settings icon
share icon
سوال

منظور عیسی مسیح از عبارت «پشت در ایستاده در را می‌کوبم» در مکاشفه فصل 3 آیه 20 چیست؟

جواب


عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول در مکاشفه فصل 2 تا 3 در هفت نامه، هفت کلیسای در آسیای صغیر را مورد خطاب قرار می دهد. او خطاب به کلیسای آخر در این فصل، کلیسای بی اشتیاق لائودیکیه، درخواست فوری خود را اعلام می کند: «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او همسفره خواهم شد و او نیز با من» (مکاشفه فصل 3 آیه 20).

منظور عیسی مسیح که مقابل در ایستاده و در می زند اغلب برای به تصویر کشیدن پیشنهاد عیسی مسیح برای اعطای هدیه رایگان نجات به یک شخص استفاده می شود. اگر ما در قلب خود را باز کنیم و به عیسی مسیح اجازه ورود به زندگی مان را بدهیم همه چیز خوب می شود. اما عیسی مسیح در مکاشفه فصل 3 آیه 20 از یک شخص درخواست نمی کند که هدیه نجات را بپذیرد، بلکه او به دنبال پذیرش یک کلیسا است! این حرف برای ما این تصور را ایجاد می کند که او مقابل در کلیسا ایستاده و در می زند، اما در اینجا او واقعا در این موقعیت قرار داشت. کلیسای لائودیکیه در را به روی سر کلیسا (عیسی مسیح) بسته بود. سر آنها به رفاه و خودبینی خودشان گرم بود ، اما عیسی مسیح بیرون ایستاده بود و در میزد. او در قلب جماعت آن کلیسا یک غریبه بود.

اکثر این هفت نامه شامل تعریف، شکایت یا انتقاد، دستور و تعهد از طرف عیسی مسیح است. اما کلیسای لائودیکیه، مانند کلیسای همسان خود در ساردیس از نظر روحانی مرده بود، آنها حتی یک کلمه تاییدی از عیسی مسیح دریافت نکردند. کلیسای لائودیکیه محکوم به خوداتکایی، خودخواهی و بی تفاوتی روحانی بود. بدتر از آن، کلیسا از شرایط تاسف بار خود غافل بود.

عیسی مسیح به این شکل از کلیسای لائودیکیه انتقاد می کند: «من تو را خوب می‌شناسم؛ می‌دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی! اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده، بیرون خواهم ریخت. تو گمان می‌کنی که ثروتمند هستی و هر چه می‌خواهی، بدون کم و کاست در اختیار داری. اما غافلی از اینکه بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی» (مکاشفه فصل 3 آیه های 15 تا 17).

کلیسای لائودیکیه مغرور، از خودراضی و نابینا (از نظر روحانی) فایده ای برای پادشاهی خداوند نداشت. عیسی مسیح با استفاده از زبان استعاری به اعضای کلیسا دستور می دهد که پارسایی جعلی خود را با پاکی و درستی واقعی عیسی مسیح تعویض کنند (مکاشفه فصل 3 آیه 18). او کلیسای را به غیوری و توبه فرا میخواند (آیه 19)

درخواست عیسی مسیح صمیمانه و فوری بود: «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او همسفره خواهم شد و او نیز با من» (مکاشفه فصل 3 آیه 20). درخواست او شخصی نیز بود برای اینکه از کلمات مفرد برای اشاره استفاده کرده است. او از تک تک افراد کلیسا دعوت به معاشرت و دوستی کرد. درخواست عیسی مسیح این بود که همه ی کلیسا به دعوت او پاسخ دهند و در را به روی او باز کنند اما این موضوع در نهایت به تصمیم تک تک اعضای کلیسا بستگی دارد.

عیسی مسیح می دانست که همه دعوت او را نمی پذیرند و در را برای معاشرت با او باز نمی کنند. بسیاری از مردم مانند اهالی لائودیکیه تصمیم می گیرند که فراخوان او را نپذیرند. آنها بی اشتیاق و با قلب های سخت شده نسبت به نادرستی پاکی و پارسایی خود نابینا خواهند ماند (عبرانیان فصل 3 آیه های 7 تا 8). عیسی مسیح به اینها می گوید، «هرگز شما را نشناخته‌ام. از من دور شوید» (متی فصل 7 آیه های 21 تا 23). متاسفانه، آنها وارد پادشاهی خداوند نخواهند شد.

عیسی مسیح در دوران ماموریت زمینی اش هر کاری که میشد انجام داد تا نشان دهد پاکی و بیگناهی هدیه ای است که تنها از راه ایمان به انسان داده می شود. تنها راه ورود به پادشاهی خداوند، داشتن پاکی عیسی مسیح از روی لطف خدا و از طریق ایمان است (رومیان فصل 3 آیه های 24 تا 25؛ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21؛ افسسیان فصل 2 آیه های 4 تا 8).

وقتی عیسی مسیح گفت که «پشت در ایستاده ام و در می زنم»، اعضای کلیسای لائودیکیه را فراخواند تا وضعیت تاسف بار روحانی خود را ببینند و هدیه واقعی نجات را دریافت کنند. اهالی لائودیکیه نیز باید مانند پولس نیاز خود به اتکای کامل به مسیح را می دیدند: «بله، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم مسیح عیسی، بی‌ارزش است. بنابراین، همه را کنار گذاشته‌ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم، و با او یکی شوم، و دیگر برای نجات یافتن، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی‌گناه به حساب می‌آورد»(فیلیپیان فصل 3 آیه های 8 تا 9).

عیسی مسیح به کسانی که در را باز می کنند، قول دوستی و معاشرت نزدیک را می دهد. تصور کنید که با او سر یک سفره نشسته و از غذا لذت می برید و او این پاداش عظیم را به شما هدیه می دهد: «من به هر که پیروز شود، اجازه خواهم داد که بر تخت سلطنتی‌ام، در کنار من بنشیند، همان‌طور که من نیز پیروز شدم و در کنار پدرم بر تخت او نشستم» (مکاشفه فصل 3 آیه 21). این کلمات، تعهدات عیسی مسیح به کلیسای لائودیکیه بود.

امروز هم عیسی مسیح همچنان این عبارت «من پشت در ایستاده ام در را باز کنید!» را به کلیساهایی می گوید که پر از مسیحیان ظاهری است. او دعوت صادقانه خود برای معاشرت و دوستی کامل را به آنها ارائه می دهد. کسی که کلید پادشاهی خدا در دستان اوست (متی فصل 16 آیه 19؛ مکاشفه فصل 1 آیه 18، فصل 3 آیه 7) از ما می خواهد که صدای او را بشنویم و در را باز کنیم تا بتواند وارد شده و دوست صمیمی ما شود . عیسی مسیح به کسانی که در را باز می کنند قول در باز به سوی زندگی ابدی و حکمرانی همراه با او را میدهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

منظور عیسی مسیح از عبارت «پشت در ایستاده در را می‌کوبم» در مکاشفه فصل 3 آیه 20 چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries