settings icon
share icon
سوال

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به اعتیاد داشته باشد؟

جواب


پاسخ: واژه اعتیاد دربردارنده دو مفهوم است: مفهوم اول، «به هر شرایطی گفته می شود که در آن از نظر فیزیولوژیکی و روانشناسی به یک ماده اعتیاد آور عادت می کنیم». کسانی که بیش از اندازه شراب می خورند، و مشروب خوار افراطی هستند نمی توانند مقام و یا جایگاه آموزشی در کلیسا داشته باشند (تیطوس فصل 1 آیه 7، تیطوس فصل 2 آیه 3، اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 3 و 8). واضح است که رهبر کلیسا باید همیشه هشیار و خویشتن دار باشد تا بتواند الگو و مثالی برای دیگران باشد؛ کتاب مقدس به ما می گوید که مشروبخواران در پادشاهی خدا جایی ندارند (اول قرنتیان فصل 6 آیه 10). ایمانداران نباید به الکل یا هر ماده اعتیادآور دیگری مانند مواد مخدر، پرنوگرافی، قمار، پرخوری و یا تنباکو وابسته شوند.

دومین تعریف اعتیاد این است که «به انجام یک کاری بر اساس عادت یا اجبار به شکل اعتیادآور عادت کنیم». به این معنی که (حداقل برای مسیحیان) غرق در هر چیزی به جز خداوند مانند ورزش، خرید و یا حتی خانواده و فرزندان شویم. ما باید «او را با تمامی دل و جان و توانايی خود دوست بداریم» (تثنیه فصل 6 آیه 5)؛ این اولین و مهمترین دستور عیسی مسیح نیز می باشد (متی فصل 22 آیه های 37 تا 38). اعتیاد به هر چیزی غیر از خدا اشتباه است. خداوند باید تنها چیزی باشد که به او عادت می کنیم. مشغول کردن خود به هر چیز دیگری غیر از خدا باعث می شود تا از او دور شویم و این مسئله باعث نارضایتی او می شود. او به تنهایی شایستگی توجه، عشق و خدمات کامل ما را دارد؛ اختصاص دادن هر یک از این موارد به هر شیء یا شخص دیگری بت پرستی است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به اعتیاد داشته باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries