settings icon
share icon
سوال

آیا روح القدس در دوران عذاب سخت (برآشفتگی بزرگ) حضور خواهد داشت؟

جواب


پرسشی که درباره عدم حضور روح القدس در زمان دوران عذاب سخت مطرح می شود ناشی از درک اشتباهی است که از دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 7 می شود: «و اما آن بی‌دینی هم اکنون نیز مخفیانه عمل می‌کند، و همچنان مخفی خواهد ماند تا آن کسی که مانع اوست، از سر راه کنار برود.» در حال حاضر که در دوران پیش از عذاب سخت قرار داریم، یکی از خدمات روح القدس این است که جلوی بدی را بگیرد. آیه های 8 و 9 به ما می آموزند که قدرت مانع شوندگی روح القدس جلوی بی دین (ضد مسیح) را می گیرد، تا زمانیکه خدا اجازه ی ظهور او (ضد مسیح) را بدهد. این متن می گوید که روح القدس دیگر مانع رشد شر نمی شود اما به این معنی نیست که دیگر هیچ خدماتی نخواهد داشت.

عیسی مسیح در اعمال رسولان فصل 1 آیه های 4 تا 5 به شاگردان قول می دهد که به زودی با روح القدس تعمید خواهند گرفت. در فصل دوم اعمال رسولان به وعده ی عیسی مسیح عمل میشود. در آیه های 38 تا 39 می خوانیم که: «پطرس جواب داد: «هر یک از شما باید از گناهانتان دست کشیده، به سوی خدا بازگردید و به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید تا خدا گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه، یعنی روح‌القدس را عطا خواهد فرمود. زیرا مسیح به شما که از سوی خداوند، خدای ما دعوت شده‌اید، و نیز به فرزندان شما و همچنین به کسانی که در سرزمینهای دور هستند، وعده داده که روح‌القدس را عطا فرماید.»

بنابراین ساکن شدن روح القدس در وجود ایمانداران تضمین شده است و کتاب مقدس در هیچ جایی این وعده را منسوخ نمی کند. کار روح القدس این است که به ایماندار تولد دوباره بدهد. بدون او هیچ کسی نجات نمی یابد. اگر روح القدس در دوران عذاب سخت حضور نداشته باشد کسی نمی تواند نجات پیدا کند. در دوران عذاب سخت، جمعیت زیادی که قابل شمارش نیستند نجات پیدا خواهند کرد (مکاشفه فصل 7 آیه های 9 تا 14). بنابراین کسانی که در دوران عذاب سخت به عیسی مسیح ایمان می آورند نیز روح القدس را دریافت خواهند کرد و او در آنها ساکن خواهد شد، برای اینکه ایمانداران دوران عذاب سخت نیز به هدایت و راهنمایی روح القدس نیاز خواهند داشت. خداوند را باید برای این امکانی که فراهم کرده ستایش کرد و جلال داد.

یکی دیگر از دلایل خوبی که ثابت می کند روح القدس باید در دوران عذاب سخت حضور داشته باشد، ویژگی حضور مطلق اوست. او همیشه و در همه جا حضور دارد، بنابراین باید در دوران عذاب سخت نیز حضور داشته باشد.

در یک دوره ی زمانی که فقط خدا از آن خبر دارد نیروی مانع شوندگی روح القدس حذف خواهد شد و ضد مسیح در دنیای ناآگاه و بی خبر ظاهر می شود و دوران عذاب سخت آغاز می گردد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا روح القدس در دوران عذاب سخت (برآشفتگی بزرگ) حضور خواهد داشت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries