settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره فرزند خواندگی چه می گوید؟

جواب


رها کردن فرزندان و سپردن آنها به دیگران به عنوان فرزند خوانده می تواند راه حلی از روی عشق و محبت باشد برای والدینی که قادر به نگهداری از فرزندانشان نیستند. همچنین می تواند پاسخی به دعای بسیاری از زوجینی باشد که قادر نبوده اند از خودشان فرزند داشته باشند. فرزند خواندگی از نظر برخی افراد، دعوتی است تا بتوانند با قبول کردن فرزندانی که از خودشان نیستند تاثیر خود را به عنوان والدین گسترش بدهند. فرزند خواندگی در سراسر کتاب مقدس چیز مطلوبی تلقی شده است.

کتاب خروج، داستان یک زن عبرانی به نام یوکابد را می گوید در زمانی که فرعون دستوری صادر کرده بود تمام نوزادان پسر عبرانی کشته شوند، پسری زایید (خروج فصل 1 آیه های 15-22). یوکابد سبدی گرفت و آن را عایق کرد و نوزاد را در سبد در رودخانه رها کرد. یکی از دختران فرعون متوجه سبد شد و آن را از آب گرفت، نوزاد را در خانواده سلطنتی به فرزندی پذیرفت و او را موسی نام نهاد. او در ادامه، خادم امین و مبارک خدا شد (خروج فصل 2 آیه های 1-10).

در کتاب استر، دختری زیبا به نام استر که بعد از مرگ والدینش به فرزند خواندگی پسرعموی خود درآمد، ملکه شد و خدا از او استفاده کرد تا باعث رهایی قوم یهود شود. در عهد جدید، عیسی مسیح به جای اینکه از ذریت یک مرد متولد شود از طریق روح القدس متولد شد (متی فصل 1 آیه 18). او فرزند خوانده شد و توسط یوسف که شوهر مادرش بود بزرگ شد و یوسف، عیسی را به عنوان فرزند خودش پذیرفت.

وقتی که ما قلب خود را به مسیح می دهیم و برای نجات، تنها به او ایمان می آوریم و اعتماد می کنیم، خدا می گوید که ما بخشی از خانواده او می شویم – نه از طریق آبستن شدن طبیعی بشری، بلکه از طریق فرزند خواندگی. «پس همچون برده‌ها، رفتارمان آميخته با ترس و لرز نباشد، بلكه مانند فرزندان خدا رفتار نماييم، فرزندانی كه به عضويت خانوادۀ خدا پذيرفته شده‌اند و خدا را پدر خود می‌خوانند» (رومیان فصل 8 آیه 15). به همین منوال، آوردن یک شخص به خانواده از طریق فرزند خواندگی بر اساس انتخاب و از روی محبت صورت می گیرد. «نقشۀ غيرقابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانوادۀ الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا كند. علت اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند» (افسسیان فصل 1 آیه 5). از آنجاییکه خدا کسانی را که به مسیح ایمان می آورند در خانواده روحانی اش به فرزندی می پذیرد، پس همه ما باید با دعا در نظر داشته باشیم که کودکانی را در خانواده فیزیکی خودمان به فرزندی بپذیریم.

روشن است که فرزند خواندگی (هم در مفهوم فیزیکی و هم در مفهوم روحانی) در کتاب مقدس کاری خوشایند معرفی شده است. هم کسانیکه به فرزندی می پذیرند و هم کسانیکه به فرزندی پذیرفته می شوند برکت زیادی دریافت می کنند، این امتیاز با مثال فرزند خواندگی ما در خانواده الهی نشان داده شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره فرزند خواندگی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries