settings icon
share icon
سوال

آیا روح القدس یک شخص است؟

جواب


بسیاری از مردم در مورد هویت روح القدس دچار سردرگمی می شوند. آیا روح القدس یک نیرو، شخص یا چیز دیگری است؟ کتاب مقدس چه می گوید؟

کتاب مقدس به روشهای گوناگونی به ما می گوید که روح القدس یک شخص است. برای اشاره به روح القدس از ضمیر «او» استفاده شده است نه «آن». زبان یونانی که زبان اصلی عهد جدید است، شخص بودن روح القدس را تایید می کند. کلمه «روح» خنثی است یعنی نه مرد است نه زن، بنابراین از نظر گرامری ضمیر خنثی در مورد آن استفاده می شود. با این وجود، در مواردی شاهد ضمیر مذکر می باشیم (مانند یوحنا فصل 15 آیه 26، فصل 16 آیه های 13 تا 14). از نظر گرامری، ضمیر استفاده شده برای روح القدس در عهد جدید «او» می باشد.

متی فصل 28 آیه 19 به ما می گوید در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بگیریم. این آیه به تثلیث اشاره می کند. یکی دیگر از مواردی که به روح القدس به عنوان شخص اشاره شده این است که نباید او را غمگین کنیم (افسسیان فصل 4 آیه 30). امکان نافرمانی از او وجود دارد ( اشعیا فصل 63 آیه 10) و همچنین امکان دروغ گفتن به او نیز وجود دارد (اعمال رسولان فصل 5 آیه 3). ما باید از او اطاعت کنیم و به او احترام بگذاریم (اعمال رسولان فصل 10 آیه های 19 تا 21، مزامیر فصل 51 آیه 11).

شخص بودن او بواسطه کارهایی که انجام داده هم قابل تایید است. او شخصا در خلقت جهان مشارکت داشته است (پیدایش فصل 1 آیه 2)، به مردان خدا قدرت می دهد (زکریا فصل 4 آیه 6)، هدایت می کند (رومیان فصل 8 آیه 14) ، آرامش می دهد (یوحنا فصل 14 آیه 26)، مردم را متوجه گناهکار بودنشان می کند (یوحنا فصل 16 آیه 8)، تعلیم می دهد (یوحنا فصل 16 آیه 13)، گناه را مهار می کند (اشعیا فصل 59 آیه 19)، دستور می دهد (اعمال رسولان فصل 8 آیه 29). هر یک از این کارهای را یک شخص می تواند انجام دهد نه یک نیرو و پدیده غیر شخصی.

ویژگیهای روح القدس هم به شخص بودن او اشاره می کنند. روح القدس زنده است (رومیان فصل 8 آیه 2)، خواست و اراده دارد (اول قرنتیان فصل 12 آیه 11)، عالم مطلق است (اول قرنتیان فصل 2 آیه های 10 تا 11)، ابدی است (عبرانیان فصل 9 آیه 14) و حاضر مطلق است (مزامیر فصل 139 آیه 7). یک نیرو نمی تواند دارای این ویژگیها باشد.

و شخص بودن بودن روح القدس با نقش او در تثلیث تایید شده است. تنها وجودی که با خدا برابر است (متی فصل 28 آیه 19) و ویژگیها او مانند توانای مطلق، حاضر مطلق و ابدیت را دارد، می تواند به عنوان خدا در نظر گرفته شود.

پطرس در اعمال رسولان فصل 5 آیه های 3 تا 4 به الوهیت روح القدس اشاره می کند:«پطرس گفت: حنانيا، شيطان قلب تو را از طمع پر كرده است. وقتی گفتی اين تمام قيمت زمين است، در واقع به روح‌القدس دروغ گفتی. زمين مال خودت بود كه بفروشی يا نفروشی. بعد از فروش همدست خودت بود كه چقدر بدهی يا ندهی. چرا اين كار را كردی؟ تو به ما دروغ نگفتی، بلكه به خدا دروغ گفتی». پولس هم به الوهیت روح القدس اشاره می کند: «خداوند روح حيات‌بخش است، و هر جا كه روح خداست، در آنجا آزادی است، آزادی از تلاش و تقلا برای رسيدن به رستگاری از راه انجام تشريفات مذهبی. اما ما مسيحيان نقابی بر صورت خود نداريم و همچون آينه‌ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منعكس می‌كنيم؛ و در اثر كاری كه خداوند يعنی روح‌القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون، به تدریج شبيه او می‌شويم» (دوم قرنتیان فصل 3 آیه های 17 تا 18).

کتاب مقدس به روشنی و با قاطعیت می گوید روح القدس شخص است. به همین جهت، باید به او مانند خدا احترام گذاشته شود، به او و خدای پدر و خدای پسر خدمت شود تا در راه درست زندگی روحانی قرار بگیریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"آیا روح القدس یک شخص است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries