settings icon
share icon
سوال

روز سوم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان –داستان کریسمس – چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟

جواب


چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟ تولد عیسی مسیح به این دلیل منحصر به فرد است که از طرف خداوند آمد و خود خداست (یوحنا فصل 1 آیه 1). فرشتگانی که تولد عیسی مسیح را اعلام کردند، هدف او را نیز بازگو کردند: «او پسری خواهد زاييد، و تو نام او را عيسی (يعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد.» (متی فصل 1 آیه 21).

از زمانی که آدم و حوا میوه ممنوعه را خوردند، فرمانروایی گناه آغاز شد و همراه با خود رنج و مرگ را به این دنیا آورد. گناه ما را از خدا جدا می کند، از معاشرت با او و بهشت نیز ما را محروم می سازد (رومیان فصل 6 آیه 23). خداوند آدم و حوا را تنبیه کرد، اما قول داد نجات دهنده ای می فرستد تا ایماندران را نجات دهد.

ظهور نجات دهنده صدها مرتبه در سرتاسر کتاب مقدس پیشگویی شده است. بسیاری از مردم با خواندن این پیشگویی ها مشتاقانه منتظر او بوند. نکته جالب این است که برخی از اولین ملاقات کنندگان مسیح تازه متولد شده از اسرائیل نبودند بلکه احتمالا فارسی زبانان ایرانی بودند:

«عيسی در زمان سلطنت «هيروديس»، در شهر «بيت‌لحم» يهوديه به دنیا آمد. در آن هنگام چند مجوسِ ستاره‌شناس از مشرق زمين به اورشليم آمده، پرسيدند: كجاست آن كودكی كه بايد پادشاه يهود گردد؟ ما ستارهٔ او را در سرزمينهای دور دست شرق ديده‌ايم و آمده‌ايم تا او را بپرستيم. وقتی اين مطلب به گوش هيروديس پادشاه رسيد، سخت پريشان شد. تمام مردم اورشليم نيز از ماجرا آگاهی يافتند. او تمام علمای مذهبی قوم يهود را فرا خواند و از ايشان پرسيد: «طبق پيشگويی پيامبران، مسيح در كجا بايد به دنیا آيد؟ ايشان پاسخ دادند: بايد در بيت‌لحم متولد شود زيرا ميكای نبی چنين پيشگويی كرده است: ای بيت‌لحم، ای شهر كوچک، تو در يهوديه، دهكده‌ای بی‌ارزش نيستی، زيرا از تو پيشوايی ظهور خواهد كرد كه قوم بنی‌اسرائيل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هيروديس پيام محرمانه‌ای برای مجوسيان ستاره‌شناس فرستاد و از ايشان خواست تا به ملاقات او بيايند و به او اطلاع دهند كه اولين بار ستاره را در چه زمانی ديده‌اند. پس به ايشان گفت: به بيت‌لحم برويد و به دقت به جستجوی آن طفل بپردازيد. آنگاه نزد من بازگشته، به من خبر دهيد تا من نيز بروم و او را بپرستم. پس از اين گفتگو، ستاره‌شناسان به راه خود ادامه دادند. ناگهان ستاره را ديدند كه در پيشاپيش آنان حركت می‌كند، تا به بيت‌لحم رسيده، بالای جايی كه كودک در آنجا بود ايستاد. ستاره‌شناسان از شادی در پوست نمی‌گنجيدند. وقتی وارد خانه‌ای شدند كه كودک و مادرش مريم در آن بودند، پيشانی بر خاک نهاده، كودک را پرستش كردند. سپس هدايای خود را گشودند و طلا و عطر و مواد خوشبو به او تقديم كردند. اما در راه بازگشت به وطن، از راه اورشليم مراجعت نكردند تا به هيروديس گزارش بدهند، زيرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود كه از راه ديگری به وطن بازگردند. پس از رفتن ستاره‌شناسان، فرشتهٔ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت: برخيز و كودک و مادرش را برداشته، به مصر فرار كن، و همانجا بمان تا تو را خبر دهم؛ زيرا هيروديس پادشاه می‌خواهد كودک را به قتل برساند. يوسف همان شب مريم و كودک را برداشت و به سوی مصر رفت، و تا زمان مرگ هيروديس در آنجا ماند. يكی از انبیا قرنها پيش دربارهٔ اين موضوع پيشگويی كرده و گفته بود: پسر خود را از مصر فرا خواندم. اما وقتی هيروديس متوجه شد كه ستاره‌شناسان از دستور او سرپيچی كرده‌اند، بسيار خشمگين شد و سربازانی به بيت‌لحم فرستاد تا تمام كودكان دو ساله و كمتر را كه در آن شهر و در تمام حومهٔ آن بودند قتل عام كنند، زيرا طبق گفتهٔ ستاره‌شناسان، ستاره دو سال پيش از آن ظاهر شده بود. اين رفتار بی‌رحمانهٔ هيروديس را قبلاً ارميای نبی چنين پيشگويی كرده بود: صدای گريه و ماتم از رامه به گوش می‌رسد. راحيل برای فرزندانش می‌گريد و آرام نمی‌گيرد، چون فرزندانش مرده‌اند. پس از مرگ هيروديس، در مصر فرشتهٔ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و به او گفت: برخيز و كودک و مادرش را بردار و به سرزمين اسرائيل بازگرد، چون كسی كه قصد قتل كودک را داشت، خودش مرده است. پس يوسف بی‌درنگ با كودک و مادرش به اسرائيل بازگشت. اما در راه، وقتی شنيد كه پسر هيروديس، «آركلائوس»، جانشين پدرش شده و در يهوديه سلطنت می‌كند، ترسيد. باز در عالم خواب به او وحی رسيد كه به يهوديه نرود. پس او به ايالت جليل رفت و در شهر ناصره ساكن شد. باز در اينجا پيشگويی انبيا جامهٔ عمل پوشيد كه: او ناصری خوانده خواهد شد» (متی فصل 2 آیه های 1 تا 23).

عیسی مسیح، تحقق کامل پیشگویی ها و نجات دهنده وعده داده شده، است. او آمده تا ایمانداران به خودش را از گناه نجات دهد. کتاب مقدس را مطالعه کنید تا متوجه شوید که او چگونه گناهکاران را نجات می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روز سوم دوره آموزشی کتاب مقدس برای مسلمانان –داستان کریسمس – چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries