settings icon
share icon
سوال

روز چهارم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان –داستان کریسمس

جواب


پاسخ: روز چهارم دوره آموزشی کتاب مقدس – آیا مسیحیان مریم را پرستش می کنند؟

برخی از مردم برای مریم احترام خاصی قائل هستند، برای اینکه او مادر عیسی مسیح است. برخی حتی گمان می کنند که مریم یک انسان کامل و بی گناه بود. اما کتاب مقدس می گوید، همه گناهکارند (رومیان فصل 3 آیه 23)، و پرستش انسان ها و دعا به پیشگاه آنها را ممنوع کرده است. عیسی مسیح گفت، « فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت كن» (متی فصل 4 آیه 10).

یک روز زنی، مادر عیسی را تمجید کرد، اما عیسی مسیح ستایش متفاوتی را به زبان آورد: «اين سخنان هنوز بر زبان عيسی بود كه زنی از ميان جمعيت با صدای بلند گفت: خوشا به حال آن مادری كه تو را به دنیا آورد و شير داد! عيسی در جواب گفت: بلی، اما خوشبخت‌تر از مادر من، كسی است كه كلام خدا را می‌شنود و به آن عمل می‌كند!» (لوقا فصل 11 آیه های 27 تا 28).

کسانی که مریم را عبادت می کنند یا به پیشگاه او دعا می کنند، از دستور خدا نافرمانی کرده اند. خود مریم نیز هنگامی فهمید که پسر خدا را به این دنیا خواهد آورد، خداوند را پرستش کرد:

«مريم گفت: خداوند را با تمام وجود ستايش می‌كنم، و روح من، به سبب نجات‌دهنده‌ام خدا، شاد و مسرور می‌گردد! چون او منِ ناچيز را مورد عنايت قرار داده است. از اين پس، همهٔ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، زيرا خدای قادر و قدوس در حق من كارهای بس بزرگ كرده است. لطف و رحمت او، نسل اندر نسل شامل حال آنانی می‌شود كه از او می‌ترسند. او دست خود را با قدرت دراز كرده و متكبران را همراه نقشه‌هايشان پراكنده ساخته است. سلاطين را از تخت به زير كشيده و فروتنان را سربلند كرده است. گرسنگان را با نعمتهای خود سير كرده، اما ثروتمندان را تهی دست روانه نموده است. او رحمت خود را كه به اجداد ما وعده داده بود، به ياد آورده و به ياری قوم خود، اسرائيل، آمده است. بلی، او وعدهٔ ابدی خود را كه به ابراهيم و فرزندان او داده بود، به ياد آورده است» (لوقا فصل 1 آیه های 46 تا 55).

تولد از باکره به این معنی نیست که مریم کامل و بی گناه بود، بلکه به کامل و بی گناه بودن عیسی مسیح اشاره می کند. از زمانی که آدم و حوا گناه کردند، همه انسان ها ذات گناه آلود و گناه آنها را به ارث برده اند. «وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند» (رومیان فصل 5 آیه 12). همه ما گناه کرده ایم و احکام خداوند مانند موارد زیر را نقض کرده ایم:

• خدا را بیشتر از همه چیز دوست داشته باش (تثنیه فصل 6 آیه 5، متی فصل 22 آیه 37).

• همسایه خود را مانند خودت دوست داشته باش (لاویان فصل 19 آیه 18، متی فصل 22 آیه 39).

• به پدر و مادر خود احترام بگذار (خروج فصل 20 آیه 12، متی فصل 15 آیه 4).

• زنا نکن و نگاه شهوت آلود نداشته باش (خروج فصل 20 آیه 14، متی فصل 5 آیه 28).

اما عیسی مسیح از باکره متولد شد و ذات گناه را به ارث نبرد. او به گناه وسوسه شد، ولی هرگز مرتکب آن نشد (عبرانیان فصل 4 آیه 15). او پاکی کامل خداوند، یعنی پدر خود را به نمایش گذاشت.

همانطوری که گناه آدم به همه انسان ها به ارث رسید، پاکی عیسی مسیح نیز به کسانی که در او تولد دوباره پیدا می کنند، به ارث می رسد. «آدم باعث شد كه عدهٔ زيادی گناهكار شوند، اما مسيح باعث شد كه خدا بسياری را «بی‌گناه» به حساب آورد، زيرا از خدا اطاعت كرد و بر روی صليب كشته شد» (رومیان فصل 5 آیه 19).

ما چگونه می توانیم پاک و بی گناه به حساب آییم؟ ما نمی توانیم خودمان را پاک و بی گناه کنیم. ما را خداوند به وسیله پاکی عیسی مسیح بی گناه می کند. بر اساس کتاب مقدس، عیسی مسیح به عنوان یک خدا-انسان کامل زندگی کرد، بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا گناه ایمانداران بخشیده شود، و در جایگاه خداوند زنده و نجات دهنده رستاخیز کرد.

خداوند قلب گناهکاران را بیدار می کند، او همان کسی است که گناه را به ایمان به عیسی مسیح تبدیل می کند تا ایماندار را از جهنم و گناه نجات دهد. خداوند گناهکاران را می بخشد و آنها را بر اساس تقدس عیسی مسیح، بی گناه اعلام می کند (رومیان فصل 8 آیه های 1 تا 4). عیسی مسیح از طرف خداوند، گناه همه انسان ها را به گردن گرفت و بر روی روی صلیب به جای همه ایماندارانی که به او ایمان می آورند، مرد. خداوند بی گناهی او را به همه ایمانداران نسبت داد. یک تعویض بی همتا!

« زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آن طور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم » (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

« نجات هديهٔ خداوند است و به كسانی عطا می‌شود كه برای به دست آوردن آن، به اعمال نيک خود تكيه نمی‌كنند. بلی، خدا در صورتی گناهكاران را بی‌گناه به حساب می‌آورد كه به عيسی مسيح ايمان بياورند » (رومیان فصل 4 آیه 5).

پولس در ابتدا مخالف همه این حقایق بود، مسیحیان را زندانی می کرد و سنگسار آنها را مشاهده می کرد. او تصور می کرد که با پیروی از قوانین شریعت می تواند خدا را خشنود کند. اما وقتی عیسی مسیح او را فراخواند و نجات داد (اعمال رسولان فصل 9)، پولس به بی گناه شدن از طریق ایمان به عیسی مسیح شهادت داد:

«اما اكنون همهٔ اين امتيازات را كه روزگاری برايم بسيار با ارزش بود، دور ريخته‌ام، تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم. بلی، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسی مسيح، بی‌ارزش است. بنابراين، همه را كنار گذاشته‌ام، چون برای من پشيزی ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم، و با او يكی شوم، و ديگر برای نجات يافتن، بر كارهای خوب خودم و يا اطاعت از قوانين مذهبی تكيه نكنم، بلكه اعتمادم بر مسيح باشد؛ زيرا فقط از راه ايمان به مسيح است كه خدا ما را بی‌گناه به حساب می‌آورد. اكنون من همه چيز را رها كرده‌ام، چون دريافته‌ام كه فقط از اين راه می‌توانم مسيح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی كه او را پس از مرگ زنده كرد، دست يابم؛ من می‌خواهم درک كنم كه رنج كشيدن و مردن با او يعنی چه. تا به هر قيمتی كه شده، بتوانم مانند كسانی كه در روز قيامت زنده می‌شوند، زندگی كاملاً جديدی بيابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم» (فیلیپیان فصل 3 آیه های 7 تا 11).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روز چهارم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان –داستان کریسمس
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries