settings icon
share icon
سوال

چرا خداوند به فرشتگان رانده شده (فرشتگان مغضوب) فرصتی برای توبه نمی دهد؟

جواب


کتاب مقدس اشاره مستقیم به این موضوع نکرده که آیا فرشتگان رانده شده فرصتی برای توبه دارند یا نه، اما می توانیم از آنچه در کتاب مقدس گفته شده به یک بینش و درک برسیم. اول اینکه باید بگوییم شیطان (لوسیفر) یکی از والا مقام ترین و یا شاید عالی رتبه ترین در میان فرشتگان بود (حزقیال فصل 28 آیه 14). لوسیفر و تمامی فرشتگان همواره در بارگاه خداوند حضور داشته و از شکوه و جلال خدا آگاهی داشتند. بنابراین بهانه ای برای شورش بر ضد خدا و روی گرداندن از او نداشتند. آنها وسوسه نشدند. شورش لوسیفر (شیطان) و دیگر فرشتگان بر ضد خدا با توجه به آنچه از خدا می دانستند بدترین پلیدی هاست.

دوم اینکه خداوند برنامه ای برای نجات فرشتگان ندارد و این برنامه مخصوص بشر است. سقوط نژاد بشر است که نیازمند یک قربانی برای پرداخت بهای گناهانش می باشد، وخداوند این قربانی برای بخشش گناهان را عیسی مسیح قرار داد. خداوند بر اساس شکوه و جلال خویش، نژاد بشر را نجات داد.

چنین قربانی ای برای فرشتگان در نظر گرفته نشده است. خداوند آن فرشتگانی را که به او وفادار هستند "فرشتگان منتخب" می خواند (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21). ما از تعلیمات کتاب مقدس به این حقیقت می رسیم که خداوند "انتخاب شدگان" خویش را برای نجات و رستگاری گلچین کرده است و هیچ چیزی نمی تواند آنها را از عشق خداوند جدا کند (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39). بدیهی است فرشتگانی که بر ضد خدا شورش کردند "فرشتگان منتخب خدا" نیستند.

در آخر، کتاب مقدس برای ما دلیلی نمی آورد که حتی اگر آن فرشتگان فرصتی برای توبه داشتند این کار را می کردند (اول پطرس فصل 5 آیه 8). فرشتگان رانده شده کاملا خود را به مخالفت با خدا و حمله به بندگان خدا اختصاص داده اند. کتاب مقدس می گوید که شدت داوری خدا برای افراد فرق می کند و بستگی به دانش و شناخت آن فرد نسبت به خدا دارد (لوقا فصل 12 آیه 48). بنابراین، فرشتگان رانده شده با توجه به شناخت و دانش زیادی که از خدا دارند سزاوار خشم خدا هستند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خداوند به فرشتگان رانده شده (فرشتگان مغضوب) فرصتی برای توبه نمی دهد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries