settings icon
share icon
سوال

مورمونیسم چیست؟ مورمونها به چه چیز اعتقاد دارند؟

جواب


مذهب مورمونها (مورمونیسم)، که پیروان آن به مورمونها و قدیسان آخر زمان (اِل دی آِس) معروف هستند، در کمتر از دویست سال پیش بوسیله مردی بنام جوزف اسمیت بوجود آمد. او ادعا می کرد که شخصا با خدای پدر و عیسی مسیح ملاقات داشته است (برگرفته از سری مقالات ایمان ص 35) که به او گفته اند همه کلیساها و اعتقادات آنها خراب و مکروه است (اول نافی فصل 13 آیه 28(. جوزف اسمیت تصمیم گرفت یک فرقه جدید درست کند و ادعا کرد که آن «تنها کلیسای حقیقی بر روی زمین» است. اشکال مورمونها این است که اعتقاد آنها با کلام خدا تناقض دارد و کلام خدا را عوض کرده و بسط داده اند. مسیحیان دلیلی ندارند که باور کنند کتاب مقدس درست و کافی نیست. ایمان حقیقی به خدا و اعتماد به او یعنی باور کردن کلام او، و اینکه همه کلام خدا از الهام روح خدا یعنی از جانب اوست (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16).

مورمونها درواقع عقیده دارند که نه یکی، بلکه چهار منبع کلام الهام شده از روح خدا وجود دارد. 1) کتاب مقدس «درصورتیکه درست ترجمه شده باشد». البته هیچوقت بروشنی نمی گویند کدام آیات اشتباه ترجمه شده اند. 2) کتاب مورمونها، که بوسیله جوزف اسمیت ترجمه شده و در سال 1830 انتشار یافت. اسمیت ادعا کرد که آن «صحیح ترین کتاب» بر روی زمین است و با دنبال کردن آن «بیش از هر کتاب دیگری» می توان به خدا نزدیک شد. 3) کتاب اصول و پیمان ها، که شامل یک سری مکاشفات مدرن در مورد «کلیسای بازسازی شده عیسی مسیح» است. 4) کتاب مروارید گرانبها، که مورمونها آنرا بعنوان تعالیم و اصولی میدانند که در کتاب مقدس گم شده اند و اطلاعاتی را درباره آفرینش زمین اضافه می کند.

باور مومون ها درباره خدا شامل این موارد است: او همیشه قادر مطلق نبوده، بلکه این قدرت را از طریق زندگی پرهیزکارانه و کوشش دائمی بدست آورده است. آنها اعتقاد دارند خدای پدر «بدنی جسمانی و مثل انسان از گوشت و استخوان» دارد. بریدام یانگ (دومین رییس کلیسای قدیسان آخر زمان) تعلیم میداد که آدم در واقع خدا و پدر عیسی مسیح بود؛ رهبران امروزه مورمونها این تعلیم را کنار گذاشته اند.

بر عکس، مسیحیان این را درباره خدا می دانند که: فقط یک خدای حقیقی وجود دارد (تثنیه فصل 6 آیه 4؛ اشعیا فصل 43 آیه 10، فصل 44 آیه های 6-8)، او همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت (تثنیه فصل 33 آیه 27؛ مزامیر فصل 90 آیه 2؛ اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17)، او آفریده نشد بلکه او آفریننده است (پیدایش فصل 1؛ مزامیر فصل 24 آیه 1، اشعیا فصل 37 آیه 16). او کامل است، و هیچکس دیگری نمی تواند با او برابری کند (مزامیر فصل 86 آیه 8؛ اشعیا فصل 40 آیه 25). خدای پدر انسان نیست، و هیچوقت انسان نبوده (اعداد فصل 23 آیه 19؛ اول سموئیل فصل 15 آیه 29؛ هوشع فصل 11 آیه 9). او روح است (یوحنا فصل 4 آیه 24)، و روح از گوشت و استخوان درست نشده است (لوقا فصل 24 آیه 39).

مورمونها باور دارند که بعد از مرگ، پادشاهی های مختلف در طبقات مختلف وجود دارد. پادشاهی سِلِستیال، پادشاهی تِرِستِریال، پادشاهی تِلِستیال، و تاریکی خارجی. اینکه انسان سرانجام به کجا برود، بستگی به ایمانش دارد و به آنچه در زندگی انجام داده است.

بر عکس، کتاب مقدس به ما می گوید که بعد از مرگ، رفتن ما به بهشت یا به جهنم بر اساس این است که آیا به عیسی مسیح بعنوان تنها نجات دهنده خود ایمان آوردیم یا نه. در بدن جسمانی خود نخواهیم بود و به عنوان ایماندار با خداوند هستیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6-8). بی ایمانان به جهنم یا به دنیای مردگان می روند (لوقا فصل 16 آیه های 22-23). وقتی عیسی مسیح برای بار دوم بیاید، ما بدنهای جدید خواهیم یافت (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 50-54). آسمانی جدید و زمینی جدید برای ایمانداران خواهد بود (مکاشفه فصل 21 آیه 1)، و بی ایمانان به دریاچه آتش ابدی انداخته می شوند (مکاشفه فصل 20 آیه های 11-15). بعد از مرگ فرصت دومی نخواهد بود (عبرانیان فصل 9 آیه 27).

رهبران مورمونها تعلیم می دهند که بوجود آمدن عیسی بعلت رابطه جسمانی بین خدای پدر با مریم بود. مورمون ها باور دارند که عیسی یک خداست، اما هر انسانی هم می تواند خودش یک خدا شود. مورمونیسم تعلیم می دهد که نجات را می توان با مجموع ایمان و اعمال خوب بدست آورد. برعکس این مطلب ، در طی تاریخ به مسیحیان یاد داده شده است که هیچکس نمی تواند به مقام خدا برسد. – تنها او قدوس است (اول سموئیل فصل 2 آیه 2). ما تنها می توانیم بوسیله ایمان به مسیح در حضور خدا پاک محسوب شویم (اول قرنتیان فصل 1 آیه 2). تنها عیسی پسر یگانه خداست (یوحنا فصل 3 آیه 16)، و او تنها کسی است که زندگی بدون گناه و بدون تقصیر داشته و الان بالاترین جای بهشت متعلق به اوست (عبرانیان فصل 7 آیه 26). عیسی و خدا از نظر ماهیت یکی هستند. عیسی تنها کسی بود که قبل از اینکه بدنش متولد شود وجود داشت (یوحنا فصل 1 آیه های 1-8، فصل 8 آیه 56). عیسی خودش را بعنوان قربانی برای ما داد، قیام کرد، و یک روز هر کس اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است (فیلیپیان فصل 2 آیه های 6-11). عیسی به ما می گوید غیر ممکن است که با اعمالمان به بهشت برویم و فقط با ایمان به او رفتن به بهشت امکانپذیر است (متی فصل 19 آیه 26). همه ما بخاطر گناهانمان لایق تنبیه ابدی هستیم، اما محبت نامحدود خدا و لطف او به ما اجازه رهایی از این تنبیه را می دهد. «زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است» (رومیان فصل 6 آیه 23).

قطعا فقط یک راه برای دریافت نجات وجود دارد و آن شناخت خدا و پسر او عیسی مسیح است (یوحنا فصل 17 آیه 3). و این با انجام اعمال نیک بدست نمی آید، بلکه با ایمان حاصل می شود (رومیان فصل 1 آیه 17، فصل 3 آیه 28). ما هر کس که باشیم و یا هر کاری که کرده باشیم می توانیم این هدیه را دریافت کنیم (رومیان فصل 3 آیه 22). «غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند» (اعمال رسولان فصل 4 آیه 12).

اگر چه مورمونها معمولا خیلی دوستانه رفتار می کنند و مردم با محبتی هستند، ولی بوسیله مذهب روغین که طبیعت خدا، شخص عیسی مسیح، و راه نجات را اشتباه نشان می دهد فریب خورده اند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مورمونیسم چیست؟ مورمونها به چه چیز اعتقاد دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries