settings icon
share icon
سوال

نکته مهم هم سفره شدن عیسی مسیح با گناهکاران چیست؟

جواب


عیسی مسیح بعد از اینکه به متی گفت که دنبال او برود، در خانه او با بسیاری از باجگیران هم سفره شد (مرقس فصل 2 آیه 15). متی مسئول جمع آوری باج و خراج بود و این باجگیران دوستان او بودند ولی حالا با عیسی مسیح همنشین شده اند. متی در نظر داشت تا دوستان حلقه نزدیکش را به عیسی مسیح معرفی کند. معلمان دینی و فریسیان که از ماموران باج و خراج متنفر بودند از معاشرت عیسی مسیح با آنها شکایت کردند. اما وقت گذرانی عیسی مسیح با گناهکاران کاملا مطابق با ماموریت او برای جستجو و نجات گمشدگان بود (لوقا فصل 19 آیه 10).

در زمان عیسی مسیح، خاخام ها و معلمان دینی در جامعه یهود از احترام بالایی برخوردار بودند. تقریبا همه از فریسیان تقلید می کردند. آنها به شدت از قوانین شریعت تبعیت می کردند و حافظان سنت و سرمشق تقوا و پاکدامنی بودند. این جایگاه باارزش اجتماعی باعث شده بود تا از گناهکاران یعنی کسانیکه قوانین شریعت را زیر پا می گذاشتند دوری کنند. فریسیان و دیگران اقشار مذهبی در زمان عیسی مسیح هرگز با ماموران جمع آوری مالیات نشست و برخاست نمی کردند. چرا که آنها به اختلاس و همکاری با رومی های منفور شهرت داشتند. عیسی مسیح آگاهانه با گناهکاران هم سفره شد تا بدانند که توبه و بخشش برای آنها نیز فراهم است. با رشد دامنه ی فعالیت های عیسی مسیح، محبوبیت او در بین اقشار طرد شده اجتماع نیز بیشتر شد. از آنجایی که متی در حلقه دوستان نزدیک عیسی مسیح بود باعث شده بود تا او تماس بیشتری با طبقه منفور و طرد شده جامعه داشته باشد. معاشرت عیسی مسیح با ماموران باج و خراج و گناهکاران بسیار طبیعی بود برای اینکه او آمده بود تا گناهکاران را فرابخواند، نه کسانیکه خود را پرهیزکار می دانستند (مرقس فصل 2 آیه 17). عیسی مسیح برای دستیابی به گمشدگان باید اول با آنها ارتباط برقرار می کرد. او همان جایی بود که بیشترین نیاز به او وجود داشت «بیماران نیاز به پزشک دارند، نه تندرستان!» (لوقا فصل 5 آیه 31).

عیسی مسیح با هم سفره شدن با گناهکاران، تابوهای اجتماعی را شکست و سیستم قوانین فریسیان برای رسیدن به پرهیزکاری را محکوم کرد. همسفره شدن عیسی مسیح با گناهکاران نشان دهنده ی این حقیقت است که او فراتر از نگاه جامعه را می دید، او به قلب انسان ها نگاه می کرد. فریسیان به گذشته مردم نگاه می کردند و بر این اساس آنها را قضاوت و طرد می کردند، اما عیسی مسیح به نیاز روحانی آنها نگاه می کرد.

عیسی مسیح در تمام مدت ماموریت زمینی اش به سمت کسانی رفت که به او نیاز داشتند. شاگردان از دیدن مکالمه ی او با زن سامری بر سر چاه متحیر شدند چونکه سامری ها از نظر یهودیان حقیر و پست بودند (یوحنا فصل 4 آیه 27). او یک زن بدکاره را می بخشد (لوقا فصل 7)، به یک زن فنیقی-سوری غیریهودی کمک می کند (مرقس فصل 7)، به یک جذامی دست می زند (لوقا فصل 5)، به خانه ی زکی می رود و با او همسفره می شود(لوقا فصل 19). عیسی مسیح بارها و بارها کسانی را لمس کرد که نباید و کسانی را دوست داشت که دوست داشتنی نبودند.

عیسی مسیح برای نجات گناهکاران آمد. رسم و رسوم، ممنوعیت های اجتماعی و فرهنگی و عصبانیت تعداد اندکی از مردم در برابر سرنوشت ابدی یک انسان هیچ اهمیتی ندارد. «خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا مردمان را محکوم سازد، بلکه تا جهان را به‌وسیلهٔ او نجات بخشد » (یوحنا فصل 3 آیه 17).

عیسی مسیح انسان ها را می دید، نه برچسب روی آنها را. او با دیگران همدردی می کرد و به دنبال رفع نیازهای اطرافیان بود. او برای انتشار کلام خدا با گناهکاران هم سفره شد و با آنها معاشرت کرد. گناهکاران با دیدن این برخورد از عیسی مسیح، بدون شک به شناخت بیشتر او ترغیب می شدند. آنها عیسی مسیح را یک مرد پرهیزکار و با خدا می دیدند (معجزات او به این حقیقت گواهی می دادند) و حس همدردی و صداقت او را با چشم خود مشاهده می کردند.

عیسی مسیح اجازه نداد تا موقعیت و معیارهای اجتماعی بر روی رابطه اش با مردم تاثیر بگذارد. او به عنوان یک شبان خوب در جستجوی گوسفندان گمشده بود. او دعوت متی برای مهمانی شام را قبول کرد. این یک فرصت طلایی برای بشارت پیام انجیل به کسانی بود که نیازمند شنیدن آن بودند (نکاه کنید به متی فصل 4 آیه 23). اعمال عیسی مسیح مورد انتقاد شریعت گراهای زمان خودش بود، اما این انتقادها جلوی او برای انجام ماموریتش را نمی گرفتند.

عیسی مسیح، بر عکس فریسیان، از کسی نمی خواست که اول تغییر کند بعد به سمت او برود. او به جستجوی آنها رفت، با آنها ملاقات می کرد و آنها را در همان شرایطی که بودند مورد لطف و رحمت قرار میداد. کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند، تغییر می کردند اما این تغییر از درون به بیرون اتفاق می افتاد. مهربانی خدا باعث می شود تا گناهکاران توبه کنند (رومیان فصل 2 آیه 4)، و عیسی مسیح سرشار از مهربانی بود.

عیسی مسیح به ما نشان داد که معیارهای اجتماعی نباید عامل تعیین کننده برای بشارت پیام انجیل به دیگران باشد. بیماران به پزشک نیاز دارند. گوسفند گمشده به چوپان نیاز دارد. آیا ما هم دعا می کنیم و از صاحب محصول (خداوند) می خواهیم تا کارگران را برای برداشت محصول بفرستد؟ (لوقا فصل 10 آیه 2)؟ آیا خودمان حاضر هستیم برای جمع آوری محصول به مزرعه برویم؟

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نکته مهم هم سفره شدن عیسی مسیح با گناهکاران چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries