settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره پرستش اجداد چه می گوید؟

جواب


پرستش اجداد به عقاید مذهبی ای گفته می شود که بر اساس آنها پیروان آن دین به بستگان از دنیا رفته خود دعا و نذر می کنند. پرستش اجداد را می توان در بین فرهنگ های مختلف سرتاسر جهان پیدا کرد. نذر و دعا به بستگان مرده به این جهت انجام می شود که بازماندگان معتقدند اروح رفتگان در این دنیا وجود دارند، بنابراین می توانند بر آینده و اقبال بازماندگان تاثیر بگذارند.

مرگ بستگان تنها دلیل برای پرستش آنها نیست. بلکه یک شخص باید یک زندگی اخلاقی با رتبه اجتماعی بالا را داشته باشد تا بعد از مرگ به این جایگاه برسد. باور بر این است که اجداد بر روی زندگی نسل های آینده تاثیر خواهند گذاشت یعنی می توانند نسل های آینده را برکت دهند و یا نفرین کنند، در واقعا آنها مانند خدایان عمل می کنند. بنابراین دعا به آنها، اهدای هدایا به آنها، و نذر کردن برای خشنود ساختن آنها انجام می شود تا به ایشان لطف کنند.

مدارک و شوادی در سایت های باستان شناسی شهر اریحا در خاورمیانه که متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد است نشان دهنده وجود چنین رسومی می باشد. این رسوم در یونان باستان و جوامع رومی نیز رواج داشته است. پرستش اجدا بیشترین تاثیر را بر روی ادیان چینی و آفریقایی گذاشته است، و در مذاهب ژاپنی و آمریکای بومی نیز یافت می شود که بیشتر با عنوان تکریم اجداد شناخته می شود.

کتاب مقدس درباره پرستش اجداد چه می گوید؟ اول اینکه، کتاب مقدس می گوید ارواح مردگان یا به جهنم می روند یا به بهشت و در دنیای ما باقی نمی مانند (لوقا فصل 16 آیه های 20 تا 31 ، دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6 تا 10، عبرانیان فصل 9 آیه 27، مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). باور به اینکه ارواح مردگان بر روی زمین باقی می مانند و بر روی زندگی دیگران تاثیر می گذارند کتاب مقدسی نیست.

دوم اینکه، کتاب مقدس در هیچ جایی به ما نگفته مردگان میانجی بین ما و خدا هستند. عیسی مسیح این نقش را بر عهده دارد. او به دنیا آمد، بی گناه زندگی کرد، برای گناهان ما به صلیب کشیده شد، دفن شد، توسط خدا دوباره زنده شد، شاهدان بسیاری زنده شدن او را دیدند، به آسمان صعود کرد و هم اکنون در دست راست خدا نشسته است و برای کسانی که به او ایمان می آورند نزد خدا پادرمیانی می کند (اعمال رسولان فصل 26 آیه 23، رومیان فصل 1 آیه های 2 تا 5، عبرانیان فصل 4 آیه 15، اول پطرس فصل 1 آیه های 3 تا 4). تنها یک میانجی بین خدا و بشر وجود دارد و آن هم عیسی مسیح پسر خداوند است ( اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 5 تا 6؛ عبرانیان فصل 8 آیه 6، فصل 9 آیه 15، فصل 12 آیه 24). فقط عیسی مسیح می تواند این نقش را بازی کند.

کتاب مقدس در خروج فصل 20 آیه های 3 تا 6 به ما می گوید ما خدای دیگری غیر از پدر آسمانی را نباید پرستش کنیم. مردم فکر می کنند جادوگران و احضار کنندگان ارواح می توانند با مردگان ارتباط برقرار کنند، اما خداوند ارتباط با آنها را نیز ممنوع کرده است (خروج فصل 22 آیه 18، لاویان فصل 19 آیه 32 و فصل 20 آیه های 6 و 27، تثنیه فصل 18 آیه های 10 تا 11، اول سموئیل فصل 28 آیه 3، ارمیا فصل 27 آیه های 9 تا 10).

شیطان همیشه به دنبال تسخیر جایگاه خدا بوده است و با گفتن دروغ هایی مانند پرستش خدایان دیگر و یا پرستش اجداد، سعی بر گمراه کردن مردم از حقیقت وجود خدا دارد. پرستش اجداد اشتباه است برای اینکه بر ضد هشدارهای خداوند می باشد و به دنبال جایگزین کردن اجداد با عیسی مسیح به عنوان میانجی بین انسان و خدا است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره پرستش اجداد چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries