settings icon
share icon
سوال

اگر یهودیان حیوانات را به عنوان کفاره گناه قربانی نکنند، چگونه مطمئن شوند که خدا آنها را می بخشد؟

جواب


اهدای حیوانات به عنوان هدیه قربانی در سال هفتاد میلادی (سالی که رومیان معبد اورشلیم را تخریب کردند) در عمل متوقف شد. با تخریب معبد دیگر مکانی برای تقدیم قربانی بر اساس قانون موسی نبود (نگاه کنید به تثنیه فصل 12 آیه های 13-14). در عهد قدیم مکررا به این موضوع اشاره شده است که تقدیم قربانی برای تاوان گناهان ضروری است ( به عنوان مثال خروج فصل 29 آیه 36؛ لاویان فصل 4 آیه 31، فصل 9 آیه 7، فصل 14 آیه 19، فصل 15 آیه 15؛ اعداد فصل 15 آیه 25). جاری شدن خون، همه چیز و مردم را برای خدا تقدیس می کرد (لاویان فصل 16 آیه 19، نگاه کنید به عبرانیان فصل 9 آیه 22).

امروزه یهودیان، بدون اهدای قربانی با ریختن خون، راهی برای پرداخت تاوان گناهان خود ندارند. عید پسح همچنان برگزار می شود اما بدون قربانی. یوم کیپور (روز آمرزش) همچنان در تقویم یهودی وجود دارد اما هرگز قربانی برای بخشش گناه تقدیم نمی شود. مفاد قانون موسی هنوز دست نخورده باقی مانده است، اما یهودیان بدون اهدای قربانی نمی توانند در نظر خدا بی گناه به حساب آیند و بخشش الهی را دریافت کنند.

یهودیان امروزی بر این باورند که گناهان آنها از طریق توبه، دعا و کارهای خوب بخشیده می شود. آنها از آیه هایی مانند هوشع فصل 6 آیه 6 برای عدم نیاز به قربانی استفاده می کنند: «من از شما محبت می‌خواهم نه قربانی. من از هدايای شما خشنود نيستم بلكه خواهان آنم كه مرا بشناسيد.» اما همچنان نادیده گرفتن متونی مانند لاویان فصل 17 آیه 11 کار سختی است: «زيرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما داده‌ام تا برای كفارهٔ جانهای خود، آن را بر روی قربانگاه بپاشيد. خون است كه برای جان كفاره می‌كند.»

این حقیقت پاربرجاست که تنها خون می تواند گناه را پاک کند و بدون آن بخشش وجود نخواهد داشت (عبرانیان فصل 9 آیه 22). قربانی حیوانات در عهد قدیم جای خود را به یک قربانی کامل به نام مسیح داده است تا یک بار و برای همیشه گناه را پاک کند. عیسی مسیح عهد جدید را تاسیس کرد و «در راه گناهان ايشان فدا شد تا ايشان را از مجازات گناهانی كه در چارچوب شريعت قديم مرتكب شده‌اند، آزاد سازد» (عبرانیان فصل 9 آیه 15).

پس از ظهور مسیحیت، معبد یهودی تخریب شد و قربانی حیوانات دیگر ضرورتی ندارد، برای اینکه عیسی مسیح قانون موسی را به سرانجام رساند (متی فصل 5 آیه 17). قربانی حیوانات تنها نوعی از قربانی کامل یعنی بره خدا – کسی که دنیا را از گناه پاک می کند- بود (یوحنا فصل 1 آیه 29). قربانی عیسی مسیح تاوان گناه همه انسانها، یهودی و غیریهودی، را پرداخت کرد (رومیان فصل 1 آیه 16، عبرانیان فصل 9 آیه های 12-15).

English



بازگشت به خانۀ فارسی

اگر یهودیان حیوانات را به عنوان کفاره گناه قربانی نکنند، چگونه مطمئن شوند که خدا آنها را می بخشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries