settings icon
share icon
سوال

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می باشد؟

جواب


معمولا وقتی این سوال پرسیده می شود، شخصی که سوال را مطرح می کند منظورش شواهد خارج از کتاب مقدس است. ما این ادعا را که کتاب مقدس نمی تواند خود منبع و مدرکی برای وجود عیسی مسیح باشد، رد می کنیم. عهد جدید صدها مثال واقعی از وجود عیسی مسیح دارد. کسانی هستند که زمان نوشتن انجیل را به قرن دوم میلادی، یعنی به بیش از صد سال بعد از مرگ عیسی، نسبت می دهند. حتی اگر چنین باشد (که ما با آن شدیدا مخالفیم)، بر اساس خصوصیات شواهد و مدارک بسیار قدیمی، نوشته های کمتر از 200 سال بعد از رخ دادن رویدادها، بسیار قابل اعتماد محسوب می شوند. بعلاوه، عده زیادی از صاحب نظران (مسیحی و غیر مسیحی) قبول دارند که نامه های پولس رسول (حداقل بعضی از آنها) در واقع بوسیله پولس در نیمه قرن اول میلادی، کمتر از 40 سال بعد از مرگ عیسی نوشته شده اند. بر طبق شواهد بسیار قدیمی تاریخی، این دلیلی بسیار قوی برای وجود مردی بنام عیسی در اسراییل در قرن اول میلادی می باشد.

داستان این واقعه تاریخی نیز بسیار مهم است که در سال 70 میلادی، رومیان اورشلیم را تصرف و بیشتر اسراییل را ویران کردند و مردم آنجا را کشتند. تمام شهرهای آن کاملا سوختند. بنابراین نباید تعجب کنیم اگر بیشتر شواهد و مدارک وجود عیسی مسیح از بین رفته باشند. خیلی از شاهدین عینی عیسی کشته شدند. این وقایع احتمالا تعداد شاهدان عینی و زنده عیسی را محدود کرد.

با توجه به اینکه خدمت عیسی مسیح نسبتا محدود به قسمت کوچکی و کم اهمیتی از امپراطوری رم بود، با این وصف مقدار قابل توجهی از اطلاعات درباره مسیح از منابع تاریخی سکولار (غیر مذهبی) هستند. برخی از منابع و مدارک مهم تاریخی از وجود عیسی مسیح به شرح زیر می باشند:

ناریخ نویس قرن اول رومی بنام تاکیتوس که یکی از دقیق ترین تاریخ نویسان دنیای باستان بحساب می آید، به "مسیحیان" خرافاتی اشاره می کند (واژه مسیحی از کریستوس که همان لغت لاتین برای مسیح هست گرفته شده)، که او یعنی "مسیح" در زمان حکومت طیبریوس بدست پنطیوس پیلاطوس عذاب کشید. سوتونیوس، منشی اعظم امپراطور هادرین نوشت که مردی بنام کروستوس (یا مسیح) در قرن اول زندگی می کرد (تاریخ تاکیتوس فصل 15 صفحه 44).

فلاویوس جزفوس معروفترین تاریخ نویس یهودی است. او در در آثار تاریخی خود به "یعقوب، برادر عیسایی اشاره می کند که معروف به مسیح بود." آیه ای بحث بر انگیز وجود دارد (فصل 18 صفحه 3) که می گوید، "اکنون در همین زمان عیسی، یک انسان حکیم، اگر بتوان او را انسان نامید. زیرا او کسی بود که کارهای تعجب آور و خارق العاده انجام می داد......او مسیح بود......او روز سوم دوباره زنده به آنها ظاهر شد، چنانکه این پیامبران خدا این و هزاران چیز عجیب دیگر را درباره اش پیشگویی کرده بودند. یکی از این نوشته ها می گوید، "در اینوقت مرد حکیمی بود بنام عیسی." اعمال او نیکو بود و از نظر اخلاقی بسیار شریف و پرهیزکار بود. و خیلی از یهودیان و از ملتهای دیگر شاگرد او شدند. پیلاطس او را محکوم به مصلوب شدن کرد تا بمیرد. اما آنهایی که شاگردان او شدند، از ایمان به او برنگشتند. آنها گزارش دادند که او سه روز بعد از مصلوب شدنش بر آنها ظاهر شد، و او زنده است، به همین منوال او احتمالا مسیح است که انبیا در مورد او چیزهای عجیبی گفته بودند."

جولیوس افریکانوس، در بحثی از قول تالوس تاریخ نویس درباره تاریک شدن آسمان بعد از مصلوب شدن مسیح صحبت می کند. (نوشته های موجود، 18)

پلینی کوچک، در کتاب دهم نامه شماره ،96 عادات پرستشی مسیحیان اولیه را ثبت می کند و می گوید که مسیحیان عیسی را بعنوان خدا پرستش می کنند و خیلی رفتار اخلاقی خوبی داشتند. او در ضمن به جشن محبت و شام خداوند اشاره می کند.

تلمود بابلی (سنهدرین 43الف) مصلوب شدن عیسی را در غروب فصح و اتهام بر علیه او را برای جادوگری و تشویق یهودیان به برگشتن از دین، تایید می کند.

لوسین از ساموساتا یک نویسنده یونانی قرن دوم بود که اعتراف کرد عیسی بوسیله مسیحیان پرستیده می شد، تعالیم جدید آورد، و بخاطر آنها مصلوب شد. او گفت که تعالیم عیسی شامل برادری بین ایمانداران بود و انکار خدایان دیگر و برگشتن از آنها، که از اهمیت بسیاری برخوردار بود. مسیحیان بر اساس قوانین عیسی زندگی می کردند، خود را صاحب حیات ابدی می دانستند و با این ویژگی مشخص می شدند که از مرگ نمی ترسیدند، بطور داوطلبانه از خود گذشتگی می کردند و به مال دنیا اهمیت زیادی نمی دادند.

مارا بار سراپیون می گوید که عیسی مردی حکیم و نیکو بود، خیلی ها او را پادشاه اسراییل می دانستند، بوسیله یهودیان کشته شد، و در تعالیم پیروانش، زنده است.

در عین حال ما نوشته هایی داریم مانند انجیل حقیقت، نوشته های یوحنا، انجیل توما، نوشته های بلند بالا در باره قیام و غیره که همگی نام عیسی مسیح را ذکر کرده اند.

در واقع ما تقریبا می توانیم انجیل را از روی منابع غیر مسیحی قرون اولیه دوباره نویسی کنیم: عیسی، مسیح خوانده می شد (جزفوس)، کارهای خارق العاده می کرد، برای قوم اسراییل تعالیم جدید آورد، در روز فصح برای آنها بدار آویخته شد (تلمود بابلی)، در یهودیه بود (تاکیتوس)، اما ادعای خدایی میکرد و اینکه بر می گردد (الییزار)، که این را پیروانش باور داشتند، او را بعنوان خدا پرستش می کردند (پلینی کوچک).

شواهد بیشماری برای وجود عیسی مسیح وجود دارد، هم در تاریخ کتاب مقدسی و هم در تاریخ سکولار. بزرگترین دلیل اینکه عیسی مسیح وجود دارد این است که هزاران مسیحی در قرن اول میلادی منجمله دوازده شاگرد مسیح حاضر بودند که در راه عیسی مسیح به شهادت برسند. مردم حاضرند برای چیزی بمیرند که باور دارند حقیقت است، اما هیچکس حاضر نیست برای دروغ بمیرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries