settings icon
share icon
سوال

متی در کتاب مقدس چه کسی بود؟

جواب


متی یکی از شاگردان مسیح بود. انجیل متی همراه با دیگر انجیل های لوقا، یوحنا و مرقس تاریخ الهام شده -بنابراین دقیق و درست- زندگی عیسی مسیح است. انجیل متی طولانی ترین انجیل است و برخی از محققان معتقدند که اولین انجیل نوشته شده نیز می باشد.

متی قبل از آشنایی با عیسی مسیح مامور وصول مالیات در کفرناحوم بود(متی فصل 9 آیه 9، فصل 10 آیه 3). لوقا و مرقس او را لاوی پسر حلفی می نامند (مرقس فصل 2 آیه 14، لوقا فصل 5 آیه 27). گرچه لوقا و مرقس مستقیما نمی گویند که متی و لاوی یک شخص هستند اما از متن متوجه می شویم که این اسامی به یک شخص اشاره می کنند. گزارش فراخوانده شدن متی از خودش در انجیل متی دقیقا با گزارش لوقا و مرقس از لاوی از نظر زبانی و زمانی مطابقت می کند. همچنین دادن نام جدید به یک شخص پس از رویارویی با خدا چیز عجیبی نیست. ابرام به ابراهیم، یعقوب به اسرائیل، شمعون به پطرس و شائول به پولس تغییر داده شد. احتمالا عیسی مسیح نام متی (به معنی هدیه خداوند) را پس از ایمان آوردن به او داده است.

مردم از ماموران وصول مالیات نفرت داشتند، برای اینکه آنها برای دولت روم کار می کردند و از هموطنان خودشان مالیات می گرفتند، آنها از طریق وصول ناعادلانه و بیش از حد تعیین شده مالیات ثروت اندوزی می کردند (نگاه کنید به لوقا فصل 19 آیه 8). متی نیز احتمالا ثروتمند بوده است برای این لوقا می گوید او ضیافتی به افتخار عیسی مسیح ترتیب داد و مهمانان زیادی دعوت کرد (لوقا فصل 5 آیه 29).

ماموران وصول مالیات مانند متی از نظر نخبگان مذهبی افراد گناهکاری بودند، آنچنان گناهکار که حتی همنشینی با آنها به شهرت یک فرد لطمه میزد (متی فصل 9 آیه های 10-11). فریسیان با دیدن عیسی مسیح در مهمانی متی همراه با دیگر ماموران وصول مالیات از اینکه عیسی مسیح با چنین افرادی همنشین می شود از او نزد شاگردان انتقاد کردند. پاسخ عیسی مسیح به این انقاد یکی از واضح ترین توضیحات درباره قلب خداوند و انجیل اوست: «افراد سالم احتياج به پزشک ندارند، بلكه بيماران به پزشک نياز دارند ... رسالت من در اين دنيا اين است كه گناهكاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را كه گمان می‌كنند عادل و مقدسند!» (متی فصل 9 آیه های 12-13). عیسی مسیح برای نجات کسانی نیامده که فکر می کنند خوب و مقدس اند بلکه برای نجات آنانی آمده که می دانند خوب نیستند و نیاز خود به یک نجات دهنده را پذیرفته اند (ر.ک. متی فصل 5 آیه 3).

نجات شخصی که ادعا می کند نیازی به آن ندارد غیرممکن است. بسیاری از پیروان عیسی مسیح از فقیران، طرد شدگان، بیماران، گناهکاران و درماندگان بودند (متی فصل 11 آیه 28). او هرگز آنها را محکوم نکرد بلکه بخشید و به آنها دلگرمی داد. عیسی مسیح شدیدترین اتهامات را به فریسیان وارد می کرد، آنها معلمانی مذهبی بودند که خودشان را با ارزش تر و بهتر از ماموران وصل مالیات و گناهکاران می دانستند (متی فصل 9 آیه 10؛ فصل 23 آیه های 13-15).

متی یکی از همین ماموران وصول مالیات بود که عیسی مسیح او را نجات داد. وقتی عیسی مسیح متی را فراخواند او بلافاصله محل کار خود را ترک کرد و همراه عیسی مسیح رفت (متی فصل 9 آیه 9). او منبع درآمد و ثروت خود را رها کرد، جایگاه و امنیت خود را با سفر، سختی و در نهایت شهادت عوض کرد؛ او زندگی کهنه خود را رها کرد و زندگی جدیدی را با مسیح آغاز نمود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

متی در کتاب مقدس چه کسی بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries