settings icon
share icon
سوال

چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا اینقدرمتفاوت است؟

جواب


در دو جای کتاب مقدس، شجره نامه ی عیسی مسیح ذکر شده است: متی فصل 1 و لوقا فصل 3 آیه های 23 تا 28. متی شجره نامه عیسی مسیح را تا ابراهیم ره یابی می‌کند. لوقا شجره نامه را از عیسی مسیح تا آدم ترسیم می‌کند. با این وجود، یک دلیل بسیار خوب وجود دارد تا متوجه شویم که متی و لوقا دو شجره نامه ی‌ کاملا متفاوت را دنبال می کردند. به عنوان مثال، متی پدر یوسف را یعقوب معرفی‌ می‌‌کند (متی فصل 1 آیه 16) در حالی‌ که لوقا پدر یوسف را هالی‌ می‌‌داند( لوقا فصل 3 آیه 23). متی‌، نسل را از طریق سلیمان پسر داوود دنبال می‌‌کند (متی فصل 1 آیه 6)، در حالی‌ که لوقا از طریق ناتان پسر داوود (لوقا فصل 3 آیه 31 ). در حقیقت بین داوود و عیسی مسیح، تنها نام‌های مشترک بین دو شجره نامه سالتی‌ئيل و زروبابل هستند. (متی فصل 1 آیه 12؛ لوقا فصل 3 آیه 27).

برخی این تفاوت ها را مدرکی مبنی بر اشتباهات در کتاب مقدس می دانند. در حالی که یهودیان حافظان بسیار دقیق اسناد و مدارک بخصوص در مورد شجره نامه ها بوده اند ، بنابراین غیر قابل درک است که متی و لوقا دو شجره نامه ی کاملا متناقض را از یک نسل روایت کنند. باز هم تاکید می کنیم که از داوود تا عیسی مسیح دو شجره نامه، کاملا متفاوت هستند. حتی اشاره به سالتی‌ئيل و زروبابل احتمالا اشاره به دو فرد متفاوت با نام های یکسان است. متی پدر سالتی‌ئيل را یکنیا معرفی می کند در حالی که لوقا پدر سالتی‌ئيل را نیری معرفی می کند. این مطلب کاملا طبیعی بود که مردی به نام سالتی‌ئيل، بر این اساس که نام افراد مهم و معروفی زروبابل بود، پسر خود را به این نام بنامد . ( به کتاب عزرا و نحمیا مراجعه کنید).

یک توضیح که توسط مورخ انجیلی اوسبیوس مطرح شده، این است که متی، نسل اولیه یا بیولوژیک ( ژنتیکی) مسیح را دنبال می کرده در حالی که لوقا واقعه ی " ازدواج مرد ی با همسر برادر متوفی خود" را مورد بررسی قرار داده است. اگر مردی بدون اینکه پسری می داشت فوت می کرد، رسم بر این بود که برادر متوفی با بیوه او ازدواج می کرد تا پسری بدنیا بیاید که نام مرد متوفی را حفظ کند. بنا به تئوری اوسبیوس ، ملکی ( لوقا فصل 3 آیه 24) و متان ( متی فصل 1 آیه 15) همسران یک زن ( به روایتی، استا) در زمان های متفاوت بوده اند. این واقعه باعث می شود تا هالی (لوقا فصل 3 آیه 23) و یعقوب ( متی فصل 1 آیه 15) برادر ناتنی باشند. هالی سپس بدون پسر می میرد و نا برادری او یعقوب با بیوه ی او ازدواج می کند که یوسف را به دنیا می آورند. این اتفاق، یوسف را از نظر قانونی پسر هالی و به صورت بیولوژیکی پسر یعقوب می کند. پس متی و لوقا هر دو یک شجره نامه ( متعلق به یوسف) را ثبت کرد ه اند، در حالی که لوقا شجره نامه ی قانونی و متی شجره نامه ی طبیعی (بیولوژیکی) را بررسی کرده اند.

امروزه بیشتر متفکران محافظه کار کتاب مقدس، بر این عقیده می باشند که لوقا شجره نامه ی مریم و متی شجره نامه ی یوسف را ثبت کرده است. متی نسل یوسف ( پدر قانونی عیسی مسیح) را از طریق سلیمان پسر داوود دنبال می کند در حالی که لوقا نسل مریم را ( نسب خونی مسیح) را از طریق نا تان پسر داوود دنبال می کند. به این دلیل که هیچ لغت یونانی برای "داماد" وجود نداشته، به واسطه ازدواج با مریم دختر هالی ، یوسف " فرزند هالی " خوانده شده است. عیسی چه از نسل مریم و چه از نسل یوسف، فرزند داوود و واجد شرایط مسیح موعود است. دنبال کردن شجره نامه از طریق مادر غیر متداول است ، ولی تولد از باکره هم غیر متداول بود. توضیح لوقا این است که عیسی مسیح پسر یوسف بود " بر حسب تصور مردم " (لوقا فصل 3 آیه 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا اینقدرمتفاوت است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries