settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح و شیطان با هم برادر هستند؟

جواب


خیر، عیسی مسیح و شیطان برادر نیستند. عیسی مسیح خداست و شیطان یکی از مخلوقات اوست. نه تنها آنها برادر نیستند بلکه به اندازه شب و روز با هم فرق دارند. عیسی مسیح خدا در جسم انسان است؛ او خدای ابدی، دانا و حاکم مطلق است، در حالی که شیطان فرشته رانده شده ای است که برای اهداف خدا آفریده شد. این عقیده که عیسی مسیح و شیطان برادران معنوی یکدیگر هستند یکی دیگر از دروغ ها و آموزش های غلط مورمون ها (قدیسان آخر زمان) و تا حدودی شاهدان یهوه می باشد. این دو گره به عنوان فرقه شناخته شده اند، برای اینکه عقاید اساسی مسیحیت را انکار می کنند. با وجود اینکه آنها از اصطلاحات مسیحی مانند عیسی مسیح، خدا و رستگاری صحبت می کنند اما عقاید و آموزش های آنها در بنیادی ترین عقاید مسیحیت کاملا بدعت گذارانه هستند. ( لطفا به این نکته توجه کنید که امروز اکثر مورمون ها با جدیت این موضوع را انکار می کنند که عیسی مسیح و شیطان برادر هستند. با این وجود، این موضوع بخشی از تعالیم اساسی مورمون های اولیه بود).

این عقیده که عیسی مسیح و شیطان برادران معنوی می باشند از درک غلط و تحریف مورمون ها از کتاب مقدس می آید درست مانند برخی دیگر از آموزش های خارج از کتاب مقدس آنها که ادعا می کنند معتبر هستند. به طور ساده می توان گفت امکان ندارد شما کتاب مقدس را به روش هرمنوتیک مطالعه کنید و به این نتیجه برسید که عیسی مسیح و شیطان برادران معنوی هستند. کتاب مقدس بسیار واضح و روشن بیان می کند که عیسی مسیح خداوند است و هیچ جایگاهی پایین تر از آن را، مانند مورمون ها و دیگر عقاید فرقه ای، به او نسبت نمی دهد. کتاب مقدس همچنین واضح و روشن می گوید که خدا بالاتر از همه چیز است و هیچ نوع مقایسه ای بین عیسی مسیح و خداوند با شیطان نمی توان انجام داد.

مورمون ها معتقدند عیسی مسیح اولین فرزند روحانی خداوند با یکی از همسرانش است. آنها به جای اینکه عیسی مسیح را به عنوان خداوند بشناسند و بپذیرند، بر این باور هستند که او خدا شد، درست مانند همه آنها که روزی خدا خواهند شد. بر اساس عقیده مورمون ها، مبنی بر اینکه عیسی مسیح اولین فرزند روحانی خداوند است، بر شیطان یا لوسیفر که دومین فرزند معنوی خدا و برادر معنوی اوست برتری دارد. عجیب به نظر می رسد که آنها برای اثبات این حرف خود از کولسیان فصل 1 آیه 15 استفاده می کنند، در صورتی که این آیه می گوید: «مسيح چهرهٔ ديدنی خدای ناديده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد». و آیه 16 را در نظر نمی گیرند که می گوید: «در واقع، تمام هستی بوسيلهٔ عيسی مسيح بوجود آمد، يعنی هر آنچه در آسمان و بر زمين است، ديدنی و ناديدنی؛ عالم روحانی با فرمانروايان و تاج و تخت ايشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسيلهٔ مسيح و برای جلال او آفريده شدند». این آیه می گوید «همه چیز» که شامل شیطان و ارواح پلید او نیز می شود.

برای باور این مطلب که عیسی مسیح و شیطان برادران معنوی هستند باید گفته صریح کتاب مقدس را انکار کنیم. کتاب مقدس به صراحت می گوید عیسی مسیح همه چیز را آفرید و به عنوان شخص دوم تثلیث کاملا ذات الهی دارد. عیسی مسیح در بسیاری از متن ها ادعا کرد که خداست. در یوحنا فصل 10 آیه 30 می گوید «من و پدرم خدا يک هستيم». او نمی گوید که شخصی متفاوت و کم تر از خدا می باشد بلکه می گوید او کاملا خداست. در یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 5 به وضوح می خوانیم که او مخلوق نیست بلکه همه چیز را خودش آفریده است. «هر چه هست، بوسيلهٔ او آفريده شده و چيزی نيست كه آن را نيافريده باشد» (یوحنا فصل 1 آیه 3). آیا واضح تر از این می توان گفت؟ «همه چیز» یعنی همه چیزها که شامل خود شیطان هم می شود که مانند دیگر فرشته ها و ارواح پلید آفریده شد. کتاب مقدس می گوید شیطان یک فرشته رانده شده است که بر ضد خدا و عیسی مسیح شورش کرد. تنها رابطه ای که بین عیسی مسیح و شیطان وجود دارد رابطه خالق و مخلوق، داور عادل (عیسی مسیح) و مخلوق گناهکار (شیطان) است.

شاهدان یهوه نیز مانند مورمون ها بر این باور هستند که عیسی مسیح و شیطان برادران معنوی یکدیگر می باشند. گرچه مورمون ها و شاهدان یهوه گاهی خود را از این عقیده کنار می کشند برای اینکه کاملا متضاد با گفته کتاب مقدس است، اما به هر حال این چیزی است که بخشی از عقاید رسمی آنها می باشد.

مورمون ها معتقدند که نه تنها عیسی مسیح و لوسیفر فرزندان معنوی الوهیم هستند بلکه همه انسان ها نیز فرزندان معنوی او می باشند. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که خدا، فرشتگان و بشر همگی از یک جنس، نژاد و یک خانواده بزرگ هستند. به همین دلیل آنها معتقدند که یک روز خودشان مانند عیسی مسیح و خدای پدر می شوند. با وجود تفاوت واضح بین خدا به عنوان آفریننده و انسان به عنوان مخلوق در کتاب مقدس، باز هم فکر می کنند که روزی خدا می شوند. البته این همان دروغ قدیمی شیطان است که در باغ عدن در گوش آدم و حوا زمزمه کرد (پیدایش فصل 3 آیه 15). ظاهرا توهم تسخیر جایگاه خدا به خواسته همه گیر بشر تبدیل شده است.

عیسی مسیح در متی فصل 16 آیه 15 سوال مهمی را مطرح می کند: « شما مرا كه می‌دانيد؟ » این سوالی است که پاسخ آن برای نجات یافتن بسیار مهم است و پاسخ مورمون ها و شاهدان یهوه به این سوال اشتباه است. جواب آنها که عیسی مسیح برادر معنوی شیطان می باشد اشتباه است. عیسی مسیح خدای پسر است و خدای پدر در بدن جسمانی او ساکن است (کولسیان فصل 2 آیه 9). او شیطان را آفرید و روزی فرا خواهد رسید که او را برای نافرمانی و شورش بر ضد خدا به دریاچه آتش خواهد افکند. متاسفانه در روز قیامت کسانی هم که دروغ شیطان را باور کردند همراه او و ارواح پلیدش به دریاچه آتش فرستاده خواهند شد. خدای مورمون ها و شاهدان یهوه آن خدایی نیست که در کتاب مقدس از خودش رونمایی کرده است. امیدی برای نجات آنها وجود ندارد، مگر اینکه توبه کنند، او را بشناسند و بپرستند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح و شیطان با هم برادر هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries