settings icon
share icon
سوال

روح القدس شناسی چیست؟

جواب


روح القدس شناسی (نومتالوژی) به مطالعه ی خدای روح القدس، سومین شخص تثلیث، گفته می شود و به سوالات مهم درباره روح القدس پاسخ می دهد.

روح القدس کیست یا چیست؟ تصورات غلط زیادی درباره هویت روح القدس وجود دارند. برخی روح القدس را یک نیروی عرفانی می دانند. برخی دیگر او را یک نیروی غیرشخصی می دانند که خداوند در اختیار مسیحیان قرار داده است. کتاب مقدس درباره هویت روح القدس چه چیزی می گوید؟

ما کی و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟ این موضوع خیلی بحث برانگیز است برای اینکه محدوده ی خدمات و کارهای روح القدس اکثر اوقات اشتباه گرفته می شود. یک مسیحی در لحظه ی نجات روح القدس را دریافت می کند و او در وجودش ساکن می شود. پر شدن از روح القدس یک فرایند همیشگی است که در طول زندگی یک مسیحی ادامه دارد.

تعمید با روح القدس چیست؟ تعمید با روح القدس را می توان به این شکل توضیح داد که روح القدس در لحظه نجات یک ایماندار، او را با عیسی مسیح و دیگر ایمانداران در بدن مسیح (کلیسا) متحد می کند.

چگونه می توان از روح القدس پر شد؟ تشخیص بین سکونت روح القدس در ایمانداران و پر شدن آنها از او بسیار مهم است. روح القدس در لحظه ی نجات در قلب همه ایمانداران برای همیشه ساکن می شود؛ این رویداد فقط مخصوص تعداد اندکی از ایمانداران برگزیده نیست. اما این موضوع با دستور افسسیان فصل 5 آیه 18 مبنی بر پر شدن از روح القدس فرق می کند.

آیا هدایای معجزه آسای روح القدس امروزه هم اعطا می شود؟ جای شکی نیست که روح القدس می تواند به هر کسی که بخواهد یک هدیه ی معجزه آسا بدهد. پرسش این است که آیا امروز هم این هدایای معجزه آسا را به ایمانداران می دهد؟ مهمتر از هر چیزی، می دانیم که روح القدس در اعطای هر هدیه ای به ایمانداران آزاد و صاحب اختیار است (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 7 تا 11).

درک و شناخت خیلی از مسیحیان از روح القدس بر اساس کتاب مقدس نیست. برخی روح القدس را یک قدرت یا نیرویی می دانند که خدا به ما می دهد، این تصور کتاب مقدسی نیست. روح القدس شناسی به ما می گوید که او یک شخص و دارای فکر، احساسات و اراده است. روح القدس جایگزین عیسی مسیح بر روی زمین است (یوحنا فصل 14 آیه های 16 تا 26؛ فصل 15 آیه 26؛ فصل 16 آیه 7). او در لحظه ی نجات دریافت می شود (رومیان فصل 8 آیه 9) و دارایی همیشگی همه ایمانداران از طریق ایمان به عیسی مسیح خواهد بود (افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14). روح القدس شناسی به ما کمک می کنند این مسائل را درک کنیم و نقش های کتاب مقدسی روح القدس در زندگی خودمان را بشناسیم.

روح القدس شناسی منفعت بسیار زیادی برای مسیحیان دارد. ما در برگ برگ کتاب مقدس با سومین شخص تثلیث یعنی خدای روح القدس روبرو می شویم و شاهد خدمات کاملا شخصی و نزدیک او به خودمان هستیم. ما از طریق او عشق خداوند به خود را می شناسیم، «زیرا او روح‌القدس را به ما بخشیده تا دلهای ما را از محبتش لبریز سازد» (رومیان فصل 5 آیه 5). درک خدمات روح القدس یعنی اینکه بتوانیم شادی را در نقش او به عنوان تسلی دهنده مان پیدا کنیم (یوحنا فصل 16 آیه 7؛ اعمال رسولان فصل 9 آیه 31). او کسی است که نه تنها به ما کمک می کند و به ما آرامش می دهد بلکه در مواقعی که قلب ما آنچنان سنگین است که حتی نمی توانیم دعا کنیم تا راحت شویم نیز به کمک ما می آید (رومیان فصل 8 آیه 26). وقتی به دنبال شناخت روح القدس می رویم به این حقیقت می رسیم که او نه تنها درون ما برای همیشه حضور دارد و زندگی می کند بلکه هرگز ما را ترک نخواهد کرد (یوحنا فصل 14 آیه 16). ما وقتی به دنبال روح القدس شناسی می رویم همه این حقایق درون قلب ما روشن می شوند.

یوحنا فصل 16 آیه های 8 تا 11 موضوع روح القدس شناسی را به خوبی خلاصه کرده است: «وقتی او بیاید، جهان را در رابطه با گناه، عدالت خدا و داوری آینده محکوم خواهد کرد.گناهِ جهان آن است که نمی‌خواهد به من ایمان بیاورد. عدالت خدا ظاهر می‌شود زیرا من نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. داوری خواهد آمد، زیرا رئیس این جهان هم اکنون تحت محکومیت قرار دارد.»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روح القدس شناسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries