settings icon
share icon
سوال

اگر عیسی خدا بود، چگونه می توانست به درگاه خدا دعا کند؟ آیا عیسی به درگاه خود دعا می کرد؟

جواب


برای درک دعای عیسی مسیح به عنوان خداوند بر روی زمین به درگاه پدر آسمانی خویش، باید درک کنیم که پدر جاودان و پسر جاودان، قبل از اینکه مسیح صورت انسانی‌ به خود بگیرد، رابطه‌ای جاودان داشته اند. لطفا یوحنا فصل 5 آیه های 19 تا 27 به ویژه آیه ۲۳ را که در آن عیسی می گوید که پدر، پسر را فرستاده است، بخوانید (هم چنین به یوحنا فصل 15 آیه 10 مراجعه کنید).عیسی زمانی که در بیت لحم متولد شد، پسر خدا نشد بلکه او همواره از ازل پسر خدا بوده است، هنوز هم پسر خدا است و همیشه خواهد بود.

اشعیا فصل 9 آیه 6 به ما می گوید که پسر داده شد و کودک به دنیا آمد. عیسی همیشه بخشی از وحدت سه گانه، همراه با روح القدس بوده است. وحدت سه گانه (تثلیث) همیشه وجود داشته است، خدا ی پدر، خدا ی پسر، و روح القدس؛ نه سه خدا بلکه یک خدا که در سه شخصیت وجود دارد. عیسی می آموزد که او و پدرش یکی هستند (یوحنا فصل 10 آیه 30 )، به این معنی که او و پدرش از یک ذات و یک جوهر هستند. پدر، پسر و روح القدس، سه شخصیت هم تراز، با عنوان خداوند هستند. این سه شخص رابطه‌ای جاودان، داشته‌اند و خواهند داشت.

هنگامی که عیسی، پسر ابدی خدا، قالب انسانی بی‌گناه را بر خود گرفت، او همچنین صورت یک خادم را که شکوه و عظمت آسمانی خود را رها کرده است، پذیرفت (فیلیپیان فصل 2 آیه های 5 تا 11 ). به عنوان خدا مجسم ( خدا در وجود انسان)، او باید (عبرانیان فصل 5 آیه 8 ) هنگامی که توسط شیطان وسوسه شد، به ناحق توسط انسان متهم شد، توسط مردم خود طرد شد، و در نهایت به صلیب کشیده شد، از پدر آسمانی اطاعت می کرد. دعای او بر پدر آسمانی اش برای درخواست قدرت ( یوحنا فصل 11 آیه های 41 تا 42) و حکمت (مرقس فصل 1 آیه 35 ، فصل 6 آیه 46 ) بود. دعای او نشان داد که عیسی مسیح در قالب انسانی برای به انجام رساندن طرح رستگاری، به پدرش وابسته است، همانطور که در دعای خود به عنوان کاهن اعظم در یوحنا فصل 17 این حقیقت را به ما نشان داده است. دعای او نشان داد که او تسلیم مطلق اراده ی پدر خود، یعنی‌ مصلوب شدن و پرداخت بهای گناهان (مرگ) ما است، به این علت که ما قانون خدا را شکسته ایم (متی‌ فصل 26 آیه های 31 تا 46). البته، او به صورت جسمانی و فیزیکی از قبر بر خاست، بخشش و زندگی ابدی را برای کسانی که از گناه توبه کنند و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آورند به ارمغان آورد.

هیچ مشکلی در اینکه خدای پسر به جانب خدای پدر دعا کند و یا با او صحبت کند، وجود ندارد. همانطور که گفته شد آنها قبل از اینکه مسیح به انسان تبدیل شود، رابطه ای ازلی داشته اند. این رابطه در انجیل به تصویر کشیده شده است و به همین سبب است که ما می توانیم ببینیم که چگونه پسر خدا در قالب انسانی خود، در نهایت خواست پدر خود را به سرانجام رسانید که در نتیجه آن، نجات و رستگاری را برای فرزندان او به ارمغان آورد ( یوحنا فصل 6 آیه 38 ).اطاعت مداوم و بی وقفه عیسی مسیح از پدر آسمانی خود، توسط دعا‌های او، قدرت یافت و متمرکز شد. این نوع دعا، سر مشقی برای ما می باشد تا از روش دعا کردن او پیروی کنیم.

از الوهیت عیسی مسیح هنگام دعا به جانب پدر آسمانیش کاسته نشد بود. او برای ما مجسم ساخت که حتی به عنوان یک انسان بیگناه، برای به انجام رساندن هدف پدر آسمانی، نیازمند دعا کردن هستیم. دعای عیسی مسیح به جانب پدر، نشانه ای از رابطه او در تثلیث بود وهم چنین مثالی برای ما که متوجه شویم که برای نیرو و حکمتی که نیاز داریم باید به خدا از طریق دعا تکیه کنیم. همانطورکه عیسی مسیح، به عنوان خدا مجسم، نیاز به یک زندگی پرشور و دعا محور داشت ، پیروان او نیز به آن نیازمندند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگر عیسی خدا بود، چگونه می توانست به درگاه خدا دعا کند؟ آیا عیسی به درگاه خود دعا می کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries