چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟ چگونه عیسی مسیح می تواند قانون استراحت روز سبت را بطور کامل انجام دهد؟ معنای اینکه عیسی مسیح صاحب روز سبت است چیست؟">
settings icon
share icon
سوال

چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟

جواب


نکته کلیدی برای درک اینکه چرا عیسی مسیح روز سبت (روز استراحت) ما می باشد ریشه در واژه عبری “سبت” به معنی “روز استراحت ، روزی که نباید در آن کار کرد” دارد. منشاء این روز به زمان آفرینش هستی باز می گردد.بعد از آفرینش آسما نها و زمین در شش روز ، “ با فرا رسيدن روز هفتم، خدا كار آفرينش را تمام كرده، دست از كار كشيد “ (پیدایش فصل 2 آیه 2). این بدان معنی نیست که خداوند خسته شده بود و نیاز به استراحت داشت. میدانیم که خداوند قادر مطلق است. حتی دشوارترین کارها نیز ذره ای از قدرت و انرژی او کم نمی کند. پس اینکه خداوند در روز هفتم به استراحت پرداخت به چه معناست؟ به سادگی می توان گفت که او از کار دست کشید و استراحت کرد. دانستن این نکته برای درک روز سبت و نقش عیسی مسیح به عنوان روز سبت ما مهم است.

خداوند از مثال استراحت خود در روز هفتم خلقت استفاده کرد تا روز سبت را برای قوم خود بنیان نهد. در خروج فصل 20 آیه های 8 تا 11 و تثنیه فصل 5 آیه های 12 تا 15، خداوند چهارمین فرمان از ده فرمان را برای قوم اسرائیل تعیین می کند و دستور این است که روز سبت را به خاطر بسپارید و آن را مقدس بشمارید. اسرائیلی ها باید یک روز از هفت روز هفته را استراحت کنند و دست از کار بکشند و همین قانون را برای حیوانات و خدمتکاران خود نیز اجرا کنند. این عمل یک استراحت مطلق از کار بود. هرکاری که آنها مشغول انجام آن بودند باید در این روز کنار گذاشته می شد. (لطفا مقاله ما درباره روز سبت، شنبه ها یا یک شنبه ها، و نگه داشتن روز سبت را مطالعه کنید). روز سبت تعیین شد تا مردم در آن روز کاملا استراحت کنند و روز جدیدی را از فردای آن روز آغاز نمایند.

زوایای مختلف روز سبت، نمادی از آمدن مسیح بود، که استراحت همیشگی از کار و زحمت (کار و زحمت برای رسیدن به نجات و رستگاری با تکیه بر اعمال خودشان) را برای ایمانداران فراهم آورد. بر اساس قوانین عهد قدیم، یهودی ها بطور پیوسته در حال کار بودند تا خود را مقبول خداوند سازند. آنها سعی می کردند تا ازتعداد بیشماری از بایدها و نبایدها در قوانین آیینی، قانون معبد و قانون مدنی و غیره تبعیت کنند. البته که آنها نمی توانستند از همه این قوانین تبعیت کنند، بنابراین خداوند برای آنها امکان هدیه قربانی را فراهم آورد تا بتوانند با ارائه هدیه قربانی و بخشیده شدن گناه، دوباره رابطه خود را با خدا بطور موقتی برقرار کنند. همانطور که باید بعد از روز سبت دوباره کار و تلاش را شروع می کردند، این کار را باید در رابطه با هدایای قربانی برای بخشیده شدن گناهان نیز دوباره تکرار می کردند. عبرانیان فصل 10 آیه 1 می گوید که “شريعت و تشريفات مذهبی يهود فقط نمونه‌ای نارساست از بركاتی كه بنا بود مسيح برای ما به ارمغان بياورد. مطابق اين شريعت، هر ساله حيوانی قربانی می‌شود، اما اين قربانی به هيچ وجه قادر نيست آنانی را كه پايبند احكام شريعت هستند، رستگار سازد”. با این وجود، همه این قربانی ها اشاره ای به آینده دارد. این قربانی ها برای پیشگویی درباره آمدن قربانی نهایی که همان عیسی مسیح بر روی صلیب بود اعطا می شدند. “اما مسيح خود را فقط يک بار به عنوان قربانی به خدا تقديم كرد تا گناهان را بيامرزد؛ و پس از آن، در بالاترين مكان عزت و افتخار، به دست راست خدا نشست” (عبرانیان فصل 10 آیه 12). بعد از اعطای آخرین قربانی، عیسی مسیح کار را به انجام رسانید و استراحت کرد برای اینکه کار دیگری نمانده بود تا انجام شود. کار رستگاری و نجات انجام شد ( یوحنا فصل 19 آیه 30). به خاطر کاری که عیسی مسیح انجام داد، ما برای بیگناه محسوب شدن در نظر خداوند دیگر نیازی به تبعیت از قوانین شریعت نداریم. عیسی مسیح آمد تا ما در خداوند و نجاتی که برای ما فراهم کرد استراحت کنیم.

ویژگی مهم دیگر روز سبت این است که خداوند آن را برکت داد، تطهیر کرد و مقدس ساخت. ما در اینجا دوباره شاهد نماد عیسی مسیح به عنوان روز سبت خود هستیم؛ پسر کامل و مقدس خداوند همه ایمانداران را تطهیر و مقدس کرد. همانگونه که خداوند روز سبت را تطهیر کرد، مسیح را نیز تطهیر کرد و به این جهان فرستاد (یوحنا فصل 10 آیه 36). با عیسی مسیح، ما از سختی ها و تلاش های شخصی (برای آمرزش گناه) استراحت خواهیم کرد برای اینکه عیسی مسیح پاک و مقدس در ما قرار گرفته است. “زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آن طور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم” (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). ما در عیسی مسیح به استراحت روحانی دست یافته ایم نه برای یک روز در هفته بلکه برای همیشه.

عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ماست، “چون من صاحب اختيار روز شنبه نيز می‌باشم” (متی فصل 12 آیه 8). همانطور که خداوند به جسم انسان درآمد، خودش نیز معنی واقعی سبت را تعیین می کند برای اینکه خودش آن را تاسیس کرد و خود او (عیسی مسیح) روز سبت ما در جسم انسان می باشد. زمانیکه عیسی مسیح برای شفا دادن در روز سبت مورد انتقاد فریسیان قرار گرفت، به آنها یادآوری کرد که اگر گوسفندی در روز سبت به چاه بیفتد بی درنگ و بی شک آن را نجات خواهند داد. او آمده تا “گوسفندان” گمشده خود را پیدا کند و نجات دهد و برای اینکار می تواند قانون سبت را بکشند. مردم از گوسفندان مهمتر هستند و نجاتی که عیسی مسیح فراهم کرده از قوانین شریعت مهم تر است. عیسی مسیح با گفتن این جمله در مرقس فصل 2 آیه 27 “روز شنبه برای استراحت انسان بوجود آمد، نه انسان برای روز شنبه”، دوباره این اصل را بازگو کرد که روز سبت تاسیس شد تا انسان از کار و تلاش دست بکشد و استراحت کند. فریسیان سبت را به روزی پر از قوانین مشکل و طاقت فرسا تبدیل کرده بودند. عیسی مسیح آمد تا با لطف خود ما را از بند قوانین شریعت آزاد کند (یوحنا فصل 1 آیه 17، رومیان فصل 6 آیه 14). او صاحب روز شنبه است، کسی که خاطر ما را از بدست آوردن نجات توسط خودمان آسوده کرد. با داشتن عیسی مسیح، از تلاش برای نجات خود توسط خودمان دست می کشیم و استراحت می کنیم و به کار نجات بخش او ایمان می آوریم.

کتاب عبرانیان فصل 4، متن صریح و قاطع در مورد عیسی مسیح به عنوان روز سبت ما می باشد. به ما گفته شده است تا وارد روز سبت عیسی مسیح شویم. راه دیگر این است که قلب های خود را بر علیه او سخت کنیم همان کاری که اسرائیلی ها در بیابان کردند. به دلیل بی ایمانی شان، خداوند از ورود فرزندان اسرائیل به سرزمین موعود جلوگیری کرد: “قسم خورد كه ديگر هرگز اجازه ندهد ايشان وارد سرزمين موعود گردند و در آنجا آرامش يابند” (عبرانیان فصل 3 آیه 11). نویسنده عبرانیان از ما عاجزانه می خواهد تا اشتباه اسرائیلی ها را با رد کردن سبت خداوند در عیسی مسیح تکرار نکنیم. “از اين امر پی می‌بريم كه فرصتی برای استراحت و آرامش كامل، در محلی انتظار قوم خدا يعنی ما را می‌كشد؛ و مسيح قبلاً وارد اين محل شده است. او اكنون در آنجاست و استراحت می‌كند، همانگونه كه خدا بعد از آفرينش استراحت نمود. پس بياييد تا ما نيز نهايت تلاش و كوشش خود را بكنيم تا وارد آن محل و مكان آرامش خدا گرديم، و مواظب باشيم مبادا مانند بنی‌اسرائيل، در اثر نافرمانی از ورود به آنجا محروم شويم” (عبرانیان فصل 4 آیه های 9 تا 11).

روز سبت و استراحت دیگری غیر از عیسی مسیح وجود ندارد. خود او به تنهایی قوانین شریعت را ادا کرد، و خود او به تنهایی هدیه قربانی برای پرداخت تاوان گناهان را فراهم کرده است. عیسی مسیح را خداوند برای ما فراهم کرده است تا از تلاش شخصی خود برای رسیدن به نجات رهایی یابیم. مبادا این تنها راه نجات را رد کنیم (یوحنا فصل 14 آیه 6). پاسخ خداوند برای کسانیکه برنامه های او را رد می کنند در اعداد فصل 15 آمده است. در این فصل از مردی صحبت شده که بر خلاف دستور واضح و مشخص خداوند برای روز سبت، مشغول جمع کردن هیزم در بیابان بود. این کار یک گناه اختیاری در روز روشن و نافرمانی از دستور الهی بود. “خداوند به موسی فرمود: اين شخص بايد كشته شود. تمام قوم اسرائيل او را در خارج از اردوگاه سنگسار كنند تا بميرد” (آیه 35). بنابراین این سرنوشت برای همه کسانیکه سبت خداوند در عیسی مسیح را رد می کنند اتفاق خواهد افتاد. “چگونه امكان دارد كه ما از مجازات بگريزيم، اگر نسبت به چنين نجات عظيمی بی‌اعتنا باشيم؟” (عبرانیان فصل 2 آیه 3).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries