چگونه، چرا، و چه وقت شیطان از آسمان سقوط کرد؟سوال: چگونه، چرا، و چه وقت شیطان از آسمان سقوط کرد؟

جواب:
سقوط شیطان از آسمان به طور نمادین در اشعیا 12:14-14 و حزقیال 12:28-18 توصیف شده است. در حالیکه این دو قسمت به طور خاص به پادشاهان بابل و صور اشاره می کنند، اما به نیروی روحانی یعنی شیطان که در پس آن پادشاهان بود نیز اشاره دارد. این دو قسمت توصیف می کند که چرا شیطان سقوط کرد، اما صریحاً نمی گوید که این سقوط در چه زمانی اتفاق افتاد. آنچه که ما می دانیم این است: فرشتگان پیش از خلقت زمین آفریده شدند (ایوب 4:38-7). شیطان پیش از آنکه آدم و حوا را در باغ وسوسه کند سقوط کرد (پیدایش 1:3-14). از اینرو سقوط شیطان باید در زمانی پس از خلقت فرشتگان و قبل از زمانی که آدم و حوا را در باغ عدن وسوسه کرد رخ داده باشد. اینکه آیا سقوط شیطان چند دقیقه، چند ساعت، یا چند روز پیش از هنگامی که آدم و حوا را در باغ وسوسه کرد، اتفاق افتاده، کتاب مقدس صریحاً نمی گوید.

کتاب ایوب به ما می گوید که شیطان دست کم برای مدتی به آسمان و به تخت خدا دسترسی داشت. "روزی پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرفیاب شوند. شیطان نیز در میان ایشان آمد. خداوند از شیطان پرسید: "از کجا می آیی؟" شیطان به خداوند پاسخ داد: "از گشت و گذار در زمین و سِیر کردن در آن"" (ایوب 6:1-7). ظاهراً در آن زمان، شیطان هنوز آزادانه بین آسمان و زمین حرکت می کرد و مستقیماً با خدا صحبت می کرد و در قبال فعالیتهایش پاسخ می داد. اینکه در چه زمانی خدا این دسترسی را قطع کرد، مشخص نیست.

چرا شیطان از آسمان سقوط کرد؟ شیطان به خاطر غرور سقوط کرد. او اشتیاق داشته که خدا باشد، نه اینکه خادم خدا باشد. به این همه "منم ها" در اشعیا 12:14-15 توجه داشته باشید. حزقیال 12:28-15 شیطان را به عنوان فرشته ای بی نهایت زیبا توصیف می کند. شیطان احتمالاً والاترینِ فرشتگان بود، زیباترینِ در میان تمام مخلوقات خدا، اما به جایگاهش قانع نبود. در عوض، شیطان اشتیاق داشت که خدا باشد، تا اساساً "خدا را از تختش بیرون بیاندازد" و سلطه بر هستی را بر عهده گیرد. شیطان خواست که خدا شود و جالب توجه است که این همان چیزی بود که شیطان، آدم و حوا را در باغ به آن وسوسه کرد (پیدایش 1:3-5). شیطان چگونه از آسمان سقوط کرد؟ در حقیقت، سقوط وصف دقیقی نیست. بسیار دقیقتر این است که بگوییم خدا شیطان را از آسمان بیرون راند (اشعیا 15:14؛ حزقیال 16:28-17). شیطان از آسمان سقوط نکرد؛ بلکه از آسمان بیرون انداخته شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیچگونه، چرا، و چه وقت شیطان از آسمان سقوط کرد؟