settings icon
share icon
سوال

لوسیفریانیسم چیست؟

جواب


نوعی از لوسیفریانیسم شامل عبادت یا احترام به لوسیفر به عنوان خدا می باشد، و گرچه تلاش می کند که بر روی ابعاد مثبت لوسیفر تمرکز کند اما به هر حال چنین دینی به شیطان پرستی مرتبط است. نوعی دیگری از لوسیفریانیسم خداناباورانه است و لوسیفر را چیزی بیش از نماد سعی و تلاش انسان برای کسب خرد و بینش نمی داند.

نام «لوسیفر» از ترجمه اشعیا فصل 14 آیه 12 می آید. معنای واقعی این کلمه «ستاره روشن، ستاره درخشان یا ستاره صبح است.» اکثر محققان آن را توصیفی از شیطان قبل از شورش بر ضد خدا می دانند. متونی مانند اشعیا فصل 14 و حزقیال فصل 28 می گویند که شیطان والامقام ترین و زیباترین فرشته بود، اما غرور و خواست او برای تکیه زدن به جای خدا باعث اخراج او از بهشت و تغییر نام او به شیطان (به معنی دشمن) شد.

نوع اول لوسیفریانیسم دقیقا به معنای پرستش شیطان به عنوان خدای این جهان است (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). توانایی شیطان در زیرکی و نورانی دیده شدن ستایش شده است (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 14-15). توجه و تمرکز این عقیده بر روی «خوبی» لوسیفر قبل از شورش است نه بر روی بدی و تاریکی که به نام شیطان متصل است. گرچه شیطان و لوسیفر یکی هستند، اما لوسیفریانیسم او را به شکل خدای روشنایی، خدای دانش و خدای جادو به تصویر می کشد. لوسیفرین ها خودشان در جستجوی خدا شدن هستند، جایگاهی که با زندگی خوب، دانش پروری، سحر و جادو و باز کردن ذهن یک شخص به فکر کیهانی لوسیفر به دست می آید. لوسیفریانیسم از جهات زیادی به گنوسی (فلسفه عرفانی) شباهت دارد.

نوع دیگری از لوسیفریانیسم، که شخص بودن لوسیفر را رد می کند، همچنان به دنبال کسب بینش جدای از حقیقت الهی است. این لوسیفرین ها شاید خودشان را عاشقان روشنایی و خوبی بدانند اما اشتباه می کنند. شیطان به ایمان مردم به او اهمیتی نمی دهد و همچنان می تواند آنها را گمراه کند.

گروه هایی که از آموزش های لوسیفرین پیروی می کنند کم هستند، با این وجود عناصری از لوسیفریانیسم در تعالیم فراماسونری، ویکا و فلسفه عصر جدید دیده می شود. عقاید ثابتی در آن وجود ندارد، به همین دلیل باورهای لوسیفریانیسم می تواند در گروه های مختلف بسیار متفاوت باشد. با توجه به تعداد گسترده عقاید در بین پیروان لوسیفریانیسم به این نتیجه می رسیم که آن فقط زیرمجموعه ای از فرقه شیطان پرستی است. گرچه برخی از پیروان آن بلافاصله این ادعا را رد می کنند، اما لوسیفریانیسم چیزی غیر از این دسته بندی کرد.

یک اصل قطعی وجود دارد: لوسیفر / شیطان را نباید پرستش کرد یا او را دست کم گرفت. او موجود بسیار قدرتمند و دشمن روح ما است. کتاب مقدس او را اینگونه توصیف می کند، «هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد» (اول پطرس فصل 5 آیه 8). هرکسی که درگیر او شود پشیمان خواهد شد، برای اینکه پاداش پرستش شیطان بلعیده شدن روح آنها توسط اوست. پطرس ما را تشویق می کند که در ایمان خود استوار باشیم و در برابر شیطان بایستیم (اول پطرس فصل 5 آیه 9). منظور پولس ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است، برای اینکه تنها او می تواند روح ما را از جهنم یعنی مکان ابدی همه کسانی که مسیح را رد می کنند، نجات دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

لوسیفریانیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries