settings icon
share icon
سوال

چرا عیسی / مسیح باید می مُرد؟

جواب


عیسی مسیح برای پرداخت بهای گناه (یعنی مرگ) ایمانداران بر روی صلیب جای خود را فدا کرد. بسیاری از مردم با وجود اسناد و شواهد تاریخی، به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و رستاخیز او شک دارند. مسلمانان این سوال را در ذهن خود دارند که چرا الله باید اجازه می داد تا پیامبرش عیسی بمیرد؟

کتاب مقدس می گوید که عیسی مسیح برای گناهان ما مُرد: «من مهمترين حقايق انجيل را همانطور كه ديگران به من رساندند، به شما اعلام كردم، يعنی اين حقايق را كه مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبیا پيشگويی كرده بودند» (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4).

کتاب مقدس گواهی می دهد که عیسی مسیح بی گناه بر روی صلیب جان خود را از دست داد تا بهای گناه ایمانداران را پرداخت کند. اجازه دهید کتاب مقدس را بررسی کنیم تا ببینیم چرا مرگ عیسی مسیح و رستاخیز او تنها راه رسیدن گناهکاران به بهشت است.

مجازات گناه مرگ است

کتاب مقدس می گوید، خداوند زمین و انسان را کامل آفرید. اما آدم و حوا تن به وسوسه های شیطان دادند و از خدا نافرمانی کردند. از آن زمان به بعد، گناه آدم به انسان منتقل شد. همه گناهکارند: «همه گناه كرده‌اند و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالی كه خدا انتظار دارد، نرسيده است» (رومیان فصل 3 آیه 23).

فقط کارهایی مانند قتل یا کفرگویی گناه نیستند، بلکه کارهایی مانند دروغ گویی، شهوت و دزدی هم گناه به حساب می آیند. بر اساس کتاب مقدس، عشق به پول و حتی نفرت از دشمنان هم گناه است. کارهای خوب ما نمی توانند خطاهای ما را در نظر خدا از بین ببرند. در مقایسه با پاکی خداوند همه کارهای ما حتی اعمال خوب نیز آلوده به گناه است (اشعیا فصل 64 آیه 6).

ما به عنوان کسانی که بر ضد خدا گناه کرده ایم، سزاوار تنبیه می باشیم. داوری که قانون شکن را می بخشد، قاضی خوبی نیست. بر همین اساس، خداوند نیز از گناه چشم پوشی نمی کند. او خشم مقدس خود را بر گناهکاران اعمال می کند (رومیان فصل 2 آیه های 1 تا 11). گناهکاران بی ایمان با مرگ ابدی در جهنم بهای گناه شان را می پردازند: «هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است» (رومیان فصل 6 آیه 23).

قول خداوند برای نجات بشر، به قربانی شدن یک بی گناه نیاز داشت

گرچه خداوند آدم و حوا را از باغ عدن اخراج کرد، اما به آنها امید نجات و بهشت داد. فردی (مسیح) را از رحم زن خواهد فرستاد تا شیطان را شکست دهد (پیدایش فصل 3 آیه 15). تا آن زمان، بشر به جای بهای گناه خود باید بره بی گناهی را قربانی می کرد. قربانی کردن حیوانات نشان دهنده این حقیقت بود که انسان متواضعانه به گناه خود پی برده بود و می دانست که جزای گناه او مرگ بود و همچنین به قربانی بی گناه (عیسی مسیح) که خداوند در آینده می فرستاد، اشاره داشت که بهای گناه همه ایمانداران را یک بار برای همیشه می پردازد.

پیامبران پیشین، مرگ عیسی مسیح را پیش گویی کردند

خداوند از زمان آدم تا عیسی مسیح، پیامبرانی را فرستاد تا جزای گناه را به انسان هشدار دهد و همچنین ظهور نجات دهنده را به آنها مژده دهد. اشعیا هفتصد سال پیش از تولد عیسی مسیح اینگونه او را توصیف می کند:

«اما چه كم هستند كسانی كه اين حقيقت را باور می‌كنند! چه کم هستند كسانی كه خداوند اين حقيقت را به آنان آشكار ساخته است! در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود كه در زمين خشک و شوره‌زار روئيده و ريشه دوانده باشد؛ اما در نظر ما او زيبايی و جلوه‌ای نداشت كه مشتاقش باشيم. ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم را تحمل كرد. همهٔ ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهای ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهای ما بود كه او بر خود حمل می‌كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتی است كه خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم. ما همچون گوسفندانی كه آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترک كرده به راههای خود رفته بوديم. با وجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همهٔ ما را به حساب او گذاشت! با او با بی‌رحمی رفتار كردند، اما او تحمل كرد و زبان به شكايت نگشود. او را مانند بره به كشتارگاه بردند؛ و او همچون گوسفندی كه نزد پشم برنده‌اش بی‌زبان است، خاموش ايستاد و سخنی نگفت. به ناحق او را به مرگ محكوم كرده، كشتند و مردم نفهميدند كه او برای گناهان آنها بود كه كشته می‌شد بلی، او به جای مردم مجازات شد.هنگامی كه خواستند او را همراه خطاكاران دفن كنند، او را در قبر مردی ثروتمند گذاشتند؛ اما هيچ خطايی از او سر نزده بود و هيچ حرف نادرستی از دهانش بيرون نيامده بود. خداوند می‌فرمايد: «اين خواست من بود كه او رنج بكشد و بميرد. او جانش را قربانی كرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد، بنابراين صاحب فرزندان بی‌شمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و ارادهٔ من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی كه ببيند عذابی كه كشيده چه ثمری به بار آورده، راضی و خشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسياری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشيد. به او مقامی بزرگ و قدرتی عظيم خواهم داد، زيرا او خود را فدا كرد، از خطاكاران محسوب شد، بار گناهان بسياری را بر دوش گرفت و برای خطاكاران شفاعت كرد» (اشعیا فصل 53 آیه های 1 تا 12).

اشعیا ظهور نجات دهنده را با یک بره مقایسه می کند که برای گناهان دیگران قربانی خواهد شد.

عیسی مسیح قرن ها بعد، پیش گویی اشعیا را محقق کرد. عیسی مسیح از ازل تا ابد با خداوند یکی بوده است؛ و پدر، پسر خود را به زمین فرستاد (یوحنا فصل 3 آیه 16). عیسی مسیح همان نسل وعده داده شده از زن است (پیدایش فصل 3 آیه 15) که از رحم مریم با جسم یک انسان به دنیا آمد. خداوند شهادت داد، عیسی مسیح پسر اوست (متی فصل 17 آیه 5). یحیی تعمید دهنده با دیدن عیسی مسیح گفت: «نگاه كنيد! اين همان برّه‌ای است كه خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی شود» (یوحنا فصل 1 آیه 29).

دلیل مصلوب شدن عیسی مسیح این بود که باید به عنوان یک بره قربانی خداوند، جان خود را فدای گناهان می کرد تا انسان از گناه پاک شود. او آمد تا بهای گناه دنیا را که مرگ بود پرداخت کند. عیسی مسیح، مرگ خود را بارها پیش گویی کرد: «سپس آن دوازده شاگرد را نزد خود گرد آورد و به ايشان فرمود: «چنانكه می‌دانيد، ما به سوی اورشليم می‌رويم. وقتی به آنجا برسيم، تمام آنچه كه انبيای پيشين درباره من پيشگويی كرده‌اند، عملی خواهد شد. در آنجا مرا به دست غيريهوديان خواهند سپرد تا مرا مورد استهزا قرار داده، بی‌احترامی كنند؛ به صورتم آب دهان بيندازند، شلاقم بزنند و سرانجام به قتل رسانند. اما من روز سوم پس از مرگ، زنده خواهم شد!» (لوقا فصل 18 آیه های 31 تا 33).

خداوند عیسی مسیح را برای گناه انسان قربانی کرد

در زمان زندگی زمینی و ماموریت عیسی مسیح، مردم برای تعالیم و شفا گرفتن او را احاطه می کردند، اما رهبران دینی او را سرزنش می کردند. آنها او را به دلیل کفرگویی و ادعای اینکه پسر خداوند است دستگیر و محاکمه کردند (لوقا فصل 22 آیه 70). جمعیت فریاد زد، «مصلوبش کنید! سربازان او را کتک زدند، مسخره کردند و به صلیب کشیدند».

عیسی مسیح بر روی صلیب بهای گناه را پرداخت. هنگام مرگ فریاد زد وگفت، «تمام شد» (یوحنا فصل 19 آیه 30). او به عنوان بره بی گناه خداوند جزا و تنبیه گناه را برای همیشه پرداخت کرد.

عیسی مسیح، همانطور که اشعیا پیش گویی کرد، بین دو خلافکار به صلیب کشیده شد و جسدش را در قبر یک مرد ثروتمند دفن کردند. اما او در قبر نماند. همانطوری که اشعیا پیش بینی کرده بود، زنده شد و پیروزی خود بر گناه و مرگ را ثابت کرد.

چرا عیسی مسیح باید می مُرد

عیسی مسیح برای ایمانداران گناهکار مُرد. ما با شایستگی خود نمی توانیم وارد بهشت شویم. فراموش نکنید که خداوند مقدس، گناه را بدون مجازات نمی گذارد. اگر می خواهیم بهای گناهان را خودمان بپردازیم باید در آتش جهنم برای همیشه عذاب بکشیم. اما خداوند، عیسی مسیح را به عنوان قربانی کامل فدا کرد تا گناه کسانیکه به او ایمان می آورند بخشیده شود.

کتاب مقدس می گوید، «پس ملاحظه می‌كنيد كه در آن هنگام كه ما درمانده و ذليل بوديم، درست در زمان مناسب، مسيح آمد و در راه ما گناهكاران جان خود را فدا كرد! حتی اگر ما انسانهايی خوب و پرهيزگار می‌بوديم، كمتر كسی ممكن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا كند، هر چند ممكن است كسی پيدا شود كه بخواهد در راه يک انسان خوب و نجيب جانش را فدا كند. اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم، مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. اگر آن زمان كه گناهكار بوديم، مسيح با ريختن خون خود اين فداكاری را در حق ما كرد، حالا كه خدا ما را بی‌گناه به حساب آورده، چه كارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آيندهٔ خدا رهايی خواهد بخشيد. هنگامی كه دشمنان خدا بوديم، او بوسيلهٔ مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اكنون كه دوستان خدا شده‌ايم و عيسی مسيح هم در قلب ما زندگی می‌كند، چه بركات عالی و پرشكوهی به ما عطا خواهد كرد. حال، چقدر از رابطهٔ عالی و جديدی كه با خدا داريم، شاديم! اينها همه از بركت وجود خداوند ما عيسی مسيح است كه در راه گناهكاران، جان خود را فدا كرد تا ما را دوستان خدا سازد. وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند... بلی، گناه آدم برای همه محكوميت به همراه آورد، ولی عمل شايسته و مقدسی كه مسيح انجام داد، همه را از محكوميت رهايی می‌دهد و به ايشان زندگی می‌بخشد. آدم باعث شد كه عدهٔ زيادی گناهكار شوند، اما مسيح باعث شد كه خدا بسياری را «بی‌گناه» به حساب آورد، زيرا از خدا اطاعت كرد و بر روی صليب كشته شد. پس ده فرمان موسی چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ ده فرمان به اين دليل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم شود كه تا چه حد احكام خدا را زير پا گذاشته‌اند. اما هر چه بيشتر به طبيعت گناهكار خود پی می‌بريم، بيشتر لطف و بخشش بی‌پايان خدا را درک می‌كنيم. قبلاً گناه بر انسان حكومت می‌كرد و باعث مرگ می‌شد، اما اكنون لطف و مهربانی خدا حكومت می‌كند تا نه تنها ما را در نظر او شايسته سازد، بلكه بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح، ما را به زندگی جاويد برساند» (رومیان فصل 5 آیه های 6 تا 12 و آیه های 18 تا 21).

عیسی مسیح جان خود را فدا کرد تا تنها راه رسیدن به زندگی ابدی را برای انسان فراهم کند. اگر خداوند، گناه و نیاز به عیسی مسیح را به شما نشان می دهد، توبه کنید، از گناه و تلاش برای خشنودی خدا با تکیه بر شایستگی های خودتان، دست بکشید. شما نمی توانید ذات گناه آلود را خودتان اصلاح کنید. به حقیقت کتاب مقدس درباره عیسی مسیح و کاری که انجام داد ایمان بیاورید، به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده از گناه ایمان بیاورید و او را به عنوان خدا و سرور خود در زندگی پیروی کنید. او به وسیله کلام خود یعنی کتاب مقدس، شما را راهنمایی می کند و به شما قدرت می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا عیسی / مسیح باید می مُرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries