کتاب مقدس درباره اهمیت مسئولیت پذیری و جوابگو بودن چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره اهمیت مسئولیت پذیری و جوابگو بودن چه می گوید؟

جواب:
وسوسه زیادی هم اکنون در دنیای امروز وجود دارد و شیطان هم علاوه بر آن تلاش می کند تا وسوسه بیشتری ایجاد کند. در رویارویی با وسوسه ها، بسیاری از مسیحیان شریکی را می جویند که به او جوابگو باشند و با او هم دعا شده و بارهایی را که در حین جنگ روحانی متحمل می شوند، با او سهیم سازند. نیکوست که برادر یا خواهری داشته باشیم که بتوانیم در مواجهه با وسوسه ها روی او حساب باز کنیم. داوود پادشاه در آن شبی که شیطان او را به زنا با بت شبع وسوسه کرد تنها بود (دوم سموئیل 11). کتاب مقدس به ما می گوید که جنگ ما جنگ جسم نیست، بلکه جنگی است روحانی علیه نیروها و قوات روحانی که ما را تهدید می کنند (افسسیان 12:6).

با دانش به اینکه ما در نبردی علیه نیروهای تاریکی هستیم، باید تا آنجا که می توانیم کمک جمع کنیم و این می تواند شامل جوابگو بودن به ایماندار دیگری باشد که ما را در جنگ تشویق می کند. پولس به ما می گوید که باید با تمام نیرویی که خدا برای جنگیدن در این نبرد برایمان مهیا می سازد تجهیز شویم: "پس اسلحه کامل خدا را بر تن کنيد، تا در روز شر شما را ياراي ايستادگي باشد، و بتوانيد پس از انجام همه‌چيز، بايستيد" (افسسیان 13:6). ما بدون شک می دانیم که وسوسه خواهد آمد. ما باید آمادگی کسب کنیم.

شیطان ضعف ما را می داند، و می داند که ما آسیب پذیر هستیم. او می داند که یک زن و شوهر دارند جنگ می کنند و احتمالاً احساس می کنند که کسی دیگر بهتر می تواند آنها را درک و با آنها همدردی کند. او می داند وقتی که یک کودک توسط والدینش تنبیه شده است، ممکن است کینه توز شود. او می داند وقتی که امور در سر کار به خوبی پیش نمی روند و بار مشروب فروشی در کجای مسیر خانه است. از کجا کمک می طلبیم؟ ما می خواهیم که کاری را انجام دهیم که در نظر خدا درست است، اما هنوز ضعیف هستیم. چه می کنیم؟

امثال 17:27 می گوید: "آهن، آهن را تيز مي كند، همچنين مرد روي دوست خود را تيز مي سازد." روی دوست، جلوه ی تشویق یا حمایت اخلاقی است. آخرین باری که دوستت به تو زنگ زد و فقط خواست که احوالت را بپرسد کِی بود؟ آخرین باری که به دوستت زنگ زدی و از او پرسیدی که آیا نیاز به حرف زدن دارد کِی بود؟ تشویق و حمایت اخلاقی از یک دوست، گاهی اوقات، عناصر غایب در جنگ علیه شیطان هستند. جوابگو بودن به یکدیگر می تواند این عناصر غایب را فراهم آورد.

نویسنده عبرانیان این مطلب را اینطور جمع بندی می کند: "در فکر آن باشيم که چگونه مي‌توانيم يکديگر را به محبت و انجام اعمال نيکو برانگيزانيم. و از گرد آمدن با يکديگر دست نکشيم، چنانکه بعضي را عادت شده است، بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم — بخصوص اکنون که شاهد نزديکتر شدن آن روز هستيد" (عبرانیان 24:10-25). بدن مسیح به هم پیوسته است، و ما این وظیفه را نسبت به یکدیگر داریم که یکدیگر را بنا کنیم. یعقوب نیز به مسئولیت پذیری و جوابگو بودن اشاره می کند: "نزد يکديگر به گناهانِ خود اعتراف کنيد و براي يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد. دعاي مرد پارسا، قدرت دارد و بسيار اثربخش است" (یعقوب 16:5).

جوابگو بودن می تواند در نبرد برای چیره شدن بر گناه مفید باشد. شریکی که به او جوابگو باشی می تواند تو را تشویق کند، توبیخ نماید، تعلیم دهد، و در غم و شادیهایت شریک باشد. هر مسیحی باید شریکی را لحاظ کند که به او جوابگو باشد و بتواند با او دعا کرده، حرف بزند، رازهای دلش را به او بگوید، و نزد او اعتراف کند.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره اهمیت مسئولیت پذیری و جوابگو بودن چه می گوید؟