settings icon
share icon
سوال

اگر تاوان گناهان ما جهنم ابدی است، و اگر عیسی مسیح ابدیت در جهنم را نگذرانده است، پس مرگ او چگونه تاوان گناهان ما را پرداخت می کند؟

جواب


این پرسش را زمانی می توانیم مطرح کنیم که عیسی مسیح را یک انسان عادی در نظر بگیریم. اما دلیل اینکه عیسی مسیح مجبور نبود ابدیت را جهنم سپری کند این است که او یک انسان عادی نیست بلکه انسان-خدا است. دومین شخص تثلیث شکل انسان به خود گرفت، به روی زمین آمد و میان انسانها زندگی کرد. اما او انسانی مانند انسانهای دیگر نبود، چراکه ذات او الهی یعنی بی نقص، پاک و ابدی بود.

متن های متعددی در کتاب مقدس این حقیقت را تایید می کنند.

«در ازل، پيش از آنكه چيزی پديد آيد، «كلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست. هر چه هست، بوسيلهٔ او آفريده شده و چيزی نيست كه آن را نيافريده باشد.... «كلمهٔ خدا» انسان شد و بر روی اين زمين و در بين ما زندگی كرد. او لبريز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شكوه او را به چشم خود ديديم، بزرگی و شكوه فرزند بی‌نظير پدر آسمانی ما، خدا» (یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 3 و آیه 14).

این متن می گوید کلمه ابدی، ذات الهی دارد، به شکل انسان درمی آید و بین ما ساکن می شود. پولس درباره عیسی مسیح می گوید: «در مسيح طبيعت و ذات الهی، به طور كامل، در يک بدن انسانی ظاهر شده است» (کولسیان فصل 2 آیه 9).

با در نظر گرفتن این مطالب، نگاه دقیق تری به این سوال می اندازیم. تاوان گناهان ما قطعا جهنم ابدی است. کتاب مقدس می گوید همه ما گناهکاریم (رومیان فصل 3 آیه 23) و تاوان گناه مرگ است (رومیان فصل 6 آیه 23). کتاب مکاشفه به ما می گوید کسانی که نامشان در کتاب حیات بره وجود ندارد برای همیشه به دریاچه آتش فرستاده خواهند شد و تا ابد عذاب خواهند کشید (مکاشفه فصل 2 آیه 10 و 15).

اما مرگ عیسی مسیح چگونه می تواند تاوان گناهان همه انسانها را بدهد؟ این همان نقطه ای است که در آن به بحث خدا-انسان بودن عیسی مسیح می رسیم. اگر عیسی مسیح یک انسان عادی بود ( یعنی گناهکار بود)، مرگ او حتی نمی توانست تاوان گناهان خودش را بپردازد چه برسد به گناهان دیگران. اما عیسی مسیح یک انسان عادی نیست، او خدا در جسم انسان است. او به عنوان یک انسان عادی مانند همه کسانی است که جانش را برای آنها فدا کرد. او به عنوان یک انسان کاملا بی گناه می تواند تاوان گناهان دیگران را بپردازد، بدون اینکه خودش نیاز به پرداخت تاوان گناه داشته باشد. در آخر، او به عنوان خدا می تواند خشم خدای پدر به دلیل گناهان ما را فرونشاند.

گناه بر ضد خدای ابدی، تاوان ابدی دارد. به همین دلیل، تاوان گناهان ما باید به صورت ابدی پرداخت شود. یا یک موجود موقتی (انسان) باید تاوان گناهان خود را بطور ابدی پرداخت کند، یا یک موجود ابدی (عیسی مسیح) باید تاوان گناهان را یکبار برای همیشه بدهد. گزینه دیگری وجود ندارد. گناه بر ضد خداوند مقدس و ابدی نیازمند پرداخت تاوان معادل آن یعنی جزای ابدی می باشد، حتی ابدیت در جهنم نیز نمی تواند خشم خداوند مقدس در برابر گناه را فرونشاند. تنها یک موجود الهی می تواند خشم ابدی خدا در برابر گناه را آرام کند. این کار نیازمند یک وجود ابدی است که مانند انسان شود، به جای او برای گناهان او بمیرد تا خشم خدا از بین برود. عیسی مسیح به عنوان یک خدا-انسان تنها نجات دهنده می تواند باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگر تاوان گناهان ما جهنم ابدی است، و اگر عیسی مسیح ابدیت در جهنم را نگذرانده است، پس مرگ او چگونه تاوان گناهان ما را پرداخت می کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries