settings icon
share icon
سوال

آیا شیطان در جهنم است؟ شیطان کجاست؟

جواب


شیطان در حال حاضر در جهنم نیست. بلکه او بر روی زمین می گردد و به دنبال فریب انسان و جدایی او از خداوند است. اول پطرس فصل 5 آیه 8 می گوید: «هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد». عیسی مسیح او را در یوحنا فصل 14 آیه 30، «حاکم این دنیا» می خواند. پطرس او را رئیس نیروی های پلید می داند که هم اکنون در قلب مخالفان خدا قرار دارد (افسسیان فصل 2 آیه 2). شیطان در جهنم نیست، او بر روی زمین و در آسمان ها مشغول کار خودش است.

شیطان «پدر همه دروغ هاست» (یوحنا فصل 8 آیه 44)، و در حال حاضر بر جهان حکومت می کند. شیطان می خواهد پرستش شود (متی فصل 4 آیه 9)، و با حیله و نیرنگ توجه بشر را به سمت خود جلب می کند. همه مردم دنیا به شکلی شیطان را پرستش می کنند، به جز کسانیکه متعلق به پادشاهی خداوند هستند، و در نتیجه خارج از محدوده فریب های شیطان قرار دارند. اگر شخصی فرزند خدا نباشد، به طور پیش فرض فرزند شیطان است (نکاه کنید به یوحنا فصل 8 آیه 44، اعمال رسولان فصل 13 آیه 10). اول یوحنا فصل 3 آیه 10 به ما می گوید که چگونه این دو را از هم تشخیص دهیم: «پس به اين ترتيب می‌توان گفت كه چه كسی فرزند خداست و چه كسی فرزند شيطان است. هر كه زندگی گناه‌آلودی داشته باشد و همنوع خود را نيز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نيست». یعقوب فصل 4 آیه 4 می گوید هرکسی که دوستدار دنیاست، دشمنان خداست.

درک این موضوع بسیار اهمیت دارد، برای اینکه هر لحظه ممکن است عیسی مسیح بازگردد و فرزندان خود را ببرد. او پیروان شیطان را شکست می دهد و برگزیدگان خود را نجات می دهد. شیطان در نهایت به دریاچه آتش افکنده خواهد شد تا برای ابد مجازات شود (مکاشفه فصل 20 آیه 10). بعد از آن، عیسی مسیح غیر ایماندران را بر اساس اعمالشان قضاوت خواهد کرد. هرکسی که نامش در دفتر حیات نباشد، به دریاچه آتش فرستاده می شود، یعنی جایی که شیطان و پیروانش در آن قرار دارند (مکاشفه فصل 20 آیه های 13 و 15). جهنم و مرگ نیز به دریاچه آتش افکنده خواهند شد (مکاشفه فصل 20 آیه 14)؛ بنابراین، در واقع شیطان هرگز در جهنم نخواهد بود. اما سرانجام برای همیشه در مکانی جهنمی و آتشین تا به ابد مجازات خواهد شد.

اصل اساسی برای هر انسانی این است که آیا نامش در دفتر حیات ثبت می شود و ابدیت را همراه با خداوند در بهشت خواهد بود یا در دریاچه آتش و جدا از خدا تا ابد مجازات خواهد شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا شیطان در جهنم است؟ شیطان کجاست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries