settings icon
share icon
سوال

نظریه آبیوجنسیس (پیدایش حیات) چیست؟ آبیوجنسیس چه معنایی دارد؟

جواب


آبیوجنسیس به سرچشمه گرفتن زندگی (حیات) از مواد غیرزنده (غیر-حیاتی) گفته می شود. با پیشرفت علم، این مفهوم شاخه های زیادی پیدا کرده است اما همه انواع آبیوجنسیس یک چیز مشترک دارند: هیچ یک از آنها پشتوانه علمی ندارند. آزمایش ها و تجربیاتی وجود نداشته اند که نشان دهنده آبیوجنسیس باشند. این پدیده هرگز در محیط طبیعی یا مصنوعی مشاهده نشده است. شرایطی که فرض می شود بر روی زمین وجود داشته است؛ یا توانایی تولید بلوک های سازنده خود را نداشته اند یا ذاتا متناقض بوده اند. مدرکی ارائه نشده که چنین حیاتی کی و کجا ممکن است به وجود آمده باشد. در حقیقت، هرآنچه ما امروز درباره علم می دانیم به نظر نشان می دهند که آبیوجنسیس نمی توانسته تحت هیچ نوع شرایط ممکن طبیعی اتفاق افتاده باشد.

مفاهیم ابتدایی آبیجنسیس خیلی ساده بودند. گوشت فاسد به زودی کرم می اندازد، و بنابراین فرض می شد گوشت به کرم تبدیل می شد. موش ها معمولا در جایی دیده می شدند که علف های خشک نگهداری می شد، بنابراین فرض می شد که علف خشک تبدیل به موش می شود. این نوع آبیوجنسیس به «نسل خودانگیز» معروف بود. این استدلال در واقع توضیح علمی برای تولید مثل موجودات زنده در چندین قرن پیش بود. و تا اواخر قرن نوزدهم نیز به همین شکل بود تا اینکه افرادی مانند پاستور با آزمایش ثابت کردند که موجود زنده فقط از موجود زنده به وجود می آید. به این شکل بود که علم در نهایت و با قاطعیت ثابت کرد که تنها سرچشمه قابل پشتیبانی برای سلول های زنده، دیگر سلول های زنده هستند.

مفاهیم امروزی آبیوجنسیس می تواند خیلی پیچیده باشد و برخی هم غیرمحتمل تر باشند. حدس و گمان ها بسیار متفاوتند، از دریچه گدازه ها در اعماق اقیانوس گرفته تا مکان برخورد شهاب سنگ ها و حتی سواحل رادیواکتیو. در کل، همه تئوری های امروزی آبیوجنسیس سناریویی را متصور هستند که شرایط طبیعی مولکول ها را ساخته، ترکیب کرده و منظم نموده است و آنها خود تکثیری را آغاز کرده اند. این تئوری های به طور گسترده درباره ماهیت این شرایط (پیچیدگی مولکل ها و غیره) می باشند. همه آنها حداقل در یک مورد مشترک هستند: بر اساس علم روز، غیرممکن و غیرقابل قبول هستند.

یکی از مشکلات آبیوجنسیس امروزی پیچیدگی خارق العاده موجودات زنده هستند. آزمایشات ثابت کرده که آمینو اسیدهای ساده در شرایط آزمایشگاهی می توانند تشکیل شوند. اما این اسیدهای جداگانه به هیچ عنوان نمی توانند یک سلول زنده را به وجود آورند. شرایطی که این اسیدها در آن به وجودمی آیند نه تنها هر سلولی را به محض شکل گرفتن از بین می برد حتی بعید به نظر می رسد که هرگز در تاریخ زمین وجود داشته اند. هیچ یک از نظریه های تکاملی که تشکیل حیات از یک سلول ساده را توضیح می دهند، نتوانسته اند چگونگی به وجود آمدن آن سلول اولیه را توضیح دهند. چیزی به اسم «نمونه اولیه سلول» وجود ندارد. علم حتی نزدیک به مرحله ساخت یک سلول زنده خودکفا نشده است که توانسته باشد شرایطی که برای تشکیل بخش هایش به آن نیاز دارد را تشکیل دهد.

گفته می شود که « تنها مشکل فلسفه مرگ است.» این نظر ممکن است درست یا غلط باشد، اما پرداختن به مرگ چالش اصلی همه دیدگاه های فلسفی است. به همین صورت، آبیوجنسیس بزرگترین مشکل طبیعت گراهای علمی است. فرضیات طبیعت گرایانه ای مبنی بر حیات بدون طراح و خالق وجود دارد. با این وجود، این توضیحات طبیعی توسط خود علم رد شده است. جالب است که آنها ادعا می کنند طبیعت گرایی علمی به روشنی «ثابت شده»، «تثبیت شده» و «به نمایش گذاشته شده است»0اما طبیعت گرایی همچنان به آبیوجنسیسی متصل است که از نظر علمی غیر ممکن می باشد.

مدارک و شواهد فراوانی وجود دارند که ثابت می کند حیات نمی تواند از غیر-حیات به وجود آید؛ و این موضوع نشان دهنده دیدگاه غیرواقع گرایانه طبیعت گرایی است. حیات یا منشاء طبیعی دارد (آبیوجنسیس) یا منشاء ماورای طبیعی (طراحی هوشمند). عدم امکان علمی آبیوجنسیس حداقل بحثی است که نشان از سرچشمه ماورای طبیعی حیات دارد. تنها راه ساخت ابتدایی ترین اجزای سازنده حیات از راه غیر طبیعی و تحت کنترل شدید امکان پذیر است. بنابراین این فرض منطقی است که حیات نمی تواند بدون دخالت هوشمندانه آغاز شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نظریه آبیوجنسیس (پیدایش حیات) چیست؟ آبیوجنسیس چه معنایی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries