settings icon
share icon
سوال

یوسف در زمان بزرگسالی عیسی مسیح کجا بود؟

جواب


آخرین باری که نامی از یوسف در کتاب مقدس برده شده است، عیسی مسیح دوازده ساله بود. زمانی که از سفر اورشلیم باز می گشتند، عیسی مسیح از پدر و مادرش جدا افتاد و در نهایت او را در معبد در حال بحث با معلمان دینی پیدا کردند. آن زمان اولین باری بود که عیسی مسیح از لزوم بودنش در خانه پدر آسمانی صحبت کرد. از آن رویداد به بعد دیگر نامی از یوسف برده نشده است (لوقا فصل 2 آیه های 41 تا 50).

چون دیگر نامی از یوسف برده نشده است، بیشتر محققان قانع شده اند که او قبل از آغاز ماموریت عیسی مسیح مرده است. تا زمانی که به رویداد عروسی در دهکده قانا (یوحنا فصل 2) می رسیم به وضوح می بینیم که نشانی از یوسف نیست اما مریم را می بینیم. شاید بخشی از دلیل اینکه عیسی مسیح تا 30 سالگی در خانه بود و ماموریت خود را آغاز نکرده بود، مسئولیت او در قبال نگهداری از خانواده بوده است.

عیسی مسیح زمانی که مادر خود را پای صلیب دید، مسئولیت مراقبت از مادرش را به عهده یوحنا قرار داد و این موضوع اعتبار بیشتری به این نظریه می دهد که یوسف قبل از دوران بزرگسالی عیسی مسیح فوت کرده باشد (یوحنا فصل 19 آیه های 26 تا 27). یوسف در زمان مصلوب شدن عیسی مسیح حتما باید فوت کرده باشد، در غیر اینصورت عیسی مسیح مسئولیت نگهداری از مادرش را به یوحنا نمی سپرد. اگر یوسف زنده بود عیسی مسیح هرگز به مادرش نمی گفت که یوحنا از تو مراقبت خواهد کرد. فردی به غیر از فامیل درجه یک، فقط می توانست مسئولیت یک زن را در صورت بیوه بودن او قبول کند.

برخی گمان می کنند که یوسف زمانی پس از آغاز ماموریت زمینی عیسی مسیح درگذشته است. این احتمال بعید بنظر می رسد، برای اینکه اگر یوسف در زمان ماموریت عیسی مسیح مرده بود حتما به عنوان یک رویدا مهم در نظر گرفته می شد و عیسی مسیح همراه با شاگردان در مراسم خاکسپاری او شرکت می کردند و حداقل یکی از نویسندگان انجیل از آن رویداد یاد می کرد. با اینکه ما نیز از این موضوع اطمینان قطعی نداریم، اما محتمل ترین سناریو این است که یوسف قبل از شروع ماموریت زمینی عیسی مسیح، از دنیا رفته است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یوسف در زمان بزرگسالی عیسی مسیح کجا بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries