settings icon
share icon
سوال

«در مسیح بمانیم» یعنی چه؟

جواب


ماندن در مسیح یعنی با او و همراه او زندگی کنیم. وقتی فردی نجات پیدا می کند، به او گفته می شود «در مسیح» است (رومیان فصل 8 آیه 1، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)، و در یک رابطه همیشگی و تضمین شده قرار دارد (یوحنا فصل 10 آیه های 28 تا 29). بنابراین، ماندن در مسیح، مخصوص گروه خاصی از مسیحیان و محدود به آن نیست، بلکه همه مسیحیان واقعی در این حالت قرار دارند. تفاوت بین کسانی که در مسیح هستند و کسانی که در مسیح نیستند، مانند تفاوت بین نجات یافتگان و نجات نیافتگان است.

مفهوم ماندن در مسیح در اول یوحنا فصل 2 آیه های 5 تا 6 آموزش داده شده است و هم معنی با شناخت مسیح تعریف شده است (آیه 2 و 3). یوحنا در آیه های بعدی همین فصل، ماندن در پدر و پسر را برابر با زندگی ابدی می داند (آیه 24 و 25). از نظر کتاب مقدس، ماندن در مسیح، زندگی با مسیح و شناخت مسیح همگی به «نجات» اشاره می کنند.

عبارت ماندن در مسیح درباره یک آشنایی سطحی صحبت نمی کند، بلکه یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمی را به تصویر می کشاند. عیسی مسیح (در یوحنا فصل 15 آیه های 4 تا 7) به شاگردان می گوید باید مانند شاخه به درخت متصل باشید: « در من بمانيد و بگذاريد من هم در شما بمانم. زيرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، ديگر نمی‌تواند ميوه بدهد. شما نيز جدا از من نمی‌توانيد بارور و مفيد باشيد. بله، من تاک هستم، شما نيز شاخه‌های من. هر كه در من بماند و من نيز در او، ميوهٔ فراوان می‌دهد، چون جدا از من هيچ كاری از شما ساخته نيست .اگر كسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بيفايده آن را می‌بُرَند، دور می‌اندازند و آن شاخه خشكيده می‌شود؛ سپس، آن را با ساير شاخه‌ها جمع می‌كنند و در آتش می‌سوزانند. ولی اگر در من بمانيد و از كلام من اطاعت كنيد، هر چه بخواهيد به شما داده خواهد شد». بدون این اتصال و اتحاد حیاتی که از هدیه نجات سرچشمه می گیرد، حیات و ثمره ای وجود نخواهد داشت. کتاب مقدس در جای دیگری، ارتباط ما با مسیح را به ارتباط بدن با سر (اتحاد ضروری) تشبیه می کند (کولسیان فصل 1 آیه 18).

برخی از مسیحیان هشدار یوحنا فصل 15 آیه 6 (شاخه هایی که از درخت جدا می شوند، بیرون انداخته شده و سوزانده می شوند) را به این معنی می دانند که مسیحیان در خطر از دست دادن نجات قرار دارند. به عبارت دیگر، معتقدند که می توان نجات پیدا کرد ولی نمی توان در مسیح ماند چرا که امکان بیرون انداخته شدن وجود دارد. اما این عقیده تنها زمانی درست است که «ماندن در مسیح» جدای از نجات بود، یعنی برای رابطه نزدیک با مسیح باید تلاش می کردیم آن را پس از نجات بدست آوریم. کتاب مقدس تاکید می کند که نجات از روی لطف خدا به ما اهدا می شود و بر اساس همین لطف هم برای ما محفوظ نگه داشته می شود (غلاطیان فصل 3 آیه های 2 تا 3). همچنین اگر قرار بود یک شاخه جدا شده، نجات خود را از دست می داد، متون کاملا واضح کتاب مقدس درباره ضمانت ابدی نجات نقض میشد (نگاه کنید به یوحنا فصل 10 آیه های 27 تا 30).

بهترین کار این است که داستان تاک را به این شکل تفسیر کنیم: عیسی مسیح تاک است. شاخه هایی که به او متصل هستند واقعا نجات پیدا کرده اند – آنها یک اتصال حیاتی و واقعی با نجات دهنده دارند. شاخه های خشکیده همان کسانی می باشند که هرگز نجات را دریافت نکرده بودند و فقط وانمود می کردند که به تاک متصل اند اما حیات خود را از آن دریافت نمی کردند. در نهایت، دست شخص متظاهر رو می شود: کسانی که فقط از عیسی مسیح آویزان بودند و هیچ اتصالی به او نداشتند. پطرس و یهودا برای مدتی در زندگی با مسیح شبیه هم بودند. پطرس به تاک متصل بود، اما یهودا نبود.

یوحنا موضوع شاخه خشکیده را دوباره به این شکل توضیح می دهد: «اين مخالفين مسيح بين ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چه در غير اين صورت نزد ما می‌ماندند. وقتی از ما جدا شدند، معلوم شد كه اصلاً از ما نبودند» (اول یوحنا فصل 2 آیه 19).

یکی از نشانه های نجات، پایداری در ایمان به مسیح است. مسیحیان واقعی در هر حالتی در ایمان به مسیح باقی می مانند (نگاه کنید به مکاشفه فصل 2 آیه 26). به این معنی که در عیسی مسیح باقی خواهند ماند و همراه با او زندگی خواهند کرد. خداوند کار خود در آنها را تمام می کند (فیلیپیان فصل 1 آیه 6)، و آنها ثمره های بیشتری در راه جلال خداوند می دهند (یوحنا فصل 15 آیه 5). کسانی که جدا می شوند، به مسیح پشت می کنند و یا در مسیح نمی مانند، ثابت می کنند که ایمان واقعی نجات دهنده نداشته اند. البته ماندن در مسیح چیزی نیست که ما را نجات دهد، بلکه یکی از نشانه های نجات است.

نشانه های ماندن در مسیح ( نشانه هایی که فقط مسیحیان واقعی دارند، نه کسانی که تظاهر به مسیحیت می کنند) شامل این موارد می شود: از دستورات مسیح اطاعت می کنند (یوحنا فصل 15 آیه 10، اول یوحنا فصل 3 آیه 24)؛ مانند مسیح زندگی می کنند (اول یوحنا فصل 2 آیه 6)؛ در اسارت و بردگی گناه نیستند (اول یوحنا فصل 3 آیه 6)؛ و از حضور همیشگی خداوند در زندگی خود آگاهی دارند (اول یوحنا فصل 4 آیه 13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«در مسیح بمانیم» یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries