settings icon
share icon
سوال

شب قدر در اسلام چیست؟

جواب


مسلمانان معتقدند که الله قرآن را در شب قدر بر محمد نازل کرد. قدر همچنین به معنای تقدیر و سرنوشت (از نوع اسلامی) نیز هست.

شب قدر: شب فرمان

بر اساس عقاید اسلامی، محمد قرآن را در ده روز آخر ماه رمضان در سال 610 میلادی دریافت کرد. مسلمانان معتقدند که الله قرآن را از طریق جبرئیل بر محمد نازل کرد. آنها بر روی تاریخ دقیق این رویداد توافق نظر ندارند. اولین کلمات قرآن آغاز 23 سال بازگویی کلمات الله از زبان محمد در نظر گرفته می شود، این موضوع باعث شده تا مسلمانان ماه رمضان را ماه مقدسی بدانند.

اولین شبی که الله اولین فرمان را برای محمد فرستاد شب قدر به معنای شب قدرت یا شب فرمان می باشد. سوره 97 قرآن به همین نام یعنی القدر خوانده می شود، اولین آیه در این فصل هم به همین موضوع اشاره می کند.

بر اساس سنت های اسلامی دعا در این شب قدرت و ارزش بیشتری دارد. از آنجایی که شب فرمان نیز خوانده می شود، این اعتقاد وجود دارد که الله فرمان سالیانه را برای همه مخلوقات در این شب صادر می کند. این فرمان ها را فرشتگان به سرتاسر دنیا حمل می کنند. بر اساس قرآن، شب قدر به اندازه هزار ماه ارزش دارد؛ بنابراین، پاداش دعا در شب قدر هزار برابر بیشتر از شبهای دیگر است.

تقدیر / سرنوشت اسلامی

کلمه تقدیر و سرنوشت هم از ریشه کلمه قدر گرفته می شود. مسلمانان، مانند مسیحیان، دیدگاه مختلفی درباره تقدیر دارند، این دیدگاه ها از سرنوشت مطلق تا اختیار انسان (بر اساس خداباوری اما اعتقاد به آزادی و اختیار انسان) متغیر است. این موضوع می تواند برای غیر عرب زبانان گیج کننده باشد، اما مسلمانان بین قدر به معنی قدری که به طور خاص به معنی آنچه الله تقدیر کرده است با کاربرد کلی آن در سرنوشت بشر تفاوت قائل هستند.

در کل اکثر فرقه های اسلامی، قدر/تقدیر را آگاهی از قبل می دانند: الله از همه اتفاقات آینده اطلاع دارد اما در آزادی انتخاب و اختیار انسان دخالت نمی کند. با این وجود، الهیات اسلامی در عمل به این موضوع اشاره می کند که الله از چیزی به نام تقدیر دوگانه استفاده می کند. مسلمانان همچنین به سمت این عقیده نیز گرایش دارند که طیف وسیعی از زندگی یک فرد توسط الله هدفمندانه برنامه ریزی شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شب قدر در اسلام چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries