settings icon
share icon
سوال

مسیحیان باید چه رویکردی نسبت به خوابی که مسلمانان درباره عیسی مسیح می بینند داشته باشند؟

جواب


مسیحیان باید چه رویکردی نسبت به خوابی که مسلمانان درباره عیسی مسیح می بینند داشته باشند؟

پاسخ: داستان های فراوانی از مسلمانانی وجود دارد که عیسی مسیح را در خواب یا رویا دیده اند و به همین دلیل مسیحی شده اند. گزارش ها تا حدی متفاوت هستند اما همه آنها در این موارد یکسان می باشند: 1) عیسی مسیح بر آنها ظاهر شده است. 2) عیسی مسیح به آنها گفته که در زمان و مکان مشخصی با یک شخص ملاقات و صحبت کنند. 3) وقتی آن مسلمان به دستور عمل های عیسی مسیح عمل کرده است، دقیقا در همان زمان و مکان مشخص فردی را ملاقات کرده است که به او درباره عیسی مسیح گفته و انجیل را بشارت داده است. 4) آن مسلمان به عیسی مسیح نجات دهنده ایمان آورده و اسلام را انکار کرده است.

کدامیک از مسیحیان چنین ادعایی کرده اند؟ آنچه برای پولس اتفاق افتاد جای شک در مورد این گزارش ها باقی نمی گذارد. در اعمال رسولان فصل 9، عیسی مسیح بر پولس ظاهر می شود، به او می گوید به دمشق برود و منتظر بماند. عیسی مسیح حنانیا را نزد پولس فرستاد. حنانیا پیام انجیل را برای پولس تشریح کرد و پولس نیز ایمان آورد و مسیحی شد. زندگی پولس متحول شد. او از آزار دهنده مسیحیان به شخصی تبدیل شد که پیام انجیل عیسی مسیح را به اکثر امپراتوری روم بشارت داد.

مثال های فراوان کتاب مقدسی وجود دارند که خدا از خواب ها و رویاها برای برقراری ارتباط با مردم استفاده کرده است. شواهد حکایت شده امروزی نشان دهنده این مطلب می باشند که اشخاص دیگری به غیر از مسلمانان نیز خواب و رویاهای معجزه آمیزی دیده اند که آنها را به سمت انجیل و نجات سوق داده است. نکته کلیدی در هر یک از این موارد این است که پیام انجیل در نهایت بشارت داده شده و پذیرفته شده است. ایمان و اعتماد ما به خواب ها و رویاها نیست، بلکه به کلام خدا است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16-17).

تعادل باید حفظ شود. مکاشفات ماورای طبیعی باید به شکل معجزه دیده شوند نه یک رویداد عادی. خداوند خدای معجزات است. تعجب ندارد که خداوند به طور معجزه آمیزی پیام انجیل را مستقیما به شخصی برساند که به پیام انجیل و نجات از طریق مسیح دسترسی ندارد. عیسی مسیح حتی در خواب ها و رویاها هم آن مسلمانان را نزد شخصی فرستاده که انجیل را به آنها توضیح دهد. چرا عیسی مسیح شخصا پیام انجیل را بشارت نمی دهد؟ به نظر می رسد که عیسی مسیح الگویی که او و شاگردانش تاسیس کردند را تکرار می کند. اعمال رسولان فصل 2 آیه 22 و عبرانیان فصل 2 آیه 4 می گویند که معجزات به بشارت دهندگان انجیل اعتبار می دهند تا مردم به پیامی که خدا به آنها داده تا اعلام کنند گوش دهند.

مسیحیان باید خوشحال باشند که خدا با روش های معجزه آمیز مسلمانان را به سمت عیسی مسیح سوق می دهد، و باید به دنبال راه هایی باشند که انجیل و تعالیم خالص و موثق کلام خدا را در دسترس آنها قرار دهند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مسیحیان باید چه رویکردی نسبت به خوابی که مسلمانان درباره عیسی مسیح می بینند داشته باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries