settings icon
share icon
سوال

چرا شیطان تصور می کرد که می توانست خدا را شکست دهد؟

جواب


حتی تصور اینکه لوسیفر (شیطان) فکر می کرد بتواند با خدا مبارزه کند هم بسیار مشکل است، چه برسد به اینکه او را شکست دهد. حتی منحرف ترین ذهن هم توانایی درک این حقیقت را دارد که مخلوق نمی تواند با خالق خودش رقابت کند. با این حال، شیطان سعی کرد خداوند را از پادشاهی عزل کند و تا به امروز هم تلاش می کند تا حاکمیت خداوند را از بین ببرد، مانع اجرای برنامه های او شود و فرزندان او را بترساند.

شاید بتوان اینگونه توضیح داد که غرور، چشمان شیطان را به روی حقیقت بست. دو متن در عهد قدیم، جایگاه اصلی شیطان و دلایل از دست دادن آن را توضیح می دهد (اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 15 و حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 19). این متون از فرشته ای والا مقام صحبت می کنند که مغرور شد. او تصمیم گرفت تخت پادشاهی خداوند را تسخیر کند. اما خداوند، مقام شیطان را از او گرفت.

تاثیر شیطان بر دنیا کاملا مشخص است (یوحنا فصل 12 آیه 31). شیطان بی نهایت باهوش است. او از طریق هوش خود توانست آدم و حوا را فریب دهد و حکومت آنها بر جهان را از بدزدد (پیدایش فصل 1 آیه 26، فصل 3 آیه های 1 تا 7، دوم قرنتیان فصل 11 آیه 3). او با استفاده از هوش خود توانسته انسان ها را با میل خودشان فریب دهد، گرچه خداوند قدرت او را محدود کرده است (ایوب فصل 1 آیه 12، لوقا فصل 4 آیه 6، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 7 تا 8). او به پیروزی هایی هم دست یافته است – گرچه این پیروزی ها هم تحت کنترل خداوند می باشند –این کامیابی ها به او اجازه داده اند تا توهم شکست دادن خدا را همچنان در سر بپروراند.

کنترل اعمال شیطان توسط خداوند را در داستان ایوب می بینیم، شیطان از خداوند اجازه آزار دادن ایوب را می گیرد (ایوب فصل 1 آیه های 7 تا 12). به شیطان اجازه داده شده تا فرزندان خدا را هم رنج دهد (لوقا فصل 13 آیه 16، اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 18، عبرانیان فصل 2 آیه 14)، اما هرگز اجازه پیروزی کامل شیطان بر آنها داده نشده است (یوحنا فصل 14 آیه های 30 تا 31، فصل 16 آیه 33). یکی دیگر از دلایل آروزی شیطان برای خدا شدن این است که می خواهد همه او را پرستش کنند (متی فصل 4 آیه های 8 تا 9، مکاشفه فصل 13 آیه های 4 و 12). شیطان شرور است (متی فصل 13 آیه های 19 و 38)، اما خداوند مقدس است (اشعیا فصل 1 آیه 4).

شیطان بدسرشت است. او بی وقفه با خداوند، فرزندان خدا و حقیقت الهی در حال مخالفت است (ایوب فصل 1 آیه 7، ایوب فصل 2 آیه 2، متی فصل 13 آیه 28). او همیشه مخالف خیر و منفعت انسان بوده است (اول تواریخ فصل 21 آیه 1، زکریا فصل 3 آیه های 1 تا 2). او به دلیل نقشی که در معرفی گناه به انسان داشت (پیدایش فصل 3) به قدرت مرگ دست پیدا کرد – قدرتی که عیسی مسیح آن را بر روی صلیب و با رستاخیزش درهم شکست (عبرانیان فصل 2 آیه های 14 تا 15). شیطان مستقیما عیسی مسیح را وسوسه کرد. او سعی کرد با قول حکومت بر جهان، عیسی مسیح را فریب دهد (لوقا فصل 4 آیه های 5 تا 8).

با وجود توهم شیطان برای شکست خداوند، در نهایت خودش شکست خواهد خورد. شکست نهایی او در یوحنا فصل 12 آیه 31، مکاشفه فصل 12 آیه 9، و مکاشفه فصل 20 آیه 10 پیش بینی شده است. مرگ مسیح بر روی صلیب پایه های شکست نهایی شیطان را بنا کرد (عبرانیان فصل 2 آیه های 14 تا 15، اول پطرس فصل 3 آیه های 18 و 22). مرگ مسیح اوج آغاز یک زندگی پاک پس از پیروزی های مستمر او بر دشمن بود (متی فصل 4 آیه های 1 تا 11، لوقا فصل 4 آیه های 1 تا 13). شیطان احتمالا از مرگ مسیح خوشحال شد و تصور کرد که دوباره پیروز شده است، اما این پیروزی او هم مانند دیگر پیروزی هایش عمر بسیار کوتاهی داشت. شیطان با رستاخیز مسیح از مردگان باز هم شکست خورد. پیروزی نهایی وقتی خواهد بود که عیسی مسیح بازگردد و شیطان به دریاچه آتش افکنده شود (مکاشفه فصل 20 آیه های 1 تا 15).

مرگ و رستاخیز مسیح، به ایمانداران قدرت غلبه بر گناه را می دهد. به ما قول داده شده که «خدای صلح و آرامش بزودی شيطان را زير پايهای شما خواهد ساييد» (رومیان فصل 16 آیه 20). اما پیروزی ما بر گناه و شیطان، به لطف خداوند، قدرت او در زندگی ما و اراده ما در پایداری در برابر شیطان بستگی دارد (افسسیان فصل 4 آیه های 25 تا 27، یعقوب فصل 4 آیه 7، اول پطرس فصل 5 آیه های 8 تا 9). خداوند برای کمک به مسیحیان در غلبه بر شیطان؛ قدرت خون مسیح (مکاشفه فصل 12 آیه 11)، دعای مستمر عیسی مسیح در بهشت برای ایماندارن (عبرانیان فصل 7 آیه 25) ، راهبری روح القدس (غلاطیان فصل 5 آیه 16) و دیگر سلاح ها برای نبرد روحانی (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18) را در اختیار آنها قرار داده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا شیطان تصور می کرد که می توانست خدا را شکست دهد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries