settings icon
share icon
سوال

آیا قیام عیسی مسیح حقیقت دارد؟

جواب


کتاب مقدس مدارک و شواهد مفصلی مبنی بر قیام عیسی مسیح از مردگان، ارائه می دهد. قیام مسیح در متی فصل 28 آیه های 1 تا 20؛ مرقس فصل 16 آیه های 1 تا 20 ؛ لوقا فصل 24 آیه های 1 تا 53 ؛ و یوحنا فصل 20 آیه های 1 تا 21 و فصل 21 آیه 25 ثبت شده است. مسیح قیام کرده در کتاب اعمال رسولان (اعمال فصل 1 آیه های 1 تا 11) ظاهر شد. از این نوشته ها می توان به چندین مدرک برای اثبات قیام مسیح رسید. اول از همه، تغییر زیادی که در شاگردان بوجود آمد. آنها از یک عده افرادی که وحشت زده بودند و خود را مخفی کرده بودند، به شاهدانی قوی و با شهامت تبدیل شدند که انجیل را به همه دنیا موعظه کردند. چه چیز دیگری به غیر از ظاهر شدن عیسی مسیح به آنها، می تواند این تغییرات بزرگ در وجود آنها را توضیح دهد.

دومین دلیل، زندگی پولس رسول بود. چه چیزی او را از یک آزاردهنده کلیسا به یک رسول کلیسا تبدیل کرد؟ این وقتی بود که عیسی مسیح قیام کرده، در راه به دمشق به او ظاهر شد (اعمال فصل 9 آیه های 1 تا 6). سومین دلیل قانع کننده، قبر خالی است. اگر مسیح بر نخواسته بود، پس بدن او کجاست؟ شاگردان و دیگران قبری را که او را در آن دفن کردند، دیدند. وقتی بر گشتند، بدن او در آنجا نبود. فرشتگان اعلام کردند که او چنانکه وعده داده بود از مردگان قیام کرده است (متی فصل 28 آیه های 5 تا 7). چهارم اینکه او بعد از قیامش به مردم زیادی ظاهر شد ( متی فصل 28 آیه های 5و9و16و17 ؛ مرقس فصل 16 آیه 19 ، لوقا فصل 24 آیه های 13 تا 35؛ یوحنا فصل 20 آیه های 19 و 24 و 26 تا 29 و فصل 21 آیه های 1 تا14؛ اعمال فصل 1 آیه های 6 تا 8؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه های 5 تا 7).

دلیل دیگر قیام مسیح ارزش و اهمیت زیادی بود که رسولان به قیام او دادند. یک متن کلیدی درباره قیام مسیح اول قرنتیان فصل 15 است. در این فصل، پولس رسول توضیح می دهد که چرا درک کردن و ایمان به قیام عیسی مسیح دارای بیشترین اهمیت می باشد. قیام مسیح به دلایل زیر اهمیت دارد:

1) اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، ایمانداری هم وجود نداشت ( اول قرنتیان فصل 15 آیه های 12 تا 15).

2) اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، مرگ او برای آمرزش گناهان کفایت نمی کرد (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 16 تا 19). قیام مسیح ثابت کرد که مرگ او به عنوان تاوان گناهان از طرف خدا پذیرفته شد. اگر او فقط مرده بود و مرده می ماند، این نشان می داد که مرگ او کفایت نکرده بود. در نتیجه، ایمانداران از گناهانشان بخشیده نمی شدند و بعد از مرگ، مرده می ماندند (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 16 تا 19). آنوقت چیزی بعنوان حیات ابدی وجود نداشت (یوحنا فصل 3 آیه 16). "اما واقعيت اينست كه مسيح پس از مرگ، دوباره زنده شد؛ او نخستين فرد از ميان كسانی است كه در روز قيامت زنده خواهند شد" ( اول قرنتیان فصل 15 آیه 20).

و در آخر، کلام خدا بطور واضح می گوید همه آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، همانند عیسی مسیح، بعد از مرگ دوباره و بطور ابدی زنده خواهند شد (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 20 تا 23). اول قرنتیان فصل 15 توضیح می دهد که چطور قیام مسیح پیروزی او را بر مرگ ثابت می کند و به ما قدرت می دهد که زندگی پیروزمندانه ای بر گناه داشته باشیم (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 24 تا 34). و توضیح می دهد که بدن جدیدی که دریافت خواهیم کرد چقدر پر جلال و باشکوه خواهد بود (1 قرنتیان فصل 15 آیه های 35 تا 49) و می گوید که در نتیجه قیام مسیح، همه کسانی که به او ایمان می آورند، پیروزی نهایی بر مرگ دارند (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 50 تا 58).

قیام مسیح چه حقیقت پر شکوهی است! "بنابراين، ای عزيزان، از آنجا كه پيروزی ما در آينده حتمی است، پس در ايمان قوی و ثابت قدم بمانيد و همواره مشغول خدمت به خداوند باشيد، چون می‌دانيد كه خدمتتان به خداوند بی‌نتيجه نيست، و در قيامت هركس پاداش اعمال خود را خواهد يافت" (اول قرنتیان فصل 15 آیه 58). بر اساس کتاب مقدس، قیام عیسی مسیح حقیقتی انکار ناپذیر است. کتاب مقدس قیام عیسی مسیح را ثبت کرده و می گوید که بیش از پانصد نفر شاهد آن بودند و دلایل تاریخی زیادی می آورد تا اصل حیاتی ایمان مسیحی یعنی قیام مسیح را بنا نماید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا قیام عیسی مسیح حقیقت دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries