settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح چه تفاوتی با دیگر رهبران مذهبی دارد؟

جواب


این سوال مانند این است که بپرسیم خورشید چه تفاوتی با دیگر ستارگان در منظومه شمسی دارد – نکته اینجاست که ستاره دیگری در منظومه شمسی ما وجود ندارد!

نکته اینجاست که هیچکدام از رهبران دینی حتی قابل مقایسه با عیسی مسیح نیستند. دیگر رهبران دینی یا زنده اند و یا مرده اند. عیسی مسیح تنها کسی بود که مرد (او به جای ما و برای بخشش گناهان ما جان خود را فدا کرد – اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 8) و اکنون زنده است. در واقع، او در مکاشفه فصل 1 آیه های 17 تا 18 اعلام می کند که برای همیشه زنده است! هیچکدام از رهبران دینی چنین ادعایی نکردند، ادعایی که یا درست است و یا مضحک و نامعقول.

دیگر تفاوت عیسی مسیح با رهبران دینی ماهیت مسیحیت است. مسیح ذات و جوهر مسیحیت است؛ کسیکه مصلوب شد، دوباره زنده شد، به آسمان صعود کرد و روزی باز خواهد گشت. بدون او – و بدون رستاخیز او – مسیحیتی وجود ندارد. و این در مقابل دیگر مذاهب اصلی مانند هندوئیسم قرار دارد، این مذهب می تواند با و یا بدون بنیان گذار (سوامی بزرگ) وجود داشته باشد. حتی اسلام بر اساس گفته ها و آموزش ها خود محمد است نه بر اساس ادعایی که او دوباره زنده می شود.

پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه های 13 تا 19 می گوید، اگر مسیح دوباره زنده نشده بود ایمان ما دیگر فایده ای نداشت و ما هنوز هم گناهکار بودیم. حقایق ادعا شده در مسیحیت فقط بر اساس رستاخیز عیسی مسیح است. اگر عیسی مسیح به طور واقعی پس از مصلوب شدن و مرگ دوباره زنده نشده بود، دیگر حقیقتی در مسیحیت وجود نداشت. شاگردان و بشارت دهندگان انجیل در سرتاسر انجیل، پایه حقیقت آن را بر روی رستاخیز بنا کرده اند.

حقیقت بسیار مهم دیگر این است که عیسی مسیح ادعا کرد «پسر خداست» (در زبان اصطلاحی عبری به معنی دارای ویژگی های خدا بودن) و همچنین «پسر انسان» (در زبان اصطلاحی عبری به معنی دارای ویژگی های انسان بودن) است. عیسی مسیح در بسیاری از متنها ادعا کرد که او برابر با پدر است (به عنوان مثال نگاه کنید به یوحنا فصل 10 آیه های 29 تا 33). همه امتیازات و ویژگیهای خدایی به او نسبت داده شده است. در عین حال او یک انسان بود و از باکره متولد شد (متی فصل 1 آیه های 18 تا 25، لوقا فصل 1 آیه های 26 تا 56). او عاری از گناه زندگی کرد و برای پرداخت بهای گناهان بشر مصلوب شد: «او كسی است كه تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با اين كار، رابطه‌ای دوستانه ميان خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلكه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد» (اول یوحنا فصل 2 آیه 2) ، و پس از سه روز زنده شد و از قبر برخاست. او کاملا یک انسان و همچنین کاملا خداست. او در زبان یونانی «تیان تروپوس» است، یعنی خدا (تئوس) و انسان (آنتروپوس) و در عین حال یک شخص است.

شخصیت و کار عیسی مسیح دو پرسش اجتناب ناپذیر را مطرح می کند: با عیسی مسیح چه می کنید؟ ما نمی توانیم او را رد کنیم. نمی توانیم او را نادیده بگیریم. او چهره اصلی تاریخ بشر است و برای بخشش گناهان دنیا جان خود را فدا کرده است که شما هم شامل آن می شوید، او برای شخص شما هم جان خود را فدا کرد. پطرس در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 به ما می گوید: «غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند». اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده از گناه ایمان بیاوریم، نجات پیدا خواهیم کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح چه تفاوتی با دیگر رهبران مذهبی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries