settings icon
share icon
سوال

آیا مسلمانان باید انجیل برنابا را به عنوان مرجع موثق زندگی عیسی مسیح در نظر بگیرند؟

جواب


شواهد دلالت می کنند که انجیل برنابا را یک اروپایی در قرن پانزدهم نوشت، نوشته او درباره زندگی عیسی مسیح نادرست بود.

عقاید مسلمانان و مسیحیان درباره عیسی مسیح بسیار متفاوت است و دلیل آن منابع متفاوتی است که به آنها رجوع می کنند. مسلمانان عیسی مسیح را از انجیل برنابا می شناسند، در حالی که مسیحیان به انجیل های کتاب مقدس اعتماد دارند. از آنجایی که انجیل برنابا تفاوت بسیار چشمگیری با انجیل های کتاب مقدس دارد، روش یکی از دو طرف باید اشتباه باشد. قبل از هر چیزی اجازه دهید بررسی کنیم که آیا انجیل برنابا گزارش درست و دقیقی از زندگی عیسی مسیح هست یا نه.

نویسنده: برنابا نیست

نویسنده انجیل برنابا نمی تواند برنابای کتاب مقدس باشد. برنابای واقعی مشوق سخاوتمندی در کلیسای اولیه بود (اعمال رسولان فصل 4 آیه های 36-37). او آنطوری که انجیل برنابا ادعا می کند یکی از دوازده شاگرد مسیح نبود. برنابا رسولان را قانع کرد که پولس از آزادهنده مسیحیان به پیرو مسیح تبدیل شده است (اعمال رسولان فصل 9 آیه 27). برنابای واقعی بشارت دهنده پیام انجیل مسیح بود (اعمال رسولان فصل 13 آیه 2).

تاریخ نگارش: قرون وسطی

اگر انجیل برنابا در قرن اول میلادی نوشته شده بود باید در اسناد و مدارک هم دوره خود نامی از آن آورده می شد. همچنین در آثار پدران کلیسا یا عالمان اسلامی تا قرن پانزدهم هم نامی از آن برده نشده است. کسانی که ادعا می کنند انجیل برنابا در قرن اول نوشته شده است شاید به نامه برنابا اشاره می کنند، ولی آن نامه از طرف خدا الهام نشده بود.

با مطالعه انجیل برنابا به روشنی مشخص می شود که این کتاب در زمان عیسی مسیح یا حتی کمی پس از آن نیز نوشته نشده است. این کتاب شامل اشتباهات فراوان تاریخی می باشد. انجیل برنابا نقل قول هایی از دانته آلیگیری، اشاره ای به فرمانی از طرف پاپ بونیفاس، و توضیح فئودالیسم دارد. از این جهت، محققان تاریخ نگارش آن را حدود قرن پانزدهم می دانند.

درستی و صحت: سرشار از خطا

توضیحاتی درباره اسرائیل نشان می دهد که نویسنده انجیل برنابا با جفرافیای آن آشنایی نداشته است. او می گوید که عیسی مسیح با قایق وارد ناصریه (شهری در خشکی) شد.

انجیل برنابا می گوید وقتی پیلاطوس فرماندار شد عیسی مسیح به دنیا آمده بود اما گزارشات تاریخی می گویند که او در سال 26 یا 27 فرماندار شد – سالها پس از تولد مسیح.

محققان معتبر جعلی بودن انجیل برنابا را افشا کرده اند. به همین دلیل نمی توان به عنوان زندگینامه عیسی مسیح به آن اعتماد کرد.

داستان واقعی زندگی عیسی مسیح چیست؟

اگر انجیل برنابا جعلی است پس حقیقت درباره عیسی مسیح را کجا جستجو کنیم؟ کتاب مقدس 4 انجیل الهام شده از طرف خداوند دارد. شواهد و مدارک موجود صحت و درستی انجیل های کتاب مقدس را به طور یقین تایید می کند.

کتاب مقدس می گوید از خواندن و تحقیق درباره مسیح شرمنده نباشید: «گر اين عطای الهی را در وجودت شعله‌ور نگاه داری، هرگز بيم نخواهی داشت از اينكه به مردم اعلام كنی كه مسيح نجات دهندهٔ همه است؛ در ضمن، شرمگين نخواهی شد كه از من به عنوان دوست خود ياد كنی، دوستی كه به خاطر مسيح در زندان است. بلكه برعكس، خودت نيز حاضر خواهی بود به خاطر انجيل مسيح همراه من رنج و زحمت بكشی، و خدا تو را در اين زحمات تقويت خواهد نمود. اين خداست كه ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزيد، نه به دلیل لياقت ما، بلكه به سبب اينكه پيش از آفرينش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را بوسيلهٔ عيسی مسيح به ما نشان دهد. و حال، با ظهور نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، ارادهٔ او آشكار شده است؛ او قدرت مرگ را در هم شكست، و به ما راه ورود به زندگی جاويد را نشان داد كه همانا ايمان آوردن به پيغام انجيل اوست» (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه های 8-10، همچنین نگاه کنید به رومیان فصل 1 آیه های 16-17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مسلمانان باید انجیل برنابا را به عنوان مرجع موثق زندگی عیسی مسیح در نظر بگیرند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries