settings icon
share icon
سوال

آیا مار در فصل سوم کتاب پیدایش همان شیطان است؟

جواب


بله، مار در پیدایش فصل 3 همان شیطان است. شیطان به شکل مار یا صاحب مار ظاهر شد و یا آدم و حوا را فریب داد تا فکر کنند مار با آنها صحبت می کند. مار/اژدها توانایی سخن گفتن ندارد. مکاشفه فصل 12 آیه 9 و فصل 20 آیه 2، شیطان را مار توصیف کرده است: «او اژدها (مار) را گرفت و به زنجير كشيد و برای مدت هزار سال به چاه بی‌انتها افكند» (مکاشفه فصل 20 آیه 2). «بله، اين اژدهای بزرگ، يعنی آن مار قديمی كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسی است كه تمام مردم دنيا را فريب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمين افكنده شد» (مکاشفه فصل 12 آیه 9).

گرچه کتاب مقدس مشخص نکرده که آیا مار قبل از نفرین راه میرفته یا می ایستاده است، اما آن نیز احتمالا مانند دیگر جانوران بر روی چهار پا راه می رفته است. این بهترین توضیحی است که می توان در مورد پیدایش فصل 3 آیه 14 داد: «پس خداوند به مار فرمود: به سبب انجام اين كار، از تمام حيوانات وحشی و اهلی زمين ملعونتر خواهی بود. تا زنده‌ای روی شكمت خواهی خزيد و خاک خواهی خورد». این حقیقت که مار نفرین شد تا برای همیشه بر روی شکم خود بخزد و خاک بخورد نیز دلیلی برای این مطلب است که مار برای همیشه پست و حقیر دیده خواهد شد.

چرا خدا با وجود اینکه می دانست آدم و حوا را شیطان فریب داده است، مار را نفرین کرد؟ سرنوشت مار یک مثال است. نفرین مار روزی سرنوشت خود شیطان خواهد شد (مکاشفه فصل 20 آیه 10، حزقیال فصل 28 آیه های 18 تا 19).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مار در فصل سوم کتاب پیدایش همان شیطان است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries