settings icon
share icon
سوال

الهیات عهد قدیم چیست؟

جواب


الهیات عهد قدیم به مطالعه آنچه خداوند از خودش در عهد قدیم رونمایی کرده است، گفته می شود. سیستم الهیاتی عهد قدیم از حقایق عنوان شده در آن استفاده می کند تا خدا را به ما معرفی کند و آن حقایق را به طور سازماندهی شده به ما ارائه دهد. آغاز رونمایی خداوند از خودش را در پیدایش فصل 1 آیه 1 می بینیم: «در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد». در سرتاسر کتاب مقدس از کتاب پیدایش تا مکاشفه بر روی این حقیقت تاکید شده است که ایمانداران خدا و خلقت او را با تکیه بر ایمان می پذیرند.

الهیات عهد قدیم یک مطالعه و بررسی ارزشمند و غنی درباره رونمایی خداوند از خودش، ویژگی ها و شخصیت خودش و غیره در عهد قدیم است. عهد قدیم عمدتا بر روی رابطه خداوند با یهودیان تمرکز می کند، این رابطه با فراخواندن ابراهیم در پیدایش فصل 12 آغاز می شود. خداوند برای بازگو کردن پیام خود به دنیا، اسرائیل را انتخاب کرد و با آن عهد بست، هدف او در نهایت نجات ما از گناه توسط مسیح بود. خداوند از طریق ارتباط خودش با یهودیان، تمامی دنیا را برکت داد (پیدایش فصل 12 آیه 3). عهد قدیم رونمایی تدریجی خداوند از خودش را به ترتیب زمانی بیان می کند، این رونمایی به طور خاص برای قوم منتخب او بود ولی برای غیریهودیان نیز بود تا او را بشناسیم و از هدف او در این دنیا آگاهی پیدا کنیم. ایده عهد و پیمان خدا با بشر در قلب عهد قدیم تنیده شده است: اولین عهدها با آدم، نوح، ابراهیم، قوم اسرائیل و داوود بسته شد.

الهیات عهد قدیم برای درک ما از خداوند و اهداف او در این دنیا ضروری است. بذر جایگزینی برای پرداخت تاوان گناه، نجات، گزینش، تقدس، داوری و بخشیده شدن انسان را می توان در عهد قدیم پیدا کرد. مطالعه عهد قدیم شامل نگاهی صحیح به الهیات، انسان شناسی، آخرت شناسی و دیگر موضوعات بسیار مهم می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

الهیات عهد قدیم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries