميان مردمی كه خدا را خشنود می‌سازند، آرامش و صفا برقرار باد!». باز هم به این نکته توجه کنید که کلمات فرشتگان بیان شده است یعنی آنها صحبت کرده اند و به صورت آواز خوانده نشده است. از آنجاییکه آواز خواندن نوعی حرف زدن است، این متن نمی گوید که فرشتگان حتما آواز می خواندند، اما آن را رد هم نمی کند.

به طور خلاصه، کتاب مقدس پاسخ قطعی به این سوال که آیا فرشتگان سرود می خوانند یا نه، نمی دهد. خداوند انسان را همراه با میل درونی به موسیقی و آواز، مخصوصا در هنگام پرستش آفریده است (افسسیان فصل 5 آیه 19). ما معمولا برای پرستش خداوند سرود می خوانیم. این حقیقت که کلمات فرشتگان در مکاشفه فصل 5 و لوقا فصل 2 کلمات پرستشی است و به شکل شعر بیان شده اند، موضوع آوازخوانی آنها را مطرح می کند. و منطقی هم به نظر می رسد که خداوند فرشتگان را هم مانند انسان با تمایل ذاتی به خواندن آواز و سرود آفریده باشد. اما نباید در این مورد تعصبی برخورد کنیم. فرشتگان در هر حالت، چه با صحبت کردن چه با آواز خواندن، خداوند را ستایش و پرستش می کنند. ما نیز باید مانند آنها عمل کنیم!

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا فرشتگان سرود می خوانند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries