settings icon
share icon
سوال

اسلام هراسی چیست؟

جواب


پدیده ای که معمولا با نام اسلام هراسی شناخته می شود به ترس یا نفرت غیرمنطقی از دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود – ترس یا نفرتی که به شکل تبعیض ظاهر می شود. اصطلاح اسلام هراس اغلب برای بدنام کردن هر کسی به کار می رود که با یک اصل یا چندین عقیده اسلامی مخالفت می کند و یا کسی که مسلمانان را مقصر تروریسم می داند. چنین کاربرد و تفسیری بی مورد است، چراکه همه کسانی که با اسلام مخالفند یا ارتباطی بین اسلام افراطی با تروریسم می بینند اسلام هراس نیستند. با این وجود، اسلام هراسی واقعا در دنیا وجود دارد. کسانی وجود دارند که به شکل غیرمنطقی از مسلمانان می ترسند. یکی از عوارض اسلام هراسی می تواند این فرض باشد که همه مسلمانان تروریست هستند، از همه مسلمانان باید دوری شود، یا با کسانی که گمان می رود مسلمانند (حتی اگر سیک یا هندو باشند) بی ادبانه و تحقیرآمیز برخورد شود. گرچه مسیحیان خدای متفاوتی از خدای مسلمانان را پرستش می کنند اما پیروان مسیح باید با همه انسان ها با احترام رفتار کنند (اول پطرس فصل 2 آیه 17). مسیحیان هرگز نباید دچار ترس غیر منطقی شوند؛ بنابراین، مسیحیان نباید اسلام هراس باشند.

رومیان فصل 12 آیه 18 به ما می گوید، « با هيچكس جر و بحث نكنيد. تا آنجا كه ممكن است با مردم در صلح و صفا به سر بريد .» انسان هرگز نباید از کسی متنفر باشد، بترسد یا با کسی به شکل تحقیرآمیز برخورد کند. بلکه با همه مردم که شامل مسلمانان نیز می شود باید همراه با احترام و عشق رفتار شود، برای اینکه آنها به شکل خدا آفریده شده اند (پیدایش فصل 1 آیه 27). اسلام هراسی جایی در زندگی مسیحی ندارد.

خداوند به مسیحیان روح عشق ورزی داده است نه ترس (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7)، «در عشق ترسی وجود ندارد، عشق کامل ترس را از بین می برد» (اول یوحنا فصل 4 آیه 18). هیچ چیزی دوست داشتنی یا محبت آمیزی در اسلام هراسی وجود ندارد. مسیحیان باید دشمنان خود را مانند همسایگان خود دوست داشته باشند (لوقا فصل 6 آیه 35، مرقس فصل 12 آیه 31). در بدترین حالت، حتی افراطی ترین مسلمان هم دشمن یک مسیحی نیست. دشمنی گناه است. دشمن، مفهوم غلطی است که اسلام به پیروان خود آموزش می دهد و ارائه آن از مسیح دروغینی است که نمرد و دوباره زنده نشد. یک مسیحی باید نگران گناه باشد که مردم را به سوی مرگ می کشاند، مگر اینکه توبه کنند و به مسیح ایمان بیاورند. ما مامور هستیم تا این پیغام آشتی را به دیگران برسانیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18)، و باید از طریق بشارت پیام انجیل به دنبال آشتی دادن مسلمانان با خدای یگانه باشیم.

برای مبارزه با اسلام هراسی باید زمینه های مشترک خود با مسلمانان را پیدا کنیم. اگرچه مسیحیت کاملا با اسلام فرق دارد، اما اسلام برخی چیزها درباره مسیح را می پذیرد و این موضوع می تواند آغازگر گفتگو باشد. قرآن می گوید مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و معجزات زیادی انجام داد. قرآن تصدیق می کند که مسیح با بدن جسمانی خود به آسمان برده شد. این نگاه اجمالی از حقیقت می تواند نقطه تماس بین یک مسیحی و یک مسلمان باشد. یک مسیحی برای برقراری رابطه با عقاید یک مسلمان باید با او یک گفتگوی محترمانه و همراه با عشق را آغاز کند. مسیحیان وقتی فرصت مناسب برای رساندن پیام انجیل به یک مسلمان را پیدا می کند باید پیام انجیل را همراه با عشق به او بشارت دهد (افسسیان فصل 4 آیه 15). ترس غیرمنطقی، نفرت و بی احترامی کورکورانه به مسلمانان سد راه بشارت پیام انجیل است.

مسیحیان باید تلاش کنند با مسلمانان رابطه برقرار کنند و با این کار عشق خداوند را به آنها نشان دهند. ما می توانیم برای مسلمانان دعا کنیم، آنها را بشناسیم، آنها را به صرف شام دعوت کنیم و یا نیازهای احتمالی آنها را برآورده کنیم. فرصت های زیادی برای مبارزه با اسلام هراسی با سلاح عشق وجود دارد. مسلمانان و بقیه مردم نیاز دارند تا عشق و حقیقت مسیح را ببینند. آنها زمانی می توانند به این موضوع پی ببرند که مسیحیان به ایمان خود عمل کرده و بر اساس آن زندگی کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اسلام هراسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries