settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح بی گناه بود؟

جواب


بله، عیسی مسیح بی گناه بود، به همین دلیل ما می توانیم به زندگی ابدی در بهشت امیدوار باشیم. اگر او بی گناه نبود نمی توانست قربانی گناهان شود. نافرمانی آدم و حوا از خداوند باعث شد تا گناه وارد این دنیا شود (پیدایش فصل 3 آیه 6). نتیجه گناه همانطوری که خدا هشدار داد مرگ بود (پیدایش فصل 2 آیه 17). در نتیجه، انسان همراه با ذات گناه آلود بدنیا آمد (رومیان فصل 5 آیه های 12 تا 19) و این ذات آلوده به گناه از لحظه ای که نطفه انسان بسته می شود همراه اوست (مزامیر فصل 51 آیه 5). با همه اینها، کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی مسیح نیز مانند همه ما وسوسه شد (عبرانیان فصل 4 آیه 15)، اما هرگز گناه نکرد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21، اول یوحنا فصل 3 آیه 5). پطرس به روشنی این مطلب را بازگو می کند: «هرگز از او گناهی سر نزد، و دروغی از دهان او بيرون نيامد» (اول پطرس فصل 2 آیه 22). در واقع عیسی مسیح به دلیل اینکه خدا است نمی تواند گناه کند.

ماهیت موروثی گناه آلود ما علاوه بر اینکه شکافی بین ما و خالق ایجاد کرده است، همه ما را در معرض مرگ ابدی و جسمانی هم قرار داده است، برای اینکه جزای گناه مرگ است (رومیان فصل 6 آیه 23). و حال برای آشتی دوباره با خدا باید بخشیده شویم و «بدون ريختن خون، هيچ گناهی بخشيده نمی‌شود» (عبرانیان فصل 9 آیه 22). بعد اینکه آدم و حوا گناه کردند بدون ريختن خون، هيچ گناهی بخشيده نشد، خداوند لباسی برای پوشاندن بدن آنها تهیه کرد (پیدایش فصل 3 آیه 21) که برای تهیه این لباس خون حیوانی ریخته شد. با این وجود، قربانی شدن حیوانات گرچه نشان می دهد که مجازات گناه مرگ است اما تنها درمان موقتی گناه بود ولی خون آن حیوانات نمی توانست به طور کامل گناه را پاک کند (عبرانیان فصل 10 آیه 4 و 11).

قربانی های عهد قدیم پیش درآمدی برای عیسی مسیح به عنوان قربانی بی نقص و نهایی بود (عبرانیان فصل 7 آیه 27، فصل 10 آیه 10). تنها راه آشتی ما با خدا یک قربانی کامل و کافی بود، اگر عیسی مسیح بی گناه نبود نمی تواست این قربانی باشد و ما را با خدا آشتی دهد. پطرس می گوید، «خدا برای نجات شما بهايی پرداخت، تا شما را از قيد روش پوچ و باطل زندگی كه از اجداد خود به ارث برده بوديد، آزاد سازد؛ بهايی كه خدا برای آزادی از اين اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، بلكه خون گرانبهای مسيح بود كه همچون بره‌ای بی گناه و بی‌عيب قربانی شد» (اول پطرس فصل 1 آیه های 18 تا 19). در واقع، تنها خون بی گناه مسیح بود که بین ما و خدا آشتی و صلح برقرار کرد (کولسیان فصل 1 آیه 20). که نتیجه این صلح و آشتی از این قرار است: «شما را به پيشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتی در حضور خدا ايستاده‌ايد، به طوری كه ديگر او خلافی در شما نمی‌بيند تا به سبب آن، شما را سرزنش كند» (کولسیان فصل 1 آیه 22).

مرگ مسیح بی گناه بر روی صلیب در جلجتا، بهای کامل گناه را برای همه کسانیکه به او ایمان آورند پرداخت می کند. بنابراین چیزی که در سقوط انسان از دست او رفت، بر روی صلیب به او بازگشت. گناه از طریق یک انسان (آدم) وارد دنیا شد، خداوند توانست دنیا را از طریق یک انسان (عیسی مسیح عاری از گناه) نجات دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح بی گناه بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries