settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح چه مدتی روی صلیب باقی ماند؟

جواب


عیسی مسیح تقریبا شش ساعت روی صلیب بود. «کاهنان اعظم و علمای دین و مشایخ نیز او را مسخره کرده، می‌گفتند:  دیگران را نجات می‌داد اما نمی‌تواند خودش را نجات دهد! اگر پادشاه اسرائیل است همین الان از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان بیاوریم؟ او به خدا توکل کرد، پس اگر خدا دوستش دارد، بگذار نجاتش دهد، زیرا ادعا می‌کرد که پسر خداست!» (متی فصل 27 آیه های 41 تا 43). در امپراتوری روم باستان، تصلیب (به صلیب کشیدن) روش مجازات کسانی بود که حکم اعدام گرفته بودند. حکم صلیب معمولا برای بردگان، شورشیان، خارجی ها و کسانی که جرایم بسیار بدی مرتکب شده بودند اجرا میشد.

حاکمان دینی یهود برای حذف عیسی مسیح و حفظ قدرت خودشان برنامه ای ریختند تا مسئولان رومی را به کشتن عیسی مسیح ترغیب کنند (مرقس فصل 14 آیه 1؛ نگاه کنید به یوحنا فصل 19 آیه های 12 و 15). رهبرای دینی یهود عیسی مسیح را به اغتشاش و ادعای پادشاهی متهم کردند. عیسی مسیح با اتهام اغتشاش به جای سنگسار (روش باستانی یهودیان برای اعدام) به صلیب رومی ها سپرده شد.

تصلیب نه تنها برای کشتن بلکه برای درس عبرت دیگران نیز به کار گرفته میشد. قربانیان صلیب باید تحقیر می شدند و برای این کار اغلب لخت مادرزاد به صلیب کشیده می شدند. مصلوب شدن یک ننگ بود و در قانون شریعت لعنت به همراه داشت (غلاطیان فصل 3 آیه 13؛ فصل 5 آیه 11) . مصلوب شدن روش بسیار دردناکی بود، برای اینکه روند مرگ بسیار آهسته و دردناک اتفاق می افتاد. برخی از مردم بسته به شرایط می توانستند روزها پس از میخکوب شدن روی صلیب دوام بیاورند.

پاسخ به این سوال که عیسی مسیح چه مدت زمانی روی صلیب بود مشکل است برای اینکه در انجیل ها از دو سیستم زمانی استفاده شده است. متی، مرقس و لوقا از سیستم زمانی یهودی استفاده کرده اند. مرقس، با استفاده از سیستم زمانی یهودی، می گوید، «آنگاه او را بر صلیب میخکوب کردند و برای تقسیم جامه‌هایش قرعه انداختند تا ببینند هر یک چه قسمتی نصیبش می‌گردد. تقریباً سه ساعت به ظهر مانده بود که او را مصلوب کردند» (مرقس فصل 15 آیه های 24 تا 25). بر اساس این آیه، تصلیب عیسی مسیح ساعت 6 صبح آغاز شد.

متی نیز بر اساس سیستم زمانی یهودی می گوید، «آن روز، از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر، تاریکی تمام آن سرزمین را فراگرفت» (متی فصل 27 آیه 45). تاریکی از 12 ظهر تا 3 بعداز ظهر ادامه پیدا کرد. این سه ساعت پایانی عیسی مسیح روی صلیب بود. در پایان آن زمان «عیسی فریاد بلند دیگری برآورد و روح خود را تسلیم کرد» (متی فصل 27 آیه 50). پس از اینکه سرباز رومی از مرگ او اطمینان حاصل کرد (یوحنا فصل 19 آیه 34) بدن بی جان عیسی مسیح را پایین آوردند. او تقریبا از 9 صبح تا 3 بعدازظهر یعنی 6 ساعت روی صلیب بوده است.

یوحنا جزئیات محاکمه ی عیسی مسیح در برابر پونتیوس پیلاتس را بر اساس سیستم زمانی رومی حدود ساعت 6 ثبت کرده است (یوحنا فصل 19 آیه 14). رومی ها شمردن ساعت را از نیمه شب آغاز می کردند بنابراین محاکمه از 6 صبح آغاز شده است.

بنابراین با استفاده از سیستم زمانی رومی:

ساعت ششم - عیسی مسیح حدود ساعت 6 صبح توسط پیلاتس محاکمه شد.

سپس بر اساس سیستم زمانی یهودی:

ساعت سوم: 9 صبح مراسم تصلیب آغاز می شود

ساعت ششم: دوازده ظهر تاریکی آغاز می شود

ساعت نهم: عیسی مسیح ساعت 3 بعداز ظهر جان می سپارد.

در نتیجه، محاکمه ی عیسی مسیح تقریبا ساعت 6 صبح آغاز شد. تصلیب سه ساعت پس از آن آغاز شد و حدود شش ساعت پس از آن هم جان سپرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح چه مدتی روی صلیب باقی ماند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries