settings icon
share icon
سوال

چرا عیسی باید درد و رنج زیادی می کشید؟

جواب


عیسی مسیح درد و رنج بسیاری در محاکمات، آزار و اذیت ها و مصلوب شدن، متحمل شد (متی فصل 27؛ مرقس فصل 15؛ لوقا فصل 23؛ یوحنا فصل 19). اشعیا فصل 52 آیه 14بیان می کند که او به صورت فیزیکی رنج و عذاب می کشید: "بسياری از مردم با ديدن او متحير می‌شوند، زيرا صورت او بقدری عوض شده كه ديگر شكل انسان ندارد". او متحمل رنج و عذاب های احساسی می شد:" تمام شاگردان، او را تنها گذاشته، فرار كردند"(متی فصل 26 آیه 56) .او متحمل درد و رنج روحانی می شد، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21می گوید:" خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت". عیسی بار گناهان تمامی جهان را به دوش داشت (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). این گناه بود که باعث شد عیسی به فریاد بگوید: "خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته‌ای؟" (متی فصل 27 آیه 46). درد و رنجی که او برای بر دوش گرفتن بار گناهان ما تحمل کرد، درد و عذاب بیرحمانه جسمی او را بیشتر می کرد (رومیان فصل 5 آیه 8).

اشعیا درد و رنج عیسی را با زبانی روشن پیش‌بینی کرده است:" ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم را تحمل كرد. همۀ ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهای ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهای ما بود كه او بر خود حمل می‌كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتی است كه خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم. "(اشعیا فصل 53 آیه های 3 تا 5). این متن دلیل رنج کشیدن های او را مشخص کرده است، او برای گناهان ما عذاب کشید تا ما از گناه پاک شویم و صلح و آرامش را در آغوش بگیریم.

مسیح به شاگردانش گفت که او باید رنج و عذاب بکشد:" لازم است كه من رنج و عذاب بسيار بكشم. بزرگان قوم، كاهنان اعظم و علمای دين مرا محكوم كرده، خواهند كشت. اما من روز سوم زنده خواهم شد" (لوقا فصل 9 آیه 22؛ فصل 17 آیه 25). به واژه "باید" توجه کنید، رنج و عذاب کشیدن او برنامه خداوند بود و باید به وقوع می پیوست.

مزامیر فصل 22 آیه های 14 تا 18 برخی دیگر از رنج و عذاب های عیسی مسیح را اینگونه توصیف می کند : "نيرويی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهايم از هم جدا شده‌اند. دلم مانند موم آب می‌شود. گلويم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم به كامم چسبيده. تو مرا به لب گور كشانده‌ای. دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند. مردم بدكار و شرور مرا احاطه نموده‌اند. دستها و پاهای مرا سوراخ كرده‌اند. از فرط لاغری تمام استخوانهايم ديده می‌شوند؛ بدكاران به من خيره شده‌اند. رَخت مرا در ميان خود تقسيم كردند و بر ردای من قرعه انداختند". برای اینکه این پیشگویی ها به سرانجام برسد، عیسی مسیح باید دچار رنج و عذاب بیرحمانه و فراوان می شد.

چرا عیسی باید به آن شدت رنج می کشید؟ این قاعده فدا شدن بیگناه برای گناه کار از باغ عدن شروع شد. خداوند لباسهايی از پوست حيوان تهيه كرد و آدم و همسرش را پوشانيد (پیدایش فصل 3 آیه 21). بنابراین، خون در باغ عدن ریخته شد. و بعد از آن در شریعت موسی نیز این قاعده اجرا شد:" زيرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما داده‌ام تا برای كفارۀ جانهای خود، آن را بر روی قربانگاه بپاشيد. خون است كه برای جان كفاره می‌كند" (لاویان فصل 17 آیه 11؛ رجوع شود به عبرانیان فصل 9 آیه 22). مسیح باید رنج می کشید چراکه رنج کشیدن قسمتی از آن قربانی ای بود که عیسی مسیح بره آن بود:" اين همان برّه‌ای است كه خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی شود" (یوحنا فصل 1 آیه 29). عذاب کشیدن جسمانی عیسی مسیح قسمتی از تاوانی بود که باید برای گناهان ما پرداخت می شد. و او ما را با خون گرانبهای خود آزاد کرد. " خون گرانبهای مسيح بود كه همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عيب قربانی شد" ( اول پطرس فصل 1 آیه 19).

رنج و عذاب عیسی مسیح بر روی صلیب نشان دهنده، طبیعت ویرانگر گناه، خشم خداوند، ظلم و سنگدلی بشر و نفرت و کینه شیطان بود. در جُل‌جُتّا (جایی که مسیح به صلیب کشیده شد) به بشر اجازه داده شد تا بدترین کار را در حق "پسر انسان" انجام دهد و این در حالی بود که او نجات دهنده بشر بود. شاید شیطان فکر می کرد که پیروز شده اما این پسر خداوند بود که بر شیطان، گناه و مرگ غلبه کرد." چون وقت آن رسيده است كه خدا مردم دنيا را داوری كند و فرمانروای اين دنيا، يعنی شيطان را از قدرت بيندازد" ( یوحنا فصل 12 آیه 31؛ همچنین مراجعه شود به کولسیان فصل 2 آیه 15).

عیسی مسیح عذاب کشید و جان خود را فدا کرد تا نجات را برای هر کسی که به او ایمان آورد تضمین کند. شبی که او در باغ جستیمانی دستگیر شد، وظیفه خود را به سرانجام رسانید: "ای پدر، اگر خواست توست، اين جام رنج و زحمت را از مقابل من بردار، اما در اين مورد نيز می‌خواهم اراده تو انجام شود، نه خواست من" (لوقا فصل 22 آیه 42). جام رنج و زحمت از پیش روی مسیح برداشته نشد؛ او جام را برای ما سرکشید. راه دیگری برای نجات ما نبود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا عیسی باید درد و رنج زیادی می کشید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries