settings icon
share icon
سوال

آیا شیطان به بهشت دسترسی دارد؟

جواب


شیطان در اصل یکی از فرشتگان مقدس خداوند بود، اما بر ضد خدا شورش کرد و در نتیجه از بهشت اخراج شد (لوقا فصل 10 آیه 18). این تنها اولین محاکمه شیطان بود. پادشاهی شیطان بر روی صلیب از هم پاشید (یوحنا فصل 12 آیه های 31 تا 32). او در هاویه برای مدت هزار سال اسیر خواهد بود (مکاشفه فصل 20 آیه های 1 تا 3) و سپس برای همیشه به دریاچه آتش افکنده خواهد شد (مکاشفه فصل 20 آیه 10).

شیطان تا زمان فرارسیدن مجازات نهایی، فرمانروای این دنیا خواهد بود (یوحنا فصل 14 آیه 30)، اما به نظر می رسد که هنوز هم دسترسی محدودی به بهشت دارد. در ایوب فصل 1 آیه 6 می بینیم که شیطان در پیشگاه خداوند ایستاده است. موقعیت مشابهی را در دوم تواریخ فصل 18 آیه های 18 تا 21 می بینیم که «روح فریب دهنده» در پیشگاه خداوند است.

از آنجایی که خداوند مقدس و کاملا عاری از گناه است (اشعیا فصل 6 آیه 3) ، و حتی به بدی نگاه هم نمی کند (حبقوق فصل 1 آیه 13)، پس چگونه شیطان می تواند در بهشت حضور داشته باشد؟ پاسخ شامل ممانعت خداوند از گناه می شود. در ایوب فصل 1 شاهد آن هستیم که شیطان در پیشگاه خداوند به او گزارش می دهد. خداوند این ملاقات را فراهم کرد، و همه چیز زیر کنترل کامل او قرار داشت (آیه 7). قدرت شیطان محدود بود (آیه 12) و در نهایت خداوند جلال پیدا کرد.

به این موارد دقت کنید: 1) شیطان دسترسی آزادانه به پیشگاه خداوند ندارد. خداوند او را احضار می کند. 2) ملاقات ها موقتی هستند. زمان او برای حضور در پیشگاه خداوند محدود است. 3) بهشت هرگز با حضور موقتی و قرنطینه ای شیطان که خداوند اجازه آن را می دهد، آلوده نمی شود. 4) دسترسی شیطان فقط تا قبل از داوری نهایی در روز قیامت امکان پذیر است. خداوند بعد از داوری نهایی، آسمان ها و زمین جدید خلق می کند (مکاشفه فصل 21 آیه 1)، اشک ها از چشمان پاک می شود (آیه 4)، اورشلیم نو آشکار می شد (آیه 10) و گناه هرگز اجازه ورود به آن را نخواهد داشت (آیه 27).

وقتی می گوییم «خداوند نمی تواند اجازه ورود گناه در بهشت بدهد» منظور این است که خدا به انسانی که هنوز زندگی گناه آلود دارد، اجازه حضور در پیشگاه خودش را نمی دهد. اما خدا می تواند به یک موجود گناهکار اجازه حضور موقتی در پیشگاهش را بدهد تا انجام ماموریتی را به عهده او بگذارد (اشعیا فصل 6)، گزارشی را دریافت کند (ایوب فصل 1 تا 2)، یا کسی را قضاوت کند (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15).

تقدس خداوند در نهایت همه گناهان را پاک می کرداند. تا آن روز، پاکی او گناه را کنترل می کند، یعنی اینکه شیطان در برخی مواقع توسط خالق خودش برای ارائه گزارش کارهایش احضار می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا شیطان به بهشت دسترسی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries