settings icon
share icon
سوال

معنای "عیسی برای گناهان ما مُرد" چیست؟

جواب


به بیان ساده، اگر عیسی برای گناهان ما رو صلیب جان نمی‌داد، هیچ کس نمی توانست حیات جاودان داشته باشد. عیسی خود فرمود، "من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطهٔ من، نزد پدر نمی‌آید" (یوحنا 6:14). در این عبارت، عیسی دلیل تولد، مرگ و قیامش را اعلان می کند –برای باز کردن راهی به سوی آسمان برای بشر گناهکار، بشری که هرگز با تلاش و توانایی خود نمی توانست به آنجا برود.

وقتی که خدا، آدم و حّوا را خلق کرد، آنها از هر حیث کامل بودند و در یک فردوسِ واقعی، یعنی باغ عدن، زندگی می کردند (پیدایش 15:2)، خدا انسان را به صورت خود آفرید، بدین معنی که آنها آزادی داشتند تا تصمیم بگیرند و با ارادهٔ آزادشان انتخاب کنند. در ادامه، پیدایش ۳ توصیف می کند که چگونه آدم و حّوا در دام وسوسهٔ شیطان افتادند و دروغ گفتند. آنان با خوردن از درخت شناخت نیک و بد- که خدا ایشان را غدغن کرده بود- از ارادهٔ خدا سرپیچی کردند: "و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: «تو می‌توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به‌یقین خواهی مرد»" (پیدایش 16:2-17). این اولین گناهی بود که بشر انجام داد و در نتیجه، انسانها همگی به خاطر طبیعت گناه آلودی که از آدم به ارث بردند، مرگ جسمانی و روحانی را تجربه نمودند.

خدا اعلام کرد که هر کس که گناه کند، خواهد مرد، چه به لحاظ روحانی و چه جسمانی. این سرنوشت همهٔ انسانهاست؛ اما خدا با فیض و رحمتش راه نجاتی از این مشکل لاینحل فراهم نمود، یعنی خون ریخته شدهٔ پسر بی عیبش بر روی صلیب. خدا اعلام کرد که "بدون ریختن خون، آمرزشی نیست"(عبرانیان 22:9)، اما از طریق خون ریخته شده، رستگاری حاصل شده است. شریعت موسی (خروج 2:20-17)، راهی برای مردم مهیا کرد تا از دیدگاه خدا "عادل" یا "بی گناه" شمرده شوند- از طریق قربانی کردن حیوانات برای گناه. این قربانی ها موقتی بودند و نشانه ای از قربانی از پیش مقرر شده و یکبار برای همیشهٔ مسیح برروی صلیب بود (عبرانیان 10:10).

به همین دلیل است که عیسی آمد و جان داد تا قربانی آخر و نهایی بشود، یعنی قربانی کامل برای گناهان ما (کولسیان 22:1؛ اول پطرس 19:1). از طریق او و با ایمان، وعدهٔ حیات جاودان خدا برای آنانی که به او ایمان داشته باشند، میسر می گردد، "تا آنچه وعده داده شده بود بر پایهٔ ایمان به عیسی مسیح به ایمانداران عطا شود" (غلاطیان 22:3). این دو کلمه، "ایمان" و "ایمان داشتن"، برای نجات ما بسیار مهم است. ما از طریق ایمان به خون ریخته شدهٔ مسیح برای گناهان ماست که حیات جاودان را دریافت می کنیم."زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید — و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست — و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد"(افسسیان 8:2-9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

معنای "عیسی برای گناهان ما مُرد" چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries