settings icon
share icon
سوال

آیا می توانیم یک آیه را خارج از بافت متن آن به کار برد؟

جواب


استفاده از یک متن کتاب مقدس خارج از بافت آن می تواند به خطا و سوء تفاهم منجر شود اما نه همیشه. البته که نقل قول از یک آیه در واقع بیرون کشاندن آن از بافت متن است اما الزاما به این معنی نیست که آیه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. برخی از آیه های «خارج از بافت متن» حقیقت جداگانه ای را آشکار می کنند؛ برخی دیگر از آیه ها نیازمند بررسی آیه در متن مربوط به آن است تا بتوان آن را به درستی تفسیر کرد و به کار برد.

میزان درستی یا نادرستی نقل قول یک آیه به نیت نویسنده یا گوینده بستگی دارد. اگر استفاده از یک آیه خارج از بافت متن برای اشاره به چیزی غیر از منظور کتاب مقدسی نویسنده آن کتاب باشد یا به منظور نادیده گرفتن قصد و هدف کلی متن باشد می توان گفت از آن آیه استفاده نادرستی شده است. اما اگر نقل قول یک آیه، متن اصلی را تغییر ندهد و به هدف و منظور متن احترام بگذارد، در این صورت نقل قول آن ایرادی ندارد و کار خوبی نیز هست. البته آیه ها حتی بدون نیت بد هم می توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند، بنابراین باید مراقب باشیم.

برای مثال می توان یکی از موارد سوء استفاده از نقل قول از یک آیه خارج از بافت متن به نقل قول سخن عیسی مسیح در لوقا فصل 12 آیه 19 اشاره کرد، «حالا دیگر آسوده باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران! » داستان مربوط به این آیه دقیقا متضاد آنچه در این قسمت از آیه می بینیم را به ما آموزش می دهد. عیسی مسیح در اینجا به عنوان راوی داستان این کلمات را از دهان مرد ثروتمند نادان می گوید، شخصیتی که به دلیل پیروی از فسلفه زندگی لذت جویانه توسط خدا داوری می شود.

مثال دیگری برای سوء استفاده از آیه خارج از بافت متن را می توان بخش اول حبقوق فصل 2 آیه 15 نام برد که به منظور محکوم کردن دادن الکل به دیگران است: «وای بر کسی که همسایه خود را مست می کند» استفاده از این قسمت برای اینکه بگوییم نباید به همسایه خود نوشیدنی الکلی بدهیم تحریف کتاب مقدس است. باقیمانده آیه منظور آن را توصیف می کند: «وای بر شما که همسایگان خود را در زیر ضربه‌هایتان مانند آدمهای مست، بی‌حال و گیج می‌کنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت می‌برید.» گناهان موجود در این آیه عباتند از چشم چرانی(تماشاگری جنسی)، مستی، شهوت و سوء استفاده جنسی است. علاوه بر این، بررسی بافت متن مربوط به حبقوق فصل 2 آیه 15 استفاده از استعاره نوشاندن الکل برای اشاره به گناهان بابلی ها است.

بر اساس دو مثال قبلی مشخص است که برخی از آیه ها (یا بخش هایی از آیه ها) را نمی توان به طور جداگانه خارج از بافت متن برای تعلیم استفاده کرد. یک دانش آموز کتاب مقدس که «کلام خدا را به‌درستی به کار می‌بندد » مراقب چنین دام های تفسیر می باشد (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15).

اما همه آیه ها خارج از بافت متن شان تحریف نمی شوند. نمونه هایی وجود دارند که در آنها یک آیه یا بخش هایی از آیه به تنهایی استفاده شده اند و همچنان به هدف الهی آن آسیبی نرسیده است. برای مثل اگر می خواهیم به کسی بگوییم که نجات هدیه ای از طرف خداوند است می توانیم از یوحنا فصل 3 آیه 16 استفاده کنیم: «زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.» این آیه را می توان کاملا مستقل استفاده کرد. چراکه به روشنی آنچه را میخواهد می گوید و حتی درک سرسری از این آیه نیز باعث می شود تا آن شخص به شکلی که یوحنا فصل 3 می خواهد ایمان بیاورد.

در نتیجه، نقل قول از یک آیه خارج از بافت متن آن می تواند گاهی درست باشد و در برخی از موارد هم می تواند مشکل ساز شود. اگر استفاده ما از یک آیه خارج از بافت متن معنی متفاوتی از متن مربوط به آن آیه را ارائه می دهد، پس نقل قول از آن درست نیست. وقتی آیه ای را جایی می خوانیم یا از زبان کسی می شنویم بهترین کار این است که به متن مربوط به آن آیه مراجعه کنیم و ببینیم که آیا آیه واقعا آن معنی ای را می دهد که ما شنیده ایم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا می توانیم یک آیه را خارج از بافت متن آن به کار برد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries