settings icon
share icon
سوال

اینکه عیسی مسیح میانجی بین ما و خداست یعنی چه؟

جواب


میانجی به کسی گفته می شود که بین دو طرف دعوا واسطه می شود تا اختلافات را پایان دهد. میانجی تلاش می کند تا تنش بین دو طرف را کاهش داده و مشاجره و اختلاف پایان پذیرد. بین خدا و انسان تنها یک میانجی وجود دارد و او هم عیسی مسیح است. در این مقاله به دعوای بین خدا و انسان می پردازیم و اینکه چرا عیسی مسیح میانجی است و اینکه چرا خودمان به تنهایی نمی توانیم با خداوند روبرو شده و اختلاف را پایان دهیم.

دعوای خدا با ما بر سر گناه است. گناه در کتاب مقدس، زیرپا گذاشتن قانون خدا (اول یوحنا فصل 3 آیه 4) و شورش بر ضد او (تثنیه فصل 9 آیه 7، یوشع فصل 1 آیه 18) تعریف شده است. خدا از گناه متنفر است و آن مانند شکافی بین ما و خدا قرار گرفته است. «هيچكس نيكوكار نيست، در تمام عالم، يک بی‌گناه هم يافت نمی‌شود» (رومیان فصل 3 آیه 10). همه انسانها به واسطه گناهی که از آدم و حوا به ارث می برند گناهکار هستند، مانند گناهانی که روزانه مرتکب می شویم. تنها مجازات عادلانه برای گناه، مرگ است (رومیان فصل 6 آیه 23)، نه تنها مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). مجازات عادلانه گناه، زندگی ابدی در جهنم است.

ما خودمان هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم تا برای میانجی گری بین ما با خدا کافی باشد. هیچ اندازه ای از انجام کارهای خوب ویا انجام قوانین خدا نمی توانست ما را از نظر خدا بی گناه کند (اشعیا فصل 64 آیه 6، رومیان فصل 3 آیه 20، غلاطیان فصل 2 آیه 16). بدون میانجی باید تمامی ابدیت را در جهنم می گذراندیم و نجات از گناهان با تکیه بر خودمان غیرممکن بود. اما هنوز هم امیدی هست! «ميان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح كه جان خود را فدای تمام بشريت كرد تا با اين كار، خدا و انسان را با يكديگر آشتی دهد» (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5). عیسی مسیح هرکسی که به او ایمان می آورد را در برابر تخت شکوه و جلال خداوند قرار می دهد. همانطوری که وکیل از موکل خود دفاع می کند و به قاضی می گوید: «عالیجناب! موکل بنده عاری از هر نوع جرم و گناهی است»، او هم از ما دفاع می کند. این در مورد ما هم صدق می کند. ما یک روز با خدا روبرو می شویم اما به عنوان گناهکارانی که گناهشان به خاطر مرگ فداکارانه عیسی مسیح بخشیده شده است. وکیل، همه گناهان ما را به گردن گرفت.

مدرک دیگری از این حقیقت آرامش بخش را در عبرانیان فصل 9 آیه 15 می بینیم: « به اين ترتيب، مسيح با اين پيمان جديد آمد تا تمام كسانی كه از جانب خدا دعوت شده‌اند، بتوانند به سوی او آمده، بركات ابدی موعود را بيابند؛ زيرا مسيح در راه گناهان ايشان فدا شد تا ايشان را از مجازات گناهانی كه در چارچوب شريعت قديم مرتكب شده‌اند، آزاد سازد». این برکت به خاطر میانجی بزرگ است که می توانیم درون لباس پاکی و درستکاری عیسی مسیح در درگاه خدا بایستیم. عیسی مسیح بر روی صلیب، گناهان ما را با نیکی و راستی خودش تعویض کرد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). میانجی گری او تنها راه نجات است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اینکه عیسی مسیح میانجی بین ما و خداست یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries