settings icon
share icon
سوال

چگونه ممکن است که کارها و گفته های عیسی مسیح در تنهایی خودش در انجیل ثبت شده باشد؟

جواب


در بخش های متعددی از انجیل ها نقل قول ها و کارهایی از عیسی مسیح ثبت شده که در زمان تنهایی او اتفاق افتاده اند؛ به عنوان مثال زمانی که او چهل روز در بیابان بود (متی فصل 4) یا در باغ جستیمانی به تنهایی در حال دعا کردن بود (مرقس فصل 14). شاهدی در آنجا حضور نداشت پس چطور کسی توانسته گفته ها و کارهای او را ثبت کند.

در داستان های انجیل، زمان وقوع آن اتفاقات مانند دفتر خاطرات روزانه ثبت نشده اند بلکه مانند دیگر روایت های تاریخی بعدها از روی خاطرات، تحقیقات و کتاب ها جمع آوری شده اند. متی و یوحنا هر دو شاهد عینی اکثر روایت هایی بودند که ثبت کرده اند. مرقس و لوقا به شاهدان عینی دسترسی داشتند. در واقع، لوقا در کتابش می گوید «همه ی این مطالب را از آغاز تا پایان با دقت بررسی و مطالعه کرده ام» (لوقا فصل 1 آیه 3). به احتمال زیاد، مرقس اطلاعات لازم برای انجیل خودش را از پطرس رسول جمع آوری کرده است (اول پطرس فصل 5 آیه 13). مزیت بسیار بزرگ و مهم رسولان این بود که روح القدس به آنها الهام می کرد (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). در واقع، عیسی مسیح به آنها گفت که روح القدس هر آن چیزی را که به آنها گفته به خاطرشان خواهد آورد (یوحنا فصل 14 آیه 26).

اما شاگردان در زمان وقوع آن اتفاقات همراه عیسی مسیح نبودند، پس چگونه از آنها اطلاع داشتند؟ یک توضیح ممکن این است که مطالب عنوان شده در انجیل ها از طرف روح القدس به آنها الهام شده است. این توضیح با اعتقاد به این حقیقت که انجیل ها از طرف خدا الهام شده اند به راحتی قابل قبول است.

توضیح دیگر این است که عیسی مسیح رویدادهایی که شاگردان اطلاعی نداشتند را برای آنها بازگو کرده است. زمانی که او در بیابان توسط شیطان وسوسه شد (متی فصل 4) هیچ یک از شاگردان در آنجا حضور نداشتند اما از یاد نبریم که عیسی مسیح پس از آن به مدت سه سال با شاگردانش بود. آیا این احتمال وجود ندارد که طی آن سه سال آن رویدادها را برای آنها تعریف کرده باشد؟ در گفتگوی عیسی مسیح با آن زن در کنار چاه نیز کسی به غیر از آن دو وجود نداشت (یوحنا فصل 4) با این وجود این رویداد به طور کامل در انجیل ثبت شده است. توضیح عقلانی این است که عیسی مسیح آنها را برای شاگردانش تعریف کرده است و یا احتمالا یوحنا این داستان را از زبان خود آن زن شنیده است، برای اینکه شاگردان پس از آن ملاقات دو روز دیگر در شهر آن زن اقامت داشتند (یوحنا فصل 4 آیه 40).

عیسی مسیح پس از رستاخیزش از مرگ به مدت چهل روز بر شاگردان ظاهر میشد و درباره پادشاهی خدا با آنها صحبت می کرد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 3). در آن چهل روز، عیسی مسیح زمان زیادی داشته تا هرآنچه در غیبت شاگردان اتفاق افتاده را برای آنها بازگو کند. به هر صورت، وقایعی از زندگی عیسی مسیح که خداوند می خواسته ما بدانیم و حتی وقایعی که در تنهایی عیسی مسیح برای او اتفاق افتاده است ثبت شده اند. فرقی نمی کند که آیا این رویدادها توسط عیسی مسیح یا شخص دیگری برای شاگردان تعریف شده است یا اینکه روح القدس این جزئیات را هنگام نوشتن کلام خدا مستقیما به شاگردان الهام کرده است، نکته مهم این است که خدا می خواهد «ما بدانیم.»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه ممکن است که کارها و گفته های عیسی مسیح در تنهایی خودش در انجیل ثبت شده باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries