settings icon
share icon
سوال

میکائیل اعظم کیست؟

جواب


از میکائیل (فرشته مقرب) در کتاب دانیال، یهودا و مکاشفه به عنوان فرشته مبارز در نبردهای روحانی نام برده شده است. فرشته مقرب بالاترین مقام در میان فرشتگان است. کتاب مقدس از اکثر فرشتگان به عنوان پیغام رسان یاد کرده است، اما میکائیل در هر سه کتاب، فرشته ای عنوان شده که با ارواح پلید می جنگد و در برابر آنها ایستادگی می کند(دانیال فصل 10 آیه های 13 و 21، یهودا فصل 1 آیه 9، مکاشفه فصل 12 آیه 7). ما تصویر کامل از هیچ فرشته ای نداریم و تنها نام دو فرشته در کتاب مقدس آورده شده است (میکائیل و جبرئیل). کتاب مقدس تنها گوشه ای از تعاملات آنها با بشر را عنوان کرده است، اما با اطمینان می توان گفت که میکائیل موجود قدرتمندی است.

میکائیل با وجود قدرت زیادی که دارد همچنان مطیع خداوند است. تکیه او بر قدرت خدا را می توان در یهودا فصل 1 آیه 9 دید. فرشتگان مقدس دارای مقام و جایگاه هستند و مطیع خداوند می باشند، به همین دلیل از آنها به عنوان مثالی برای اطاعت زن از شوهر استفاده شده است (اول قرنتیان فصل 11 آیه 10). میکائیل قدرت بسیار زیادی دارد اما فرمانبرداری او از خداوند، زیباتر از مقام و قدرت اوست. اگر اطاعت زنان با فرشتگان مقایسه شده است، پس می بینیم که مطیع بودن زنان هرگز چیزی از قدرت و ارزش آنها کم نمی کند.

به دانیال گفته شد که میکائیل اعظم از قوم او محافظت کرد (دانیال فصل 12 آیه 1). قوم دانیال یهودی هستند، این حقیقت که میکائیل از آنها حفاظت می کند به این معنی است که خداوند فرشتگان مقدس گوناگونی را برای حفاظت از ملت ها و قوم های مختلف قرار داده است. به نظر می رسد که ارواح پلید هم چنین سلسله مراتبی داشته باشد (نگاه کنید به دانیال فصل 10 آیه 20). این موضوع که میکائیل فرشته اعظم نام برده شده به این معنی است که او در دنیای روحانی صاحب قدرت می باشد. فرشتگان اعظم دیگری نیز وجود دارند چراکه دانیال می گوید «یکی از فرشتگان اعظم» (دانیال فصل 10 آیه 13).

به نظر می رسد که میکائیل اعظم نقش بسیار مهمی در وقایع آخر زمان دارد. به دانیال گفته شد فرشته خداوند (میکائیل) در آخر زمان دوره ای که عذاب های بی سابقه ای (اشاره به دوران عذاب سخت) وجود خواهد داشت، بر می خیزد (دانیال فصل 12 آیه 1). به اسرائیل تضمین داده شده که در آن زمان آسیبی نخواهند دید، یعنی دورانی که رستاخیز بزرگ مردگان اتفاق می افتد، به برخی از آنها زندگی جاودانه داده می شود و به دیگران شرم جاودانه (دانیال فصل 12 آیه 2). رویداد ربوده شدن کلیسا (برده شدن مسیحیان به آسمان) همراه با صدای فرشته اعظم خواهد بود (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16)، گرچه کتاب مقدس نام این فرشته را عنوان نکرده است اما می تواند میکائیل باشد.

آخرین باری که از مکائیل اعظم نام برده شده در مکاشفه فصل 12 آیه 7 است. در دوران بر آشفتگی بزرگ (عذاب سخت) «سپس در آسمان جنگی روی داد. ميكائيل و فرشتگان زير فرمان او با اژدها و فرشتگان خبيث او جنگيدند». میکائیل و نیروهای بهشتی، اژدها (شیطان) را شکست دادند و شیطان به زمین سقوط کرد. سپس شیطان خشمگین می شود و به جنگ فرزندان خدا (ایماندران) می رود (مکاشفه فصل 12 آیه 17).

یک نبرد روحانی با قلب ها و جان های بشر در جریان است. میکائیل فرشته اعظمی است که از اسرائیل حفاظت می کند و بنا بر دستور خداوند با شیطان مبارزه می کند. شیطان همه قدرت خود را به کار می گیرد اما «اژدها شكست خورد و همراه فرشتگانش از آسمان رانده شد» (مکاشفه فصل 12 آیه 8).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

میکائیل اعظم کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries