settings icon
share icon
سوال

آیا پرستش شدن عیسی مسیح در کتاب مقدس عنوان شده است؟

جواب


پرستش یعنی ادای احترام به وجود الهی. عیسی مسیح پرستش شدن را درخواست و قبول می کرد و با این کار الوهیت خود را تایید می نمود. این موضع از این جهت مهم است که بعضی از مردم الوهیت او را انکار کرده و جایگاهی پایین تر از خداوند برای او قائل هستند. بله، عیسی مسیح پرستش شدن را پذیرفت. او به عنوان شخص دوم تثلیث همیشه پرستش می شده است و خواهد شد.

از همان آغاز زندگی عیسی مسیح شاهد نمونه هایی هستیم که او پرستش می شود. ستاره شناسان (مجوس) به محض دیدن طفل، « پيشانی بر خاک نهاده، كودک را پرستش كردند» (متی فصل 2 آیه 11). کتاب مقدس واکنش مردم به ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم را ثبت کرده است: « مردم از جلو و از پشت سر حركت می‌كردند و فرياد می‌زدند: «خوش آمدی، ای پسر داوود پادشاه! متبارک باد كسی كه به نام خداوند می‌آيد. خدای بزرگ او را متبارک سازد» (متی فصل 21 آیه 9، یوحنا فصل 12 آیه 13). کلمه هوسانا که در فارسی به «خوش آمدی» ترجمه شده است، فریاد و هلهله از روی شادی برای نجات و تحسین است. استفاده این کلمه توسط آن جمعیت قطعا به معنای پرستش بود.

درست بعد از اینکه شاگردان از راه رفتن عیسی مسیح بر روی آب شگفت زده شدند، « او را پرستش كرده، به پای او افتادند و گفتند: واقعاً كه شما فرزند خداييد» (متی فصل 14 آیه 33). دو مثال بیادماندنی دیگری از پرستش عیسی مسیح را می توانیم بعد از رستاخیز او ببینیم. تعدادی از زنان (متی فصل 28 آیه های 8 تا 9، مرقس فصل 16 آیه 1، لوقا فصل 24 آیه 10) به راه افتادند تا خبر رستاخیز مسیح را به شاگردان برسانند، عیسی مسیح را سر راه خود دیدند و وقتی متوجه شدند که او خود عیسی است «به پايهای او افتادند و او را پرستش كردند» (متی فصل 28 آیه 9).

مورد دیگر توما است که زنده شدن مسیح را با وجود شهادت شاگردان باور نکرد. حدودا یک هفته از رستاخیز گذشته بود اما توما هنوز باور نکرده بود، تا اینکه عیسی مسیح بر او ظاهر شد و جای میخهای روی دست و پا و زخمهای بدن خود را به او نشان داد. واکنش توما چه بود؟ «ای خداوند من، ای خدای من» (یوحنا فصل 20 آیه 28). در هیچکدام از مثالها نمی بینیم که عیسی مسیح پرستش کنندگان را متوقف کند، در صورتیکه انسانها و حتی فرشتگان پرستش شدن را رد می کنند (اعمال رسولان فصل 10 آیه های 25 تا 26، مکاشفه فصل 19 آیه های 9 تا 10).

ما همچنان عیسی مسیح را با تقدیم خود به عنوان قربانی زنده به خدا از طریق ایمان به پسرش پرستش می کنیم (رومیان فصل 12 آیه های آیه های 1 تا 2). عیسی مسیح گفت: « خدا روح است، و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به روح و راستی بپرستد» (یوحنا فصل 4 آیه 24). ما خداوند را در روح و راستی با پیروی از دستوراتش پرستش می کنیم. عبادت فقط به معنی خم شدن در برابر عیسی مسیح، شاخه های خرما جلوی پای او انداختن و یا خواندن سرود پرستشی نیست. پرستش یعنی شناخت او، ارتباط با او، خدمت و اعتماد به اوست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا پرستش شدن عیسی مسیح در کتاب مقدس عنوان شده است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries