settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح در بدنی شبیه به بدن انسان جسمانی و گناهکار فرستاده شد یعنی چه؟

جواب


رومیان فصل 8 آیه های 3 تا 4 می گوید، «شریعت موسی به سبب ناتوانی طبیعت گناه‌آلود ما، قادر نبود ما را نجات بخشد. به همین دلیل، خدا کاری را انجام داد که شریعت قادر به انجامش نبود. او پسر خود را در بدنی شبیه به بدنی که ما گناهکاران داریم، فرستاد. و در آن بدن، پایان سلطۀ گناه بر ما را اعلان داشت، از این طریق که پسر خود را به‌عنوان قربانی‌ای برای گناهان ما فرستاد. پس حال، قادریم احکام و دستورهای خدا را اطاعت کنیم، زیرا ما دیگر از طبیعت گناه‌آلود خود پیروی نمی‌کنیم بلکه از روح خدا.» برای درک اینکه عیسی مسیح در بدن شبیه بدن انسان جسمانی و گناهکار آمد ابتدا باید چندین اصطلاح را تعریف کنیم.

وقتی کتاب مقدس درباره «بدن» (منظور بدن جسمانی انسان است که تمایلات فیزیکی و جنسی دارد نه روح و ذهن او) صحبت می کند (یوحنا فصل 6 آیه 63، رومیان فصل 8 آیه 8)، معمولا به تمایل بشر برای ارتکاب گناه اشاره می کند که آن را از آدم به ارث برده است (رومیان فصل 5 آیه 12). آدم و حوا با انتخاب خودشان از دستور خدا سرپیچی کردند و به بدن های گناهکار تبدیل شدند. در آن لحظه، گناه وارد دنیای کامل و بی نقص خدا شد (پیدایش فصل 3). همه انسان ها از آدم به وجود آمده اند به همین دلیل ذات رانده شده او را به ارث برده اند. بنابراین همه انسان ها گناهکار به دنیا می آیند (رومیان فصل 3 آیه های 10، 23).

کلمه «شبیه» از شباهت می آید و به معنی یکسان و یکجور در ماده یا ذات نیست، بلکه فقط به معنی شباهت ظاهری به چیزی است. شبیه چیزی بودن مانند آن چیز بودن است. به عنوان مثال، بت ها شبیه به پرندگان، هیولاها و آثار دستی هستند (رومیان فصل 1 آیه های 22 تا 23؛ خروج فصل 20 آیه های 4 تا 5). عکس یک چیز شبیه آن چیز است. فیلیپیان فصل 2 آیه های 6 تا 8 می گوید عیسی مسیح امتیازات الهی خود را کنار گذاشت و شبیه انسانی شد که خودش آفریده بود (همچنین نگاه کنید به یوحنا فصل 1 آیه 3). با این وجود، عیسی مسیح پدر زمینی نداشت بنابراین ذات گناه آلود را مانند انسان ها به ارث نبرد (لوقا فصل 1 آیه 35). او بدن انسان را به خود گرفت اما الوهیت خود را نیز به طور کامل حفظ کرد. او زندگی را مانند ما تجربه کرد، مثل ما رنج برد، آموخت و رشد کرد. او همه این مراحل را بدون گناه پشت سر گذاشت (عبرانیان فصل 4 آیه 15؛ فصل 5 آیه های 7 تا 8). او فقط در بدنی شبیه به بدن گناهکار و جسمانی انسان زندگی کرد. عیسی مسیح بدنش را از مادر خود مریم به ارث برد اما گناه را از یوسف به ارث نبرد، برای اینکه پدر او، خدا بود.

عیس مسیح به انسان تبدیل شد تا جایگزین ما شود. او در بدن زمینی خود باید درد می کشید، طرد میشد و جدایی روحانی از خدا را تجربه می کرد (متی فصل 27 آیه 46؛ مرقس فصل 15 آیه 34). او مانند یک انسان زندگی کرد اما این کار را به صورتی که ما برای آن آفریده شده بودیم یعنی در معاشرت کامل با خداوند مقدس انجام داد (یوحنا فصل 8 آیه 29). او به شباهت بدن انسان درآمده بود، بنابراین می توانست خودش را به عنوان قربانی نهایی و کامل برای بخشش گناهان همه انسان ها فدا کند (یوحنا فصل 10 آیه 18؛ عبرانیان فصل 9 آیه های 11 تا 15).

هر یک از ما انسان ها برای دریافت هدیه بخشش کامل الهی ابتدا باید اجازه بدهیم که عیسی مسیح جانشین و جایگزین ما باشد. این یعنی ما با ایمان به سمت او می آییم و به این حقیقت و شناخت می رسیم که بهای گناهان ما به طور کامل پرداخت شده است، برای اینکه او در بدنی شبیه به بدن گناهکار انسانی به روی زمین آمد، مصلوب شد و تمام گناهان دنیا را به دوش خود کشید (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). بدن جسمانی ما همراه با او به صلیب کشیده شد تا ما آزادانه از روح القدس و دستورات خدا پیروی کنیم (رومیان فصل 6 آیه های 6 تا 11، غلاطیان فصل 2 آیه 20). مرگ و رستاخیز مسیح به حساب مسیحیان نوشته شد تا همه گناهان آنها پاک شود (کولسیان فصل 2 آیه 14). مسیحیان به خاطر این بخشش کامل الهی، بدن های کهنه و گناه آلود خود را مرده می دانند. عیسی مسیح در بدن انسانی اش بر گناه و مرگ پیروز شد، و ما دیگر می توانیم با قدرت روح القدس زندگی کنیم، یعنی با قدرت کسی که گناه و مرگ را برای ایمانداران مسیحی شکست خواهد داد (غلاطیان فصل 5 آیه 16، 25؛ رومیان فصل 8 آیه 37).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح در بدنی شبیه به بدن انسان جسمانی و گناهکار فرستاده شد یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries